Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Baza IBUK Libra już dostępna!

Baza IBUK Libra już dostępna!

Miło nam poinformować, że Biblioteka Akademicka uzyskała dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA.

Baza  Medline with Full Text dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

Baza Medline with Full Text dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

MEDLINE with Full Text jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza stosuje klasyfikację MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwanie w opisach ponad 5.600 czasopism biomedycznych.

NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

NASBI jest internetową biblioteką e-booków, skierowaną do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na naukowe i zawodowe kompetencje są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości.

Księgozbiory profesorskie

Księgozbiory profesorskie to wydzielone z ogólnego księgozbioru Biblioteki WSB publikacje przekazane w darze przez wybitnych naukowców związanych z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Książki wchodzące w ich skład to w dużej mierze autorskie dzieła Profesorów. Nierzadko też są częścią prywatnych zbiorów, odzwierciedlające ich działalność naukową, jak i prywatne zainteresowania. 

 

Księgozbiory te znajdują się tuż przy wejściu do Czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, po prawej stronie na specjalnie oznakowanym regale.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki naszych Darczyńców.

 

 

Prof. zw. dr hab.  Jerzy  Witold  Altkorn, doctor honoris causa

(1931-2004)

 

 

Jerzy Atkorn urodził się 24 lutego 1931 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Do szkoły powszechnej zaczął uczęszczać w 1937 r. Szczęśliwe dzieciństwo przerwał wybuch II Wojny Światowej.

Profesor Jerzy Altkorn studia pierwszego stopnia ukończył w 1952 r. uzyskując stopień dyplomowanego ekonomisty, a w roku 1954 - magisterium z zakresu ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Tam też prof. Jerzy Altkorn w 1966 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego,

a sześć lat później, w roku 1981 - profesora zwyczajnego.

Dorobek naukowy Profesora Jerzego Altkorna liczy ponad 250 publikacji z zakresu podstaw tworzenia podstaw aktywnego oddziaływania na rynek oraz doskonalenia edukacji menedżerskiej. O wysokiej randze publikacji naukowych Profesora Jerzego Altkorna świadczą nagrody Ministra Edukacji Narodowej - sześć Pierwszego Stopnia i trzy Stopnia Drugiego, liczne nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej przyznane Mu za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 1987 odebrał Doktorat Honoris Causa Grand Valley State College w Allendale (Michigan).

Profesor Jerzy Altkorn zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 2004 r.

Z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej był związany od samego początku, pełniąc m.in. zaszczytną funkcję Rektora Uczelni. W 2006 r. Bibliotece nadane zostało imię Profesora Jerzego Altkorna.

 

 

 

 

Prof. zw. dr inż. czł. rzecz. PAN Stefan Węgrzyn, doctor honoris causa

(1925-2011)

 

 

Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 r. w Krakowie.

Studia rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, skąd przeniósł się do Gliwic
i związał z tutejszą Politechniką.
W 1951 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1960 r. - doktora nauk fizycznych.
W 1961 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1968 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1964 r. członek korespondent, a od 1973 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Stworzył w Gliwicach Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Autor wielu prac z dziedziny dynamiki układów elektrycznych, teorii układów automatycznego sterowania, automatyki kompleksowej i teorii stabilności, w tym książek
i skryptów.

W uznaniu osiągnięć naukowych Profesor Stefan Węgrzyn został wyróżniony tytułami Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet w Lille we Francji (1973), Uniwersytet w Sherbrooke w Kanadzie (1977), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Śląską
i Politechnikę Rzeszowską. Władze Francji - za wkład wniesiony do kultury i nauki tego kraju - nadały Profesorowi w roku 1977 tytuł kawalera, zaś w roku 1983 oficera Palm Akademickich.

Laureat Nagrody Edukator Roku 2006 w kategorii „Animator" za podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz całokształt pracy naukowo-badawczej.

 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab.  Franciszek  Wojciech  Piontek , doctor honoris causa

(1937- )

 

Urodził się 23 kwietnia 1937 r. w Rybniku, w rodzinie o głębokich tradycjach śląskich. W 1963 r. podjął studia stacjonarne na Wydziale Przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach.  W 1970 roku Franciszek Piontek uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a cztery lata później stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. 30 marca 1989 r. Rada Państwa nadała Franciszkowi Piontkowi tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Profesor Franciszek Piontek jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów oraz licznych prac naukowo-badawczych. Zainteresowania Profesora od początku koncentrowały się wokół kategorii rozwój.

Wkład autorski prof. Piontka w rozwój nauki to m.in.  zdefiniowanie kategorii rozwój i rozwój zrównoważony, analiza alternatywnych koncepcji rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, aspekty teoretyczne i praktyczne stosowania kategorii efektywności.

W 1999 r. został powołany na eksperta Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa, a w latach 1993-1995 był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Od 2003 do 2007 r. był Wiceprzewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN. Jest członkiem - założycielem obecnego Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest laureatem tytułu Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu w Rožemberku (Słowacja).

Z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej związany jest od 2010 r., prowadząc seminaria i zajęcia m.in. z polityki społecznej i podstaw zarządzania rozwojem.

 


Prof. nadzw. dr hab.  Barbara Piontek 

 

 

 

Doktor habilitowany nauk  ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze  Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej; autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności.
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na  Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie  (2001); w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt.: „Współczesne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego”.
Opublikowała ponad 80 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, prace dla praktyki, jak również ekspertyzy dla Sejmu i województwa śląskiego.

 

 

 

 

 

 Prof. dr hab.  Lech  Witkowski 

(1951 - )

Profesor filozofii edukacji, filozofii kultury

i epistemologii.

Urodził się 1 sierpnia 1951 w Olsztynie. Podjął studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył

w roku 1974, jako student "Primus inter pares"

z 1973 roku. Sześć lat później doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie pracą pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha).
W 1990 roku, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał habilitację za rozprawę zatytułowaną Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistem. analizy kontekstów edukacyjnych.

Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku.

Autor wielu prac z zakresu filozofii edukacji, filozofii kultury czy epistemologii.
W 2015 roku Profesor przekazał swój księgozbiór Bibliotece Akademickiej WSB, wzbogacając zbiory instytucji. 

 Prof. zw dr hab.  Danuta Waloszek

(1947 - )

 

Prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek urodziła się 21 marca 1947 roku. Przez wiele lat związana

z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze oraz Akademią Pedagogiczną w Krakowie, aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Pedagogiki WSB. Autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz recenzji; współpracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka, organizatorka seminarium pedagogicznego dla chętnych do włączenia się w rozwiązywanie problemów praktyczno-teoretycznych edukacji dzieci, propagatorka łączenia nauki z turystyką, prywatnie wielbicielka wycieczek górskich i rowerowych.

 

epnp

Nasi partnerzy