Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 roku studiów.


O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 1 roku studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na innym kierunku studiów nie przysługują stypendia socjalne, Rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że, kontynuuje naukę na innym kierunku studiów celem uzyskania tytułu zawodowego magistra (na studiach II stopnia) lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 

 


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

(przyznawane na okres od III.2019 - VI.2019)

 


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – 564 stypendystów (718 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

 

 

 

Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB).


W semestrze letnim 2018/2019 wyłoniono:


Administracja14 stypendystów (na 31 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 467.85

Bezpieczeństwo narodowe 77 stypendystów (na 77 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Ekonomia9 stypendystów (na 9 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Filologia 5 stypendystów (na 5 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Finanse. Rachunkowość i podatki -5 stypendystów (na 6 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 445.83

Fizjoterapia 9 stypendystów (na 9 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Informatyka 35 stypendystów (na 35 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Inżynieria zarządzania 15 stypendystów (na 15 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Kosmetologia - 0 stypendystów (na 0 złożonych wniosków)

Logistyka 50 stypendystów (na 50 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Pedagogika 44 stypendystów (na 95 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 481.03

Ratownictwo medyczne - 0 stypendystów (na 0 złożonych wniosków)

Socjologia 9 stypendystów (na 14 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 481.48

Stosunki międzynarodowe 16 stypendystów (na 16 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Studia menedżerskie - 7 stypendystów (na 9 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 448.48

Transport10 stypendystów (na 10 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Zarządzanie – 207 stypendystów (na 270 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 460.00

Zarządzanie i inżynieria produkcji 52 stypendystów (na 67 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 452.63

 


Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2018/2019:


        Punkty            Kwota

440,00-449,99  -  260 zł

450,00-459,99  -  310 zł

460,00-469,99  -  360 zł

470,00-479,99  -  410 zł

480,00-489,99  -  460 zł

490,00-499,99  -  510 zł

500,00                -  590 zł

powyżej 500,00 -  710 zł

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Galerie

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy