Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 roku studiów.


O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 1 roku studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na innym kierunku studiów nie przysługują stypendia socjalne, Rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że, kontynuuje naukę na innym kierunku studiów celem uzyskania tytułu zawodowego magistra (na studiach II stopnia).

 

 


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze zimowym

roku akad. 2017/2018


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – 552 stypendystów (612 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

Miesięczna kwota stypendium: 270 - 730 zł/mc


Punktacja:

440,00 - 449,99 pkt - 270 zł/mc

450,00 - 459,99 pkt - 320 zł/mc

460,00 - 469,99 pkt  -370 zł/mc

470,00 - 479,99 pkt - 420 zł/mc

480,00 - 489,99 pkt - 470 zł/mc

490,00 - 499,99 pkt - 520 zł/mc

500,00 pkt - 600 zł/mc

więcej niż 500,01 pkt - 730 zł/mc


Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2017/2018 wyłoniono:


Administracja16 stypendystów (na 28 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 465.90

Bezpieczeństwo narodowe 63 stypendystów (na 63 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.74 

Ekonomia13 stypendystów (na 13 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 443.10

Filologia  5 stypendystów (na 5 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 450.00

Fizjoterapia  20 stypendystów (na 21 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 442.68

Informatyka  34 stypendystów (na 34 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.00

Inżynieria zarządzania 18 stypendystów (na 18 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 442.85

Logistyka 66 stypendystów (na 67 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 443.75 

Pedagogika 46 stypendystów (na 57 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 458.62

Socjologia  11 stypendystów (na 14 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 458.69

Stosunki międzynarodowe 6 stypendystów (na 6 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 441.66

Transport7 stypendysta (na 7 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 444.82

Zarządzanie – 187 stypendystów (na 219 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 452.00

Zarządzanie i inżynieria produkcji 54 stypendystów (na 54 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 441.37

 


 

Specjalny System Stypendiów Naukowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - 9 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 250 - 500 zł


Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 111 stypendystów
Miesięczna kwota stypendium: 380 - 680 zł/mc

stopień znaczny - 680 zł/mc

stopień umiarkowany - 530 zł/mc

stopień lekki - 380 zł/mc

 

Stypendia socjalne - 364 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 770 - 970 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 970 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 870 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 770 zł/mc


Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości - 10 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 1 070 - 1 270 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1 270 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 1 170 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 1 070 zł/mc


 

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy