Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Bezpieczeństwo narodowe – studia II stopnia – NOWOŚĆ

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe od lat prężnie rozwija się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wysoki poziom kształcenia w ścisłej współpracy z służbami mundurowymi, administracją rządową i samorządową przyczynia się do systematycznie rosnącej liczby absolwentów tego kierunku.

Nad merytoryczną i praktyczną stroną programów kształcenia czuwa unikalne w skali kraju Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w strukturach WSB. W wyniku stałego monitoringu rynku pracy i zapotrzebowania służb mundurowych i publicznych Uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
Aktualnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej trwa nabór na specjalności:

Bezpieczeństwo informacji (zarezerwuj miejsce!)


Celem specjalności bezpieczeństwo informacji jest przygotowanie studenta do efektywnego pełnienia funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności do: zapewnienia bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i obiegu informacji oraz  audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji zarówno w instytucjach i organach administracji publicznej oraz służbach mundurowych, jak i biznesie.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w administracji publicznej, służbach mundurowych, firmach doradczych oraz  przedsiębiorstwach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo informacji. Student jest przygotowany do prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (zarezerwuj miejsce!)

 

Celem kształcenia na specjalności zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest przygotowanie osób do pracy w instytucjach porządku publicznego na różnych szczeblach administracji, w tym w jednostkach zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w  wydziałach  bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej; w komórkach Obrony Cywilnej oraz w zespołach reagowania kryzysowego (państwowa straż pożarna, policja, straż miejska); w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w organizacjach pozarządowych, takich jak: grupy ratownictwa specjalistycznego PCK, ZHP, Wodne Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ochotnicze straże pożarne. Mając na uwadze zdobyte efekty kształcenia może również podjąć pracę w siłach zbrojnych, policji, straży miejskiej, straży granicznej i innych służbach podległych MON i MSW.

 

 

STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE TO…:

 

 

- praktyczne specjalności


- umowa z Komendantem Głównym Policji - realizacja programu kształcenia w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów,

 

- szkolenia wspierające kompetencje (wyszkolenie strzeleckie, elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe),

 

- spotkania z praktykami, wizyty studyjne, zajęcia w środowisku pracy,

 

- nieograniczone możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia już w trakcie studiów.

Bezpieczeństwo narodowe to studia dla ludzi odpowiedzialnych i ciekawych świata - zobacz studentów w akcji!

Szkolenia


Bezpieczeństwo narodowe w WSB w Dąbrowie Górniczej to nie tylko wykłady i teoria, ale przede wszystkim zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe, survivalowe i wiele innych form podczas, których zdobędziesz umiejętności praktyczne.Nauczymy Cię maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 

 

W opinii studenta...

 

 

Studiuje Bezpieczeństwo Narodowe w WSB i jest to najlepszy kierunek, jaki mogłam wybrać. Najbardziej wartościowe dla mnie są obozy szkoleniowe, podczas których doskonalę swoje umiejętności praktyczne. To dzięki szkoleniom upewniłam się, że strzelanie, wspinaczka oraz ciężkie treningi są rzeczywiście dla mnie  - to właśnie chcę robić w przyszłości.  Ogromny atut studiów to świetne wykłady z najlepszymi profesorami, policjantami oraz żołnierzami. Udział w wizytach studyjnych umożliwia poznanie działania różnych formacjach. Dzięki programowi "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz" mogę spokojnie podnosić swoje kwalifikacje w pracy zawodowej i jednocześnie studiować dziennie. Jak najbardziej polecam studia wszystkim, którzy marzą o pracy w służbiach mundurowych.


Patrycja Hornig
Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe; specjalność: Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy