Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

I Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z uchwałą nr 10 Zarządu Głównego TNOiK z dnia 18 marca 2014 r., z dniem 7 kwietnia 2014 roku został powołany Oddział TNOiK w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 13.00 odbyło się I Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu uczestniczył prof. dr inż. Kazimierz Piotrkowski, Wiceprezes Zarządu Głównego TNOiK.

Głównym założeniem powołania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej było rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i kierowaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. W szczególności dotyczy to prezentowania na zewnątrz stanowiska i opinii w sprawach organizacji i kierowania, zajmowania stanowiska w innych sprawach publicznych, podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i kierowania oraz realizowania innych aspiracji członków Towarzystwa, integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania.


Wśród założeń programowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddziału w Dąbrowie Górniczej znajdują się, m.in.: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej; prowadzenie i wdrażanie  prac naukowo-badawczych, a także analiz dotyczących organizacji i kierowania.

 

TNOiK - Oddział w Dąbrowie Górniczej planuje także inicjowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów, seminariów naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów i warsztatów naukowych. Inicjatywy te mają służyć organizowaniu wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi i branżowymi oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji rozwiązań organizacyjnych; upowszechnianiu programów nauczania, szkolenia i doskonalenie w zakresie organizacji i kierowania; wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o charakterze naukowym i edukacyjnym.

 

Podczas I Walnego Zebrania TNOiK - Oddział w Dąbrowie Górniczej w drodze głosowania wyłoniono członków Zarządu i organu kontroli wewnętrznej oraz sądu koleżeńskiego.

 

W skład Zarządu weszli:


prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz,

prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik,  

prof. dr hab. inż. Lech Bukowski,
dr Joanna Dzieńdziora,
dr Adam Jabłoński,
dr Joanna Kurowska-Pysz,
dr Marcin Lis,
mgr Angelika Pabian.

 

Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona prezydium w składzie: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik. Wybór osób do pełnienia ww. funkcji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Walnego Zebrania.

Komisja rewizyjna:


prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek,
dr Sabina Ratajczak,

mgr Agnieszka Piróg.

 

Sąd koleżeński:


dr Tomasz Sadowski,
dr Paweł Sobczak,
mgr Jacek Uroda.
 

 

TNOiK został założony 20 kwietnia 1925 r. jako Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Była to jedna z pierwszych na świecie profesjonalnych organizacji skupiających menedżerów. (Wcześniej istniało 15 kół naukowej organizacji pracy przy stowarzyszeniach techników (poprzednik obecnej Naczelnej Organizacji Technicznej). Koła te połączyły się w Komitet Wykonawczy Zrzeszenia Naukowej Organizacji, który zwołał w dniach 6-8 grudnia 1924 r. I Polski Zjazd Naukowej Organizacji (brało w nim udział 500 osób).    

 

Obecnie TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

 

Aktualnie Oddziały TNOiK znajdują się, m.in. w Częstochowie, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Gdańsku.

 

Post Scriptum

 

25 lipca br. na ręce JM  Rektor prof. Zdzisławy Dacko - Pikiewicz wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Towarzystaw Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. Leszka Kiełtyki.

 

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystaw Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy