Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Projekty aktualnie realizowane

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 


"WSPARCIE ROZWOJOWE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"


Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w partnerstwie z RIPH, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu oraz WASKO S.A.


Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Termin realizacji: od 01.07.2017 do 30.06.2021 r.


 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest jednym z Operatorów PSF tzn. Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy będą prowadzić dystrybucję środków finansowych na realizację usług rozwojowych wpisanych do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych tzw. dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP z województwa śląskiego.


Szczegóły i kontakt:


operator@wsb.edu.pl

tel. 885-511-800

www.wsb.edu.pl/operator


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          


"PRAKTYCZNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CIESZYNIE WSB”

 

Projekt realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Budżet projektu: 824 775,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.10.2021 r.


Celem ogólnym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji 90 studentek/ów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB do końca 10.2021 r, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1. Przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zmodyfikowany zostanie program kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka poprzez powstanie czterech nowych specjalności:

a) INŻYNIER SYMULACJI – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.

Po ukończonym programie kształcenia student zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwach procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego, służbach zdrowia) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie efektywnych decyzji. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

b) ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ PUBLICZNĄ- specjalności na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty związane z administracją lokalną i regionalną, jak również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Program kształcenia ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

c) ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ- specjalizacja na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.

Program specjalności powstał aby wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.  Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

d) INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.

Głównym celem założonym w programie kształcenia specjalności Informatyka Przemysłowa jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.  Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Dodatkowo studenci poznają oprogramowanie i eksploatację przemysłowych systemów informatycznych. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

Harmonogram:

06-09.2017 r. : Rekrutacja uczestników projektu

10.2017-02.2021 r.: Realizacja programów kształcenia studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

10.2017-02.2019 r.: Realizacja programu kształcenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

10.2017-02.2021 r.: Realizacja zmodyfikowanego programu kształcenia studiów I stopnia na kierunku Informatyka

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Harmonogram zajęć na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Informatyka  (20-21.01.2018r.):   

20.01.2018: zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn,

GCW01: 8.00-11.10, sala 302 - Podstawy techniki cyfrowej

21.01.2018zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn

GCW01: 11.20-14.35, sala 302 - Podstawy techniki cyfrowej

GSW02-ZIP: 18.05-21.15, sala 201 - System informacji przestrzennej GIS

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          

 

„BECOME AN EXPERT IN IT – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA”

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 627 531,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 30.04.2021 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka I stopnia (studia stacjonarne) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu uruchomione zostaną dwie nowe specjalizacje:  Mobile and Cloud  computing (Analiza danych w chmurze) oraz  Security and continuity of IT (Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT).

 

Mobile and Cloud computing – specjalność porusza zagadnienia związane z wrażliwością systemów informatycznych, atakami na bezpieczeństwo, działaniem działów security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię. Zajęcia specjalnościowe przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security.

Security and continuity of IT – specjalność porusza zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą zwirtualizowaną, bazami danych dla urządzeń mobilnych, sieciowymi systemami operacyjnymi, architekturą systemów cloud computing, architekturą urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych, języki programowania dla systemów chmurowych.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka (specjalności: Mobile and Cloud computing oraz Security and continuity of IT) studia stacjonarne inżynierskie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 3 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2021 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Informatyka

10.2017-02.2021 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA):
Harmonogram zajęć na kierunku Informatyka (15-19.01.2018):    
16.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GJ63-N: godz.08:00-11:10, sala 316 (j.niemiecki); GJ63-H: godz.09:15-12:15, sala 304 (j.hiszpański); GJ62-N: godz.11:20-14:35, sala 303 (j.niemiecki); GJ61-N: godz. 8:00- 11:10 sala 302
17.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GĆW01: godz.08:00-11:10, sala 417 (Podstawy informatyki); GĆW02: godz.13:05-16:15, sala 417 (Podstawy informatyki); GĆW01: godz.11:20-14:35, sala 238 (Komunikacja międzykulturowa); GĆW02: godz.16:25-17:55, sala 202,203 (Technologia informacyjna)
18.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GJ63-N: godz.08:00-11:10, sala 321 (j.niemiecki); GJ63-H: godz.08:00-11:10, sala 313 (j.hiszpański); GJ62-N: godz. 08:00-11:10, sala 324 (j.niemiecki); GJ61-N: godz. 8:00- 11:10 sala 309; GĆW01: godz.11:20-14:35, sala 239 (Matematyka)
19.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GW01: godz.11:20-13:50, sala 122 (Matematyka); GW01: godz.13:50-15:30, sala 122 (Logika); GW01: godz.08:00-11:10, sala 230 (Podstawy techniki cyfrowej); GJ62-N: godz. 15:30-17:10, sala 316 (j.niemiecki)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           

 

„STUDY BUSINESS! – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE”

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 381 293,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.

 

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostaną uruchomione dwie nowe specjalizacje: Financial engeneering, Project Management.

 

Financial Engeneering - specjalizacja dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych krajowych i zagranicznych, ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi krajowymi i zagranicznymi. Student zdobędzie umiejętności w zakresie obsługi narzędzi analitycznych, w szczególności bazujących na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Project Management - program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania proj. Specjalizacji dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: metodykami zarządzania proj. propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewniania efektywności proj. oraz systemów informatycznych wspomagających realizacje proj. Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami proj. oraz do zarządzania programami i portfelami projektami na poziomie zarządu organizacji.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych (specjalizacje: financial engeneering, project management) dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Zarządzanie

10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Zarządzanie

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA):
Harmonogram zajęć na kierunku Zarządzanie (15-19.01.2018):    
16.01.2016, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GJ62-N: godz.14:45-17:55, sala 303 (j.niemiecki); GJ63-H: godz.08:00-11:10, sala 305 (j.hiszpański)
17.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza: GJ62-N: godz.11:20-14:35, sala 305 (j.niemiecki); GJ64-F: godz. 11:20-14:35, sala 303 (j.niemiecki); GJ61-N: godz.11:20-14:35, sala 216 (j.niemiecki); GCW02: godz.09:40-11:10, sala 309 (Business English)
18.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GJ61-N: godz.14:45-16:15, sala 303 (j.niemiecki); GW02: godz.08:00-11:10, sala 224 (Podstawy organizacji i zarządzania); GW01: godz.11:20-14:35, sala 224 (Podstawy organizacji i zarządzania); GCW01: godz. 8:00- 11:10, sala 202,203 (Wprowadzenie do finansów); GCW02: godz. 11:20- 14:35, sala 202,203 (Wprowadzenie do finansów)
19.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GW01: godz.08:00-11:10, sala 227 (Komunikacja interpersonalna); GW02: godz.08:00-09:30, sala 202, 203 (Technologia informacyjna); GCW02: godz.09:40-11:10, sala 302 (Business English); GW01: godz.13:05-15:30, sala 202, 203 (Technologia informacyjna); GW01: godz.11:20-12:50, sala 231 (Podstawy organizacji i zarządzania)
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

          

 

„START YOUR INTERNATIONAL CAREER – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STOSUNKI MIEDZYNARODOWE”


Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Budżet projektu: 2 342 791,50 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostanie zmodyfikowana specjalizacji specjalność International Bussines.

 

International Bussines – specjalność będzie miała charakter praktyczny, co pozwoli na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych przedsiębiorstwach prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji globalnych. W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z obszaru: globalnego systemu finansowego, zarządzania finansami w organizacji międzynarodowej, zarządzania inwestycjami międzynarodowymi, marketingu międzynarodowy i przygotowywania międzynarodowych umów i dokumentów handlowych.

 

Działania:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe (specjalność: International Bussines) – studia stacjonarne licencjackie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),

- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,

- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,

- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. (Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

Harmonogram:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.

05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu

09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe

10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (AKTUALIZACJA),
Harmonogram zajęć na kierunku Stosunki Międzynarodowe (15-19.01.2018):

16.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GJ62-N: godz. 11:20-14:35, sala 316 (j.niemiecki); GJ61-N:godz. 11:20-14:35, sala 302 (j.niemiecki); GJ64-H: godz.15:00-18:00, sala 303 (j.hiszpański)

17.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GCW02: godz. 08:00-11:10, sala 223 (Demografia); GCW01: godz. 11:20-14:35, sala 224 (Demografia); GCW01: godz.08:00-11:10, sala 202/203 (Technologia informacyjna); GCW02: godz. 11:20-14:35, sala 202/203 (Technologia informacyjna); GJ63-F: godz. 14:45-17:55, sala 224 (j.francuski)

18.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GCWO1: godz. 08:00-12:50, sala 227 (Strategie marketingowe w praktyce); GCW02: godz. 09:40-11:10, sala 314 (Business English); GCWO2: godz. 11:20-12:50, sala 202/203 (Technologia informacyjna); GCWO1: godz. 13:05-14:35, sala 202/203 (Technologia informacyjna).

19.01.2018, zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Beneficjenta, ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza, GCW02: godz. 08:00-12:50, sala 229 (Strategie marketingowe w praktyce); GCW01: godz.09:40-11:10, sala 231 (Wstęp do zarządzania); GCW02: godz.13:05-16:15, sala 231 (Wstęp do zarządzania); GCW01: godz. 11:20-13:50, sala 302 (Business English)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt:

Biuro Projektów

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

pokój 433 (wejście przez Bibliotekę Akademicką)

tel. 32 295 93 59

 

 
 

Nasi partnerzy