Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wnioski

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

WAŻNE!    Do każdego złożonego wniosku o przyznanie stypendium należy obowiązkowo dołączyć poniższe oświadczenie studenta (oświadczenie jest także dołączone do każdego wniosku w formacie pdf.):


Oświadczenie studenta - magisterium

 

 

Stypendia w ramach dotacji budżetowej z MNISW:

  •  Stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości:


W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2017.

OZNACZA TO, ŻE STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKAZANIA DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY ZA ROK 2017 WRAZ Z ZAISTNIAŁYMI ZMIANAMI PO TYM ROKU, AŻ DO DNIA SKŁADANIA WNIOSKU (UWZGLĘDNIENIE TZW. DOCHODU UZYSKANEGO I UTRACONEGO).


Studenci, którzy w poprzednich latach ubiegali się o stypendium socjalne zobowiązani są do złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami ( tj. z aktami urodzenia dzieci/rodzeństwa, aktami małżeństwa, rozwodu, zgonu itp.)

 

Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku znajduje się na stronie internetowej Uczelni:

dla studenta>stypendia>stypendia socjalne. 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1 do regulaminu)

 

Oświadczenie: dochód nieopodatkowany (zał. nr 3 do regulaminu) - wypełniają pełnoletni członkowie rodziny studenta.

 

Oświadczenie: wynajem mieszkania (zał. nr 4 do regulaminu) - wypełniają studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Oświadczenie - wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017


Zaświadczenie - dochód utracony (wypełnia pracodawca)

 

Zaświadczenie - dochód uzyskany w roku 2017 (wypełnia pracodawca) - wypełnia osoba, która uzyskała w trakcie roku 2017 nowe źródło dochodu i uzyskuje je także w momencie składania wniosku (np. nowe umowy o pracę/zlecenie rozpoczęte w trakcie roku 2017, przyznanie renty/emerytury w 2017)


Zaświadczenie - dochód uzyskany po roku bazowym - tj. W ROKU 2018 (wypełnia pracodawca) - dotyczy osób, które uzyskały po roku 2017 nowe, wcześniej nie uzyskiwane źródło dochodu i jest ono aktualne na dzień składania wniosku.


Oświadczenie o samodzielności finansowej studenta (nieprowadzenie gospodarstwa domowego z rodzicami) - wypełniają osoby samodzielne finansowo (tj. studenci, którzy nie uwzględniają rodziców/rodzeństwa w składzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium)


Oświadczenie o wysokości dochodu w roku 2017

 

Oświadczenie - pozostawanie osobą bezrobotną- wypełniają osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bezrobotne - zarejestrowane w Urzędzie Pracy obowiązuje aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej wraz z informacją o przysługujących świadczeniach (lub braku prawa do świadczeń).


 

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:


Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 5)  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:


Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 6) - UWAGA! we wniosku należy wpisać dane, które obowiązują od semestru zimowego 2018/2019 (tj. numer semestru, rok , kierunek studiów). Średnią ocen należy wyliczyć do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

 

Zestawienie punktów odpowiadających konkretnym osiągnięciom naukowym, sportowym i artystycznym studenta (zał. nr 7)Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - tegorocznych maturzystów (olimpiada).

 

 

  •  Zapomoga:


Wniosek o przyznanie zapomogi losowej (zał. nr 8)


 

Stypendia fundowane przez WSB w Dąbrowie Górniczej z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy:


Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych WSB (maturzysta)

 

Wniosek o przyznanie stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych WSB (student)

 

Załącznik nr 4 do regulaminu SSSN WSB - potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta .doc

 

Punktacja osiągnięć naukowych SSSN WSB - załącznik nr 2 do regulaminu SSSN WSB


 

 

  • Stypendium Ministra z wybitne osiągnięcia:

Aktualne formularze wniosków oraz punktowane osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Galerie 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy