Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna - Nowość

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu


Specjalność na kierunku PEDAGOGIKA

Tryb studiów: niestacjonarne (licencjackie) - 6 semestrów


Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na rzecz jednostek, grup i środowisk potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych i przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom zachowaniom ryzykownym – problemowym, wymagających wsparcia profilaktycznego.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad funkcjonowania poszczególnych instytucji działających w ramach Systemu Bezpieczeństwa Narodowego,
 • zarządzania kryzysowego i roli poszczególnych podmiotów w tym procesie,
 • szczegółowych zagadnień profilaktyki społecznej,
 • zasad i metodologii tworzenia programów profilaktycznych w tym specyfiki programów adresowanych do różnych środowisk,
 • podstaw psychopatologii,
 • problematyki polityki społecznej.

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • posługiwać się pojęciami z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego i profilaktyki społecznej oraz dziedzin pokrewnych jak polityka społeczna czy patologie społeczne,
 • interpretować zjawiska społeczne,
 • zaprojektować program profilaktyczno-edukacyjny uwzględniając specyfikę środowiska i adresatów projektu,
 • podejmować działania o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałających powstaniu niepożądanych zjawisk społecznych,
 • nawiązywać, podtrzymywać i utrzymywać współpracę z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom (np.: placówki oświatowe, pomocy społecznej, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe i inne).

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 

 • jest komunikatywny,
 • potrafi współdziałać w zespole, znając swoją rolę w nim,
 • działa w sposób etyczny i odpowiedzialny zawodowo,
 • jest świadom potrzeby podejmowania działań profilaktycznych.

Perspektywy zatrudnienia:Zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne pracownikom placówek i instytucji profilaktyki i pomocy społecznej, instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacji pozarządowych kreujących działania prewencyjne, profilaktyczne i pomocy społecznej.


Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu | WSB Żywiec » Studia w Żywcu » Pedagogika - NOWOŚĆ

 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz