Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Obszary tematyczne konferencji

Bezpieczna Europa – diagnoza i prognoza

 

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we współczesnym świecie ma pozwolić nie tylko na interesująco poznawczo dyskusję, ale również na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania ich.

 

 

 

 

 

Obszary tematyczne konferencji:

 • Bezpieczeństwo i jego odmiany – ujęcie teoretyczne
 • Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem
 • Determinanty bezpieczeństwa
 • Dynamika zmian w środowisku zagrożeń współczesnego świata. Charakter współczesnych kryzysów i zagrożeń dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo strukturalne i personalne – wybrane perspektywy
 • Współczesne i przyszłe środowisko bezpieczeństwa Polski, Europy i świata
 • Terroryzm i jego odmiany. Nowe formy konfliktów (asymetryczne, pełzające, hybrydowe etc.)
 • Kryzys migracyjny i jego implikacje dla Europy i Polski
 • Funkcjonowanie służb i instytucji publicznych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego
 • Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w dokumentach normatywnych

 

 

Panel I: Obszary badań nad bezpieczeństwem i jego analizy teoretycznej

 

Panel II: Zagrożenia asymetryczne – charakter, skala i prawdopodobne kierunki rozwoju

 

Panel III: Perspektywa lokalna: administracja publiczna wobec współczesnych wyzwań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. Panel pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

Panel IV: Nowoczesna edukacja na rzecz bezpieczeństwa

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieznacznych zmian w zakresach paneli po analizie otrzymanych zgłoszeń. Ostateczny program konferencji pojawi się na stronie internetowej nie później niż na tydzień przed wydarzeniem.

 

Konferencja zostanie udokumentowana recenzowaną monografią wieloautorską wydaną w języku polskim. 

Nasi partnerzy