Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Baza IBUK Libra już dostępna!

Baza IBUK Libra już dostępna!

Miło nam poinformować, że Biblioteka Akademicka uzyskała dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA.

Baza  Medline with Full Text dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

Baza Medline with Full Text dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

MEDLINE with Full Text jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza stosuje klasyfikację MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwanie w opisach ponad 5.600 czasopism biomedycznych.

NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków dostępna w Bibliotece Akademickiej WSB

NASBI jest internetową biblioteką e-booków, skierowaną do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na naukowe i zawodowe kompetencje są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości.

WBN

 

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy, do naukowych baz danych dostępnych na serwerach wydawców oraz serwerach ICM. W skład licencji krajowej wchodzą: EBSCOhost, Elsevier, Scopus, Springer, Wiley Online Library, Web of Science, InCites, SciVal (dostęp do baz poprzez ustawienia serwerów PROXY).


 

 

Science Direct  

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

 


 

 

Springer 

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism z zakresu następujących dziedzin wiedzy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i inne.


 

 

 

EBSCOhost 

 

Zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych. Platforma informacyjna umożliwia m.in. dostęp do baz :

 

Academic Search Complete baza zawierająca artykuły z ponad 7 tys. pełnotekstowych czasopism naukowych oraz abstrakty z 11 tys. tytułów, z czego ponad 6 tys. jest recenzowana. Zakres tematyczny: nauki humanistyczne, socjologia, edukacja, informatyka, inżynieria, fizyka, chemia, językoznawstwo i lingwistyka, literatura i sztuka, medycyna, etyka i in.,
 
Agricola - bibliograficzna baza danych z zakresu nauk rolniczych uwzględniająca artykuły z czasopism naukowych, monografii, dysertacji doktorskich, patentów, oprogramowań, materiałów audiowizualnych i raportów technicznych,
 
Business Source Complete - pełnotekstowa i bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism ekonomicznych, gospodarcznych i finansowych (nawet od 1886 r.),
 
ERIC - baza zawiera ponad 1,3 mln rekordów oraz odnośników do pełnych tekstów czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji od 1996 r.,
 
European Views of Americas (1493-1750) - bibliograficzna baza danych opracowana we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750”.  Baza powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Zawiera ponad 32.000 pozycji i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa,
 
GreenFILE - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism naukowych (również Open Access) z zakresu ekologii i ingerencji człowieka w środowisko naturalne,
 
Health Source (Consumer Edition) - dostęp do 80 tytułów magazynów naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauki o zdrowiu, sportu oraz medycyny
 
Health Source (Nursing / Academic Edition) - baza oferuje pełne teksty artykułów z ponad 550 czasopism medycznych,
 
Library, Information Science & Technology Abstracts - abstraktowa baza danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferuje dane dotyczące: bibliotekarstwa, katalogowania, wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą i in.,
 
Master File Premier - multidyscyplinarna baza danych zawierająca pełne i recenzowane teksty naukowe (czasopisma i książki) począwszy od 1975 r.,
 
MEDLINE - zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych.
 
Newspaper Source - baza oferuje dostęp do pełnych tekstów kilkudziesięciu tytułów amerykańskich czasopism regionalnych,
 
Regional Business News - dostęp do pełnych teksów o charakterze ekonomicznym dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i biznesowych,
 
Teacher Reference Center - zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 czasopism naukowych. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli
 
 

 

 

Wiley Online Library

Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria. Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

 
 

  

Web of Science
Indeks cytowań

 

Bazy bibliograficzno-abstraktowe służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 

Master Journal List- Lista multidyscyplinarna czasopism indeksowanych na platformie Web of Science

 

Prezentacje i szkolenia Web of Science:

http://wokinfo.com/poland/
http://wokinfo.com/media/pdf/wos-corecoll_qrc_pl.pdf
http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/

 
 

 

 

Indeks cytowań

 

Naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje o opublikowanych pracach naukowych, takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty. W styczniu 2016 baza zawierała przeszło 60 milionów rekordów, obejmując ponad 34 tys. czasopism naukowych, z czego 21,5 indeksowanych na bieżąco aktywnych tytułów wydawanych przez ponad 5000 wydawców. Ponadto zindeksowanych było w niej ok. 120 tys. książek i 7,5 mln publikacji w materiałach konferencyjnych. Tematyka prac indeksowanych w bazie obejmuje nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne, społeczne, humanistyczne i sztukę.

 

Wymienione bazy danych dostępne są w uniwersyteckiej sieci komputerowej.

 

 

InCites

Służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

 

 

SciVal

To narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

  

epnp

Nasi partnerzy