Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 roku studiów.


O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 1 roku studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na innym kierunku studiów nie przysługują stypendia socjalne, Rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że, kontynuuje naukę na innym kierunku studiów celem uzyskania tytułu zawodowego magistra (na studiach II stopnia).

 

 


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze zimowym

roku akad. 2018/2019


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – 551 stypendystów (726 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

Miesięczna kwota stypendium: 260 - 720 zł/mc


Punktacja:

440,00 - 449,99 pkt - 260 zł/mc

450,00 - 459,99 pkt - 310 zł/mc

460,00 - 469,99 pkt  -360 zł/mc

470,00 - 479,99 pkt - 410 zł/mc

480,00 - 489,99 pkt - 460 zł/mc

490,00 - 499,99 pkt - 510 zł/mc

500,00 pkt - 590 zł/mc

więcej niż 500,01 pkt - 720 zł/mc


Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2018/2019 wyłoniono:


Administracja13 stypendystów (na 32 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 469.56

Bezpieczeństwo narodowe 73 stypendystów (na 73 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.47

Ekonomia8 stypendystów (na 8 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 446.00

Filologia 4 stypendystów (na 4 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 482.60

Fizjoterapia 19 stypendystów (na 24 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 454.00

Informatyka 40 stypendystów (na 41 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 441.07

Inżynieria zarządzania 19 stypendystów (na 19 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 443.75

Logistyka 65 stypendystów (na 73 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 445.65

Pedagogika 43 stypendystów (na 80 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 473.21

Ratownictwo medyczne - 1 stypendysta (na 1 złożony wniosek) - minimalna liczba punktów: 444.11

Socjologia  10 stypendystów (na 25 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 485.71

Stosunki międzynarodowe 11 stypendystów (na 11 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 445.00

Studia menedżerskie - 4 stypendystów (na 4 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 458.92

Transport18 stypendystów (na 18 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Zarządzanie – 162 stypendystów (na 239 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 461.20

Zarządzanie i inżynieria produkcji 61 stypendystów (na 74 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 450.00

 


 

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce - 16 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 250 - 500 zł


Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 107 stypendystów
Miesięczna kwota stypendium: 410 - 710 zł/mc

stopień znaczny - 710 zł/mc

stopień umiarkowany - 560 zł/mc

stopień lekki - 410 zł/mc

 

Stypendia socjalne - 316 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 840 - 1 040 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1 040 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 940 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 840 zł/mc


Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości - 21 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 1 140 - 1 340 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1 340 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 1 240 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 1 140 zł/mc


 

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Galerie

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy