Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia NOWOŚĆ

Autyzm

Czas trwania: 3 semestry

Opłata : 4500 zł/3 semestry (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu 300zł, 2x300zł, 6x600zł)

Zajęcia w: WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Olkusz, WSB Żywiec, WSB Kraków

Dni uczęszczania: czwartek, piątek w godzinach: 16:15-20:30

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

CEL:

Szczegółowy program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:

o autyzmem

o zespołem Aspergera

o zespołem Reta

o dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi

o zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

o innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.

 

UCZESTNICY:

Absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, absolwenci szkól wyższych medycznych, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.


KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

słuchacze studiów:

Ø posiadają wiedzę o rozwoju oraz znają podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,

Ø znają przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,

Ø potrafią dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia,

Ø potrafią opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,

Ø uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

ATUTY KIERUNKU:

 • najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
 • konstruowanie diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • przygotowanie słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • studia kształtują u słuchaczy umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • zapoznanie uczestników z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • kształtowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

W PROGRAMIE m.in.

 1. Psychologia rozwoju - podstawy teoretyczne rozwoju dzieci i młodzieży, główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki dzieci i młodzieży
 2. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 3. Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokorekcja, rewalidacja dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 4. Zespól Aspergera - diagnoza i terapia – psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja
 5. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 6. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 7. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej
 8. Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 9. Metody stymulacji rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 10. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ora programu rewalidacji
 11. Seminarium

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin:360+80 godzin praktyk

 


Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Olkuszu | WSB Olkusz » Studia podyplomowe w Olkuszu » Kierunki studiów podyplomowych

 

Nasi partnerzy