Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Filologia angielska z językiem niemieckim

Filologia angielska z niemieckimStudia pozwalają absolwentom zdobyć wykształcenie ogólno-humanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka głównego (język angielski) oraz języka drugiego w zakresie pozwalającym na swobodne posługiwanie się nimi w praktyce zawodowej. W ramach specjalności  absolwenci poszerzają kompetencje językowe z zakresu języka niemieckiego.


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

historii krajów niemieckojęzycznych, kultury Niemiec podstaw translatoryki, słownictwa niemieckiego i struktur językowych niezbędnych do porozumiewania się językiem niemieckim na poziomie B2.

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 

formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów, przedstawienie swojego stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, swobodne wyrażania sądów, opinii, argumentowania w języku niemieckim, wykorzystywanie słownictwa specjalistycznego niezbędnego do pracy w środowisku biznesowym, wykonywanie elementarnych tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur, języków i różnorodności językowej, samokształceniową, otwartości w przyswajaniu wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce, przedsiębiorstwach międzynarodowych  i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego i/ lub niemieckiego.

Przedmioty w ramach specjalności:

Podstawy translatoryki, Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych, Niemiecki język biznesu, Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie, konwersacja, gramatyka opisowa).

Powrót do: Start » Studia Filologia angielska » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Specjalizacje

Studia I stopnia licencjackie

 

Specjalizacja tłumaczeniowa

Filologia angielska z językiem niemieckim

Filologia angielska z językiem hiszpańskim


Filologia angielska z jezykiem rosyjskim