Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie/Apprenticeship

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Logistyka, Transport, Informatyka, Inżynieria Zarządzania (WZ Kraków)

 

dr inż. Paweł Sobczak 

dr inż. Paweł Sobczak

praktyki_inzynierskie@wsb.edu.pl
Pokój 207

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana pokoju na pokój numer 207!


W SPRAWIE PRAKTYK PROSZĘ O KONTAKT NA DEDYKOWANY ADRES MAILOWY (patrz adres pod zdjęciem) - znacznie przyspiesza to przekazanie informacji zwrotnej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!
Szanowni Państwo,

 

Celem usprawnienia procesu związanego z zaliczaniem praktyk oraz w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich, która wymagała poprawy. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz z Nazwiskiem Pełnomocnika ds. praktyk dla danego kierunku). Od dnia 21 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie do odbioru osobistego u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Dziękuję za wyrozumiałość.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

Jeżeli ktoś z Państwa składa  WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA (Załącznik nr 6) to oprócz wypełnionego Załącznika nr 6 wymagane są dokumenty potwierdzające zgodność reazliowanej pracy zawodowej z kierunkiem Państwa studiów czyli minimum:

1. Umowa o pracę/zlecenie/staż itp. lub zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o okresie zatrudnienia)

2. Zakres obowiązków (chyba, że obowiązki są WYRAŹNIE wymienione w umowie/ zaświadczeniu).


Nazwa stanowiska pracy NIE JEST wystarczająca aby na jej podstawie określić Państwa zadania zawodowe i bez dokumentu potwierdzającego zakres Państwa obowiązków praktyka NIE MOŻE zostać zaliczona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Szanowni Państwo

 

Podbite dokumenty do pójścia na praktykę są do odbioru w Dziekanacie.

 

UWAGA! Przed oddaniem dokumentacji praktyk proszę aby wykonali Państwo xero dokumentacji i zachowali to xero u siebie. Dziekuję.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

  

02.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:45

05.01.2019 (sob). godz. 7:30 - 10:30

 

09.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:45

12.01.2019 (sob). godz. 18:00 - 19:30

13.01.2019 (nd) godz. 14:45 - 16:15

 

15.01.2019 (wt.) godz. 7:45- 10:45

19.01.2019 (sob.) godz. 16:00 - 19:00 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

 

22.01.2019 (wt.) godz. 7:45- 10:45

25.01.2019 (pt.) godz. 13:00 - 14:30

26.01.2019 (sob.) godz. 7:30 - 8:45


 

30.01.2019 (śr.) godz. 7:45- 10:00 i 12:30 - 14:45

 

01.02.2019 (pt.) godz. 14:30 - 16:00

 

05.02.2019 (wt.) godz. 9:30 - 12:00

08.02.2019 (pt.) godz. 9:30 - 12:00 i 13:00 - 14:30

10.02.2019 (nd) godz. 15:00 - 16:00

 

12.02.2019 (wt.) godz. 7:30 - 9:00

15.02.2019 (pt.) godz. 11:00 - 14:00

16.02.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:00

 

UWAGA!. W dniach 17-22 luty przebywam na Urlopie, w tym czasie nie będę realizowane dyżury, a dokumentacja złożona w tym czasie (po dyżurze w dniu 16 luty) będzie traktowana jako złożona w dniu 23 luty i zostanie zweryfikowana po 23 lutym.

 

23.02.2019 (sob) godz. 8:00 - 11:00


27.02.2019 (sr) godz. 7:45 - 10:45

03.02.2019 (nd) godz. 8:30 - 11:30


08.03.2019 (pt.) godz. 9:40 - 14:10

09.03.2019 (sob) godz. 17:10 - 18:40 UWAGA! Dyżur realizowany w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie


15.03.2019 (pt) godz. 11:45 - 14:45

16.03.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:30


19.03.2019 (wt) godz. 11:00 - 15:00

23.03.2019 (sob) godz. 7:30 - 9:30

 

Kolejne terminy z uwagi na liczne obowiązki będą podawane na bieżąco, wię proszę o systematyczne sprawdzanie strony praktyk.

 

Szanowni Państwo

 

Państwa dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco i staram się aby otrzymali Państwo informację zwrotną (w postaci zaliczenia w Wirtualnej Uczelni) przeważnie w ciągu 2-3 dni (w skrajnym przypadku okres ten może się wydłużyć do max 1,5-2 tyg) od dostarczenia dokumentów do Dziekanatu, (osoby, które przychodzą podczas dyżurów otrzymują informację zwrotną na bieżąco, osoby dostarczające dokumentację do Dziekanatu proszone są o cykliczne sprawdzanie Wirtualnej Uczelni). 

O brakach w dokumentacji staram się Państwa informować mailowo, ale jeżeli w terminie około 2 tygodni po dostarczeniu dokumentacji nie widać oceny w Wirtualnej Uczelni oznacza to, że w dokumentacji najprawdopodobniej występują nieścisłości i wymaga ona poprawienia/uzupełnienia. W takim przypadku należy zgłosić się na dyżurze po odbiór dokumentacji celem jej poprawy/uzupełnienia (ewentualnie proszę wysłać maila z zapytaniem).

 

Z góry dziękuję za wyrozumiałość


 

UWAGA!

Poniżej umieszczono Programy praktyk obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018!NOWY HARMONOGRAM ODDAWANIA DOKUMENTACJI Z PRAKTYK:

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

UWAGA! Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków! 

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

15.03.2019 r. – 30.09.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

11.07.2019 r.- 31.08.2019 r.

Przerwa wakacyjna

01.10.2019 r.- 6.10.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru letniego r. ak. 2018/2019

(dotyczy tylko praktyk realizowanych w podstawowej formie)

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana. 


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.

 

PROGRAMY PRAKTYK (na rok akademicki 2018/2019):


Logistyka


Transport I stopnia (inżynierskie)


Transport II stopnia (magisterskie)


Informatyka I stopnia (inżynierskie)


Informatyka II stopnia (magisterskie)


Inżynieria Zarządzania (inżynierskie w WZ Kraków)


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika ds. praktyk lub w odpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy. Odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą można odebrać  osobiście w kolejnych dniach na dyżurze u Pełnomocnika ds. Praktyk, który zajmuje się danym kierunkiem studiów.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze lub złożyć  (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w oodpowiedniej szufladzie zamykanej na klucz (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w Dziekanacie w godzinach jego pracy.


Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
Bezpieczeństwo narodowe i Administracja

dr Jerzy Gąsiorowski

jgasiorowski@wsb.edu.pl

tel. (32) 295-93-72

Pokój 207

 

Harmogram dyżurów:

dr Jerzy Gąsiorowski

 

marzec 2019:

14 marzec (czwartek) – godz. 9.00-11.00.
21 marzec (czwartek) – godz. 9.00-11.00.
28 marzec (czwartek) – godz. 8.00-9.40.
30 marzec (sobota) – godz. 11.00-13.00.

 

Programy praktyk:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia (po studiach licencjackich) 

 

Administracja I stopnia

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Pedagogika, Filologia angielska, Socjologia

dr n. zdr. Tomasz Grad

pok. 207

tel: 32 295 93 70

email: tgrad@wsb.edu.pl

 

Ważne!!!

Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia i porozumieniu!!!

 

   

godziny dyżurów w lutym 2019

 

 06.02.2019 - 14.30 - 16.00

 

 09.02.2019 - 10.30 - 12.30 (sobota)            

 

 13.02.2019 - 14.30 - 16.00

 

25.02.2019 – 14.30 -16.00

 

27.02.2019 – 14.30- 16.00     

 

 

godziny dyżurów w marcu 2019

 

 06.03.2019 - 14.30 - 16.00

 09.03.2019 - 08.00 - 12.00 (sobota)            

 13.03.2019 - 14.30 - 16.00

 18.03.2019 – 14.30 - 16.00

 23.03.2019 – 08.00 - 12.00 (sobota)

 27.03.2019 – 14.30 – 16.00     

                  

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/ prowadzenia działalności gospodarczej/ innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

1.10.2018 r.- 10.12.2018 r.

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności 
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

1.10.2018 r.-10.12.2018 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

01.11.2018 r. – 27.01.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki 
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

15.02.2019 -24.02.2019 

 Przerwa semestralna

27.01.2019 r.- 31.03.03.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru zimowego lr. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:

 

a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

PROGRAMY PRAKTYK: 


Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, magister (4 semestry) ZEWiWP

Praktyki na kierunku Socjologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Filologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 semestrów)

Praktyki na kierunku Pedagogika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem) Żywiec


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.
 
INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:
W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w celu uzyskania zaliczenia z praktyki bezpośrednio oddać Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
Ekonomia; Stosunki Międzynarodowe; Zarządzanie; Finanse, Rachunkowość i Podatki

Rector’s Plenipotentiary for Student Apprenticeship 

Economy; International Relationships; Management; Finance, Accounting and Taxes

 

dr Ewa Siudyka

 

Pokój 207

tel. 32 295 93 70


Harmonogram najbliższych dyżurów:

 

2.10 9.00 - 11.00

3.10 9.00 - 11.00

6.10 9.00 - 11.00

9.10 9.00 - 11.00

10.10 9.00 - 11.00

17.10 9.00 - 11.00

18.10 9.00 - 11.00

20.10 11.00-13.00  (SOBOTA)

23.10  9.00-14.00   (WTOREK)

24.10. 11.00-12.00 (ŚRODA)

27.10. 9.30-11.30   (NIEDZIELA)

29.10. 11.30- 12.30 (PONIEDZIAŁEK)

TERMINY DYŻURÓW W LISTOPADZIE 2018 (PROSZĘ SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO)

03.11.2018         10.00 -12.00 (SOBOTA)

05.11.2018         9.30 - 11.30 (PONIEDZIAŁEK)

08.11.2018         9.30-11.30    (CZWARTEK)

14.11.2018         7.30-9.30      (ŚRODA)

15.11.2018         7.30 - 9.30   (CZWARTEK)

17.11.2018         10.00-12.00  (SOBOTA)   DYŻUR ODBYWA SIĘ W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM W OLKUSZU

22.11.2018         8.00-9.30    (CZWARTEK)

23.11.2018         9.00 -12.00  (PIĄTEK)

24.11.2018         12.00-16.00  (SOBOTA)

30.11.2018         9.00 - 12.30  (PIĄTEK)

TERMINY DYŻURÓW W GRUDNIU 2018 (PROSZĘ SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO)

01.12.2018          16.15- 17.15 (sobota)


05.12.2018          11.10 -13.10 (środa)

07.12.2018          09.00- 12.00 (piątek)

08.12.2018           8.50 - 13.50 (sobota)


14.12.2018          11.00- 14.30 (piątek)

18.12.2018          08.00 -12.00 (wtorek)


Terminy dyżurów w styczniu 2019 proszę sprawdzać na bieżąco pokój 207

03.01.2019   czwartek 9.00 - 13.00

04.01.2019   piątek     9.00 - 13.00

08.01.2019   wtorek    9.30-  11.00

10.01.2019   czwartek 11.00 -13.00

11.01.2019   piątek     12.00-13.00

13.01.2019   niedziela   9.00-12.00

15.01.2019   wtorek      9.00-11.30

21.01.2019  poniedziałek 16.00-19.30

25.01.2019 piątek         11.30 -12.30

26.01.2019  sobota       13.30-14.30

30.01.2019 środa          10.30-12.00

TERMINY DYŻURÓW W LUTYM 2019 R. proszę sprawdzać na bieżąco pokój 207

02.02. 2019 SOBOTA            11.30- 12.30

04.02. 2019 PONIEDZIAŁEK   12.00-16.00

07.02.2019 CZWARTEK         13.00-16.00

09.02.2019  SOBOTA             9.30 -10.30

11.02.2019 PONIEDZIAŁEK    12.00-14.00

12.02.2019 WTOREK             12.00-15.00

13.02. 2019 ŚRODA              11.00-13.00

14.02.2019 CWARTEK           11.00-13.00UWAGA OD 15 DO 23 LUTEGO BR PRZEBYWAM NA URLOPIE


25.02.2019  PONIEDZIAŁEK   9.30-13.30

26.02.2019  WTOREK            9.00-10.30 


TERMIN5 DYŻURÓW W MARCU 2019 R PROSZĘ  SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO


04.03.2019 PONIEDZIAŁEK    09.30 - 11.00

08.03.2019 PIĄTEK               11.00 - 13.00

15.03.2019 PIĄTEK               11.00 - 13.00

17.03.2019 NIEDZIELA          08.00 - 09.30

19.03.2019 WTOREK             12.00 - 15.00

21.03.2019 CZWARTEK          11.00 - 13.00

23.03.2019 SOBOTA              12.00 - 14,00


 

PRZYPOMINAM O TERMINIE ZALICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  10.07.2019!!!!!! PRZYJMOWANA JEST JUŻ DOKUMENTACJA DO ZALICZENIA PRAKTYKI NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 !!!!!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.


 NOWY HARMONOGRAM SEMESTR LETNI 2019/2019

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

UWAGA! Wydłużenie terminu składania wniosków! 

 

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności
(zał. 6 Programu Praktyk) wraz z kompletem załączników

25.02.2019 r.-10.07.2019 r.

 

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki) oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (zał. 1-5 Programu Praktyk).

 

15.03. 2019 r. – 30.09.2019 r.

 

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki
(zał. 1-5 Programu Praktyki)

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na jej odbycie

oraz zał. 2 Programu Praktyki.

11.07. 2019 r.- 31.08.2019r.

Przerwa WAKACYJNA

01.10.2019 r.- 6.10.2019 r.

 

POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru ZIMOWEGO r. ak. 2018/2019

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy) oraz wykaz/zakres obowiązków,

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywany był staż itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana.


Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 
PROGRAM PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest pod linkiem


INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w odpowiedniej szufladzie (z napisem: PRAKTYKA DO WPISU) w dziekanacie w godzinach jego pracy. Z drugiej szuflady obok (z napisem: PRAKTYKA PO WPISIE) w kolejnych dniach można odebrać odpowiednie dokumenty z wpisaną zgodą.

  

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) oddać bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Praktyk Studenckich na jego dyżurze.


Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie zeskanowych dokumentów oraz formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów.


Studenci są zobowiązani składać dokumenty potwierdzajace odbycie praktyki oraz wnoski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/podejmowania innych form działalności w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski lub język angielski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).

 

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk słuchaczy studiów podyplomowych

    

dr n. zdr. Tomasz Grad


tgrad@wsb.edu.pl


Pokój 207


tel. 

 (32) 295-93-70

 

Najbliższe terminy dyżurów w sprawie praktyk:

 

    

godziny dyżurów w lutym 2019

01.02.2019 - 14.30 - 18.00

05.02.2019 - 14.30 - 18.00

 07.02.2019 - 14.30 - 16.30

12.02.2019 - 14.30 - 18.00

14.02.2019 - 14.30 - 18.00

26.02.2019 - 14.30 - 18.00

 

godziny dyżurów w marcu 2019

04.03.2019 - 14.30 - 16.00

07.03.2019 - 14.30 - 18.00

11.03.2019 - 14.30 - 16.00

12.03.2019 - 14.30 - 18.00

14.03.2019 - 14.30 - 18.00

19.03.2019 - 14.30 - 17.00

21.03.2019 - 14.30 - 18.00

26.03.2019 - 14.30 - 18.00

28.03.2019 - 14.30 - 18.00

 

 

KOMUNIKATY!!!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż 25 maja br. zacznie obowiązywać w całej UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przestaje funkcjonować w Dziekanacie szuflada ogólnodostępna, z której studenci mogli pobierać dokumentację dotyczącą praktyk studenckich. Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawiania dokumentów do oceny przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w Dziekanacie (SZUFLADA DO WPISU - zamykana na klucz). Od dnia 23 maja br. dokumenty będą dostępne jedynie u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich w godzinach dyżurów.

Ważna  inforamacja dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w skroconej wersji ( 1 semestr) na kierunkach

1.Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne caóściowe zaburzenia 

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnoscia intelektualną


Obowiązuje praktyka pedagogiczna w pełnej wersji, zgodnie z programem praktyki!!!

 

 Komunikat dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli!!

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki pedagogicznej w ramach zatrudnienia, zobowiązani są każdorazowo uzyskać zgodę Pełnomocnika Rektora d/s praktyk.  Formularze potwierdzające odbycie praktyki będą udostępniane po uzyskaniu takiej zgody.

 

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  zobowiązani są zrealizować praktykę: Programy Praktyk są już udostępnione na stronie.


 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy