Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Bazy Ogólnodostępne

Bazy Ogólnodostępne

Czy wiesz, że masz bezpłatny dostęp do wielu baz z różnych dziedzin wiedzy ? Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Baza EMIS

Baza EMIS

Korzystając z bazy EMIS masz m.in. dostęp do aktualnych artykułów z wybranych czasopism i gazet. Wejdź i zobacz ! 

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej . 

 

Źródła internetowe dla poszczególnych kierunków

Administracja

Edukacja Prawnicza

Jedyny na rynku fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą.


Publikacje Biura Analiz Sejmowych
Baza publikacji związanych z  zagadnieniami prawa, ustroju i parlamentaryzmu, a także ekonomii i gospodarki.

Publikacje Instytutu Spraw Publicznych
Baza raportów i monografii dotyczących zgadnień polityki społecznej, migracji, społeczeństwa polskiego.

 

Ekonomia:

Ekonomia on-line

Jest serwisem tematycznym, kierującym zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji.


NBP 
Portal zawierający artykuły i porady ekonomiczne.

Ekonomia Globalna
Portal udostępniający dane makroekonomiczne.

Inforlex.pl
czasopisma z zakresu prawa i ekonomii, specjalistyczne i popularne, spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów

 

Fizjoterapia i Medycyna

Czytelnia medyczna

Jest największym zbiorem artykułów medycznych i okołomedycznych w polskim Internecie. Znajdziemy tam pełne teksty kilku tysięcy artykułów uznanych w środowisku.


Kultura fizyczna

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna ukazują się jako kwartalnik. Referencyjną (podstawową) wersją czasopisma jest wersja drukowana. Publikowane prace dotyczą problemów badawczych, którymi zajmują się nauki o kulturze fizycznej


PubMed

Angielskojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych


Rynek zdrowia

Portal o ochronie zdrowia, medycynie, służbie zdrowia - dla lekarzy, menadżerów, polityków i ludzi medycyny.


Medycyna pracy

Strona Główna skierowana do Pielęgniarek, Psychologów, Służby BHP.


Amadeo

Literatura medyczna z różnych dziedzin. Czasopisma, książki dostępne w pełnym tekście.

BioMed Central
Baza ponad 100 recenzowanych czasopism biomedycznych

Free medical journals
Atlasy, książki, słowniki, wytyczne, organizacje

Polska Bibliografia Lekarska od 1991 r.
(1991-2007) tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej

The Merck Manual of Medical Information

Termediawydawca m.in. czasopism medycznych dostępnych online

Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja - czasopismo online

Via Medica – wydawca książek i czasopism z branży medycznej

 

Informatyka

 

Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej
Udostępnione są opracowania, dotyczące takich zagadnień jak: automatyka zabezpieczeniowa, napędy, metody obliczeniowe, metody parametryczne.

Repozytorium Geomatyki
Zawiera publikacje dotyczące systemów informatycznych dla informacji przestrzenej, GPS, GIS i innych.

Computing Research Repository (CoRR)
Publikacje zamieszczane w CoRR dotyczą zagadnień: inteligencja elektroniczna, sztuczna inteligencja, informatyka a język, obrazy komputerowe i rozpoznawanie znaków, relacja człowiek-komputer, uczenie się, systemy wieloczynnikowe, modelowanie sieci neuronowych i ewolucyjna technika komputerowa oraz robotyka.

Virtual Technical Reports Center
Strona zawiera linki do raportów technicznych, preprintów, reprintów, dysertacji, prac naukowych, raportów i badań różnych rodzajów.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


Portal BHP

Pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP.


Państwowa Inspekcja Pracy

 

Budownictwo inzynieryjne

Przegląd mechaniczny

Rynek instalacyjny

Technologia i automatyzacja montażu

 

Logistyka

 

Magazyn Autostrady

Zawiera artykuły dotyczące zagadnień: logistyki, transportu, spedycji i systemów informatycznych dla logistyki.


Pedagogika i Socjologia

Interkl@sa

Polski portal edukacyjny, kopalnia wiedzy i pomysłów dla nauczyciel

 

Vulcan

Serwis firmy komercyjnej zawierający również wiele cennych informacji z zakresu edukacji m.in.: serwisy tematyczne oraz spisy treści kilku pedagogicznych czasopism


Profesor
Serwis edukacyjny zdresowany do nauczycieli, rodziców i uczniów, pełny dostęp bo bezpłatnym logowaniu

Scholaris
Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEiN, portal dla nauczycieli

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika

Przegląd Badań Edukacyjnych

Dziecko Krzywdzone

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego
 

Centrum Badania Opinii Społecznej

Wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych.

 

Archiwum Danych Społecznych
Portal udostępniający dane pochodzące z badań prowadzonych przez instytucje nauki
 
Bank Danych Lokalnych
Dane statystyczne o regionach, pełny dostęp, pełnotekstowa
 
Portal "Otwórz książkę"
Udostępnia ponad 80 książek naukowych z zakresu szeroko pojętej socjologii i kultury w formie elektronicznej. Książki są udostępnione przez autorów na licencji CreativeCommons
 

Filologia Angielska

 

Project Gutenberg
Platforma z anglojęzycznymi e-bookami
 
American History: From Revolution to Reconstruction and beyond 
Strona dotycząca historii Stanów Zjednoczonych. Zawiera dokumenty i eseje historyczne oraz  biografie amerykańskich postaci historycznych. Na stronie dostępna publikacja: An Outline of The American Economics. United States Information Agency, 1991 r.
 
Multicultural Shakespeare
Międzynarodowe czasopismo dotyczące dzieł Williama Szekspira
 
The Journal of Teaching English with Technology  (TEwT) 
Czasopismo zawierające artykuły z zakresu nauki języka angielskiego
 

Psychologia

 

Studia Psychologiczne

Acta Neuropsychologia

Folia Psychologica (1998 – 2012)

Pedagogia and Psychologia. Annales UMCS (2002 – 2012)

Polish Psychological Bulletin ( 2008 – 2014)

Polskie Forum Psychologiczne (1996 – 2014)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna (2005 – 2014)

Psychologia Ekonomiczna. Półrocznik ( 2012- 2014)

Psychologia Wychowawcza (2012 – 2013)

Roczniki Psychologiczne (1998 – 2014)
 


 

epnp

Nasi partnerzy