Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie/Apprenticeship

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 209

 

W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!
Szanowni Państwo,

 

Celem usprawnienia procesu związanego z zaliczaniem praktyk oraz w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich, która wymagała poprawy. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz z Nazwiskiem Pełnomocnika ds. praktyk dla danego kierunku). Od dnia 21 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie do odbioru osobistego u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Dziękuję za wyrozumiałość.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Podbite dokumenty do pójścia na praktykę są do odbioru w Dziekanacie.


Dokumentacja o zaliczenie praktyk za semestr letni roku akademickiego 2017/2018, z uwagi na zakończenie Sesji nie jest już przyjomowana.


Przyjmowana jest już dokumentacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019  (zgodnie z harmonogramem) 


UWAGA! Przed oddaniem dokumentacji praktyk proszę aby wykonali Państwo xero dokumentacji i zachowali to xero u siebie. Dziekuję.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

04.09.2018 (wt.),  godz. 8:00 - 11:00

05.09.2018 (śr.), godz. 8:00 - 11:00

 

11.09.2018 (wt.),  godz. 8:00 - 11:00

12.09.2018 (śr.), godz. 8:00 - 11:00

 

18.09.2018 (wt.),  godz. 14:00 - 15:30 Uwaga! Zmiana godziny z uwagi na inne obowiązki służbowe  Za zmianę przepraszam. 

19.09.2018 (śr.), godz. 11:45 - 14:45

20.09.2018 (czw.)  godz. 16:00 - 17:30

 

26.09.2018 (śr.), godz. 7:45 - 10:00

28.09.2018 (pt.)  godz. 15:00 - 18:00

 

03.10.2018 (śr.), godz. 11:00 - 14:00

06.10.2018 (sob), godz. 8:00 - 11:00

 

10.10.2018 (śr.), godz. 7:45 - 9:30 i 11:15 - 12:30

13.10.2018 (sob.), godz. 15:35 - 18:35 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

23.10.2018 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

27.10.2018 (sb.) godz. 15:00 - 18:00 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

30.10.2018 (wt.) godz. 7:45 - 10:45

 

03.11.2018 (sob.) godz. 11:30 - 14:30

 

07.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 11:15

09.11.2018 (pt.) godz. 13:00 - 14:00 i 15:30 - 17:00

 

13.11.2018 (wt.) godz. 10:30 - 13:30

14.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 9:15

16.11.2018 (pt.) godz. 15:30 - 17:00

 

20.11.2018 (wt.) godz. 7:45 - 9:45

21.11.2018 (śr.) godz. 7:45 - 9:45

23.11.2018 (pt.) godz. 11:30 - 12:30 i 16:00 - 17:00

 


Kolejne terminy z uwagi na liczne obowiązki będą podawane na bieżąco, wię proszę o systematyczne sprawdzanie strony praktyk.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną (w postaci zaliczenia w Wirtualnej Uczelni) przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni). 

O brakach w dokumentacji staram się Państwa informować mailowo, ale jeżeli w terminie około 2 tygodni po dostarczeniu dokumentacji nie widać oceny w Wirtualnej Uczelni oznacza to, że w dokumentacji najprawdopodobniej występują nieścisłości i wymaga ona poprawienia/uzupełnienia. W takim przypadku należy zgłosić się na dyżurze po odbiór dokumentacji celem jej poprawy/uzupełnienia (ewentualnie proszę wysłać maila z zapytaniem).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018!NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.-15.01.2019 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-1.01.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

1.10.2018 r. – 30.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

01.02.2019 r.- 28.02.2019 r.

Przerwa semestralna

1.03.2019 r.- 7.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego r. ak. 2018/2019

(dotyczy tylko praktyk realizowanych w podstawowej formie)

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana. 


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2018/2019):


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka I stopnia (inżynierskie)


Informatyka II stopnia (magisterskie)


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika ds. praktyk lub w odpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą można odebrać  osobiście w kolejnych dniach na dyżurze u Pełnomocnika ds. Praktyk, który zajmuje się danym kierunkiem studiów.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w oodpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-72

Pokój 212

 

Harmogram dyżurów:

dr Jerzy Gąsiorowski

 

listopad 2018:

3 listopad (sobota) – godz. 11.00-13.00.

8 listopad (czwartek) – godz. 9.00-11.00.

10 listopad (sobota) – godz. 9.00-11.00.

15 listopad (czwartek) – godz. 11.20-13.00.

22 listopad (czwartek) – godz. 14.40-16.00.

24 listopad (sobota) – godz. 16.20-18.00.

29 listopad (czwartek) – godz. 9.00-11.00.

 

Programy praktyk 2017/2018:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach licencjackich) 

 

Administracja I stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

 

Ważna informacja!! - zmiana pełnomocnika

Począwszy od dnia 03.10.2018 r - funkcję pełnomocnika Rektora pełnić będzie Pan dr Tomasz Grad


pk.209

dr n. zdr. Tomasz Grad 


tgrad@wsb.edu.pl

godziny dyżurów w październiku

03.10.2018 – 14.30 do  16.00

10.10.2018 – 14.30 do  16.00

17.10.2018 – 14.30 do  16.00                                                      

20.10.2018 – 12.00 do  15.00 (sobota)

24.10.2018 – 14.30 do  16.00

27.10.2018 – 11.15 do  13.00 ( sobota)

29.10.2018 – 14.30  do 16.00

 

godziny dyżurów w listopadzie

 

13.11.2018 - 14.30 - 16.00

14.11.2018 - 14.30 - 16.00

17.11.2018 - 8.00 -12.00 (sobota)

21.11.2018 - 14.30 - 16.00

24.11.2018 - 8.00 -12.00 (sobota)

26.11.2018 - 14.30 - 16.00

28.11.2018 - 14.30 - 16.00

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.- 10.12.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-10.12.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

01.11.2018 r. – 27.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

 

 

27.01.2019 r.- 31.03.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego lr. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK: 


Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Socjologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Filologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem) Żywiec


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie

Rector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship 

Economy, International Relationships, Management

 

dr Ewa Siudyka

 

Pokój 209

tel. 32 295 93 70


Harmonogram najbliższych dyżurów:

 

2.10 9.00 - 11.00

3.10 9.00 - 11.00

6.10 9.00 - 11.00

9.10 9.00 - 11.00

10.10 9.00 - 11.00

17.10 9.00 - 11.00

18.10 9.00 - 11.00

20.10 11.00-13.00  (SOBOTA)

23.10  9.00-14.00   (WTOREK)

24.10. 11.00-12.00 (ŚRODA)

27.10. 9.30-11.30   (NIEDZIELA)

29.10. 11.30- 12.30 (PONIEDZIAŁEK)

TERMINY DYŻURÓW W LISTOPADZIE 2018 (PROSZĘ SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO)

03.11.2018         10.00 -12.00 (SOBOTA)

05.11.2018         9.30 - 11.30 (PONIEDZIAŁEK)

08.11.2018         9.30-11.30    (CZWARTEK)

14.11.2018         7.30-9.30      (ŚRODA)

15.11.2018         7.30 - 9.30   (CZWARTEK)

17.11.2018         10.00-12.00  (SOBOTA)   DYŻUR ODBYWA SIĘ W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM W OLKUSZU

 

22.11.2018         7.30-9.30     (ŚRODA)

23.11.2018         9.00 -12.00  (PIĄTEK)

24.11.2018         12.00-16.00  (SOBOTA)


 

PRZYJMOWANA JEST JUŻ DOKUMENTACJA DO ZALICZENIA PRAKTYKI NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 !!!!!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.-15.01.2019 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-1.01.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

 

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie 12.07.2018 r.-4.09.2018 r.

1.10.2018 r. – 30.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

01.02.2019 r.- 28.02.2019r.

Przerwa semestralna

1.03.2019 r.- 7.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru ZIMOWEGO r. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.


Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Studenci są zobowiązani składać dokumenty potwierdzajace odbycie praktyki oraz wnoski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalności w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski lub język angielski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

 

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

    

dr n. zdr. Tomasz Grad


tgrad@wsb.edu.pl


Pokój 209


tel. 

 (32) 295-93-70

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

  

Październik


02.10.2018 – 14.30 do  18.00

04.10.2018 – 14.30 do  18.00

09.10.2018 – 14.30 do  18.00

11.10.2018 – 14.30 do  18.00

18.10.2018 – 14.30 do  18.00

19.10.2018 – 14.30 do  18.00

22.10.2018 -  14.30 do 16.00

23.10.2018 – 14.30 do  18.00

30.10.2018 – 14.30 do  18.00

 

Listopad


 

05.11.2018 - 14.30 - 18.00

08.11.2018 - 14.30 - 18.00

16.11.2018 - 14.30 - 15.30 oraz 17.00 - 18.00

20.11.2018 - 14.30 - 18.00

22.11.2018 - 14.30 - 18.00

27.11.2018 - 14.30 - 18.00

29.11.2018 - 14.30 - 18.00 

 

 

KOMUNIKATY!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Ważna  inforamacja dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w skroconej wersji ( 1 semestr) na kierunkach

1.Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne caóściowe zaburzenia 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscia intelektualną


Obowiązuje praktyka pedagogiczna w pełnej wersji, zgodnie z programem praktyki!!!

 

 Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody.

 

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  zobowiązani są zrealizować praktykę: Programy Praktyk są już udostępnione na stronie.


 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy