Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Historia

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r., uzyskując wówczas uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Funkcję Rektora WSB objął prof. dr hab. Henryk Walica, który rozpoczął starania o zintegrowanie przedstawicieli świata nauki oraz praktyki gospodarczej wokół Uczelni. Pozwoliło to na zapewnienie wysokich standardów kształcenia i kompleksowego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Jakość usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej została doceniona m.in. w 2001 r., kiedy to Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia (2012 r.) oraz pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: Zarządzanie i marketing (2003 r.), Socjologia (2006 r. ), Informatyka (2006 r., 2011 r.), Ekonomia (2007 r.) i Zarządzanie (2009 r.).

 

W roku akademickim 2012/2013, dzięki przyznanym Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych uprawnieniom do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzją nr BCK-II-U/dr-676/11 z dnia 24.09.2012 r. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów), w Uczelni rozpoczęto kształcenie w ramach Seminarium Doktorskiego.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dostrzegając potrzebę promowania szczególnie w wartościowych i innowacyjnych działań wspierających rozwój polskiego szkolnictwa wyższego w środowisku akademickim, w 2000 r. zainicjowała ogólnopolski, coroczny konkurs o miano „Edukatora Roku". Natomiast od 2001 roku Uczelnia realizuje projekt „Szkoła Liderów", skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną. Inicjatywa służy integracji najzdolniejszej młodzieży, poprzez motywowanie do samodoskonalenia, kształtowania kreatywności i przedsiębiorczości.

 

W 2002 roku Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu został prof. zw. dr hab. Jacek Wódz - uznany socjolog, autorytet w dziedzinie integracji europejskiej i socjologii polityki. W roku 2002 Uczelnia uruchomiła kształcenie na nowych kierunkach studiów: socjologia oraz informatyka. Z kolei w 2003 roku WSB uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Sportu na uruchomienie kierunku pedagogika

 

Identyfikując potrzeby środowiska nauki i gospodarki Uczelnia w kwietniu 2003 roku zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Internet w społeczeństwie informacyjnym". Obecnie przedsięwzięcie ma charakter międzynarodowy oraz cykliczny. Od samego początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej przywiązywała szczególną wagę do stworzenia swoim studentom komfortowych warunków uczenia się. Baza dydaktyczna, baza laboratoryjna przeznaczona do intensyfikacji nauki języków obcych i informatyki, a przede wszystkim związana z Uczelnią kadra naukowo-dydaktyczna o międzynarodowym uznaniu decydują o wysokiej jakości kształcenia. W 2004 roku został oddany do użytku nowo powstały budynek, tworząc jeden z najnowocześniejszych kompleksów akademickich w regionie. Uczelnia zajęła II miejsce w prestiżowym konkursie „Budowa Roku 2004" w kategorii budynki kultury, nauki, oświaty, sportu, sportu i rekreacji zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

W 2004 r. dorobek naukowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Uczelnia uzyskała kategorię z zakresu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Funkcję Rektora w 2004 roku objął prof. zw. dr hab. Jerzy Altkorn - wybitny specjalista z dziedziny marketingu, niekwestionowany autorytet naukowy. Następnie w latach 2004-2008 funkcję Rektora sprawował prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Grzywak - informatyk, specjalista z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów komputerowych. W 2004 roku Wyższa Szkoła Biznesu uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe.


Uczelnia została wyróżniona w 2004 r. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 

W marcu 2005 r. Uczelnia we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej inicjuje I Festiwal Nauki - cykliczne przedsięwzięcie popularno-naukowe.

 

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała w 2006 roku uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka. W maju 2006 r. WSB jako 9 uczelnia w Polsce (4 niepubliczna) otrzymała akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS na kierunku Zarządzanie. Zespół Oceniający docenił dotychczasowe osiągnięcia Uczelni i kierunku, jakość kształcenia oraz systematyczne doskonalenie warunków i rezultatów edukacyjnych. Doceniając wyniki badań naukowych i prac rozwojowych Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki w 2006 roku przyznała Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej drugą kategorię z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych.

 

Od 2008 r. funkcję Rektora sprawuje prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która się specjalizuje w dziedzinie socjologii edukacji, socjologii młodzieży oraz integracji europejskiej. W 2008 roku Uczelnia zostaje członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Izby Coachingu. Za aktywny wkład w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami i w Republice Czeskiej WSB została uhonorowana w roku 2008 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Srebrnym Medalem Jana Masaryka. Poszerzając ofertę dydaktyczną Uczelnia od 1 października 2008 r. kształcenie na kierunku Zarządzanie oraz Informatyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Cieszynie. Dodatkowo z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w październiku 2008 roku powstaje Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Kolejnym etapem rozwoju Uczelni było uruchomienie od października 2009 roku nowych kierunków studiów w siedzibie Uczelni w Dąbrowie Górniczej: administracja i logistyka oraz w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie: zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia została także wyróżniona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach "Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2009" oraz nagrodą Burmistrza Miasta Czeladź "Pierścień Saturna 2009".

 

W dniu 1 października 2010 roku Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki przyznała Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kategorię B w grupie N5 - nauki ekonomiczne.

 

Aby gwarantować europejski wymiar kształcenia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej utrzymuje stałe kontakty z wieloma zagranicznymi partnerami. O jej dynamicznym rozwoju świadczą czołowe pozycje, jakie zajmuje uczelnia od wielu lat w ogólnopolskich rankingach przeprowadzanych przez tak prestiżowe tygodniki, jak Polityka czy Home & Market. W roku 2011 Uczelnia zajęła II miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Wyższych publikowanym przez czasopismo WPROST a w 2012 r. uzyskała najwyższą pozycję w 18 letniej historii zajmując I miejsce w Polsce południowej w rankingach magazynów: Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market oraz Wprost. Jubileusz Uczelni zbiegł się również z przyznaniem oceny wyróżniającej na kierunku Socjologia przyznawanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Potwierdzeniem rangi uzyskanego wyróżnienia jest fakt przyznania go jedynie Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (żadna Uczelnia państwowa i niepaństwowa nie uzyskała tak wysokiego oceny).


W 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku kompleksowej oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju przyznał Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kategorię naukową A (decyzja nr 928/KAT/2013 z dnia  28 października 2013 r.).

 

W 2016 roku celem dostosowania nazwy Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych WSB do zakresu prowadzonej działalności edukacyjnej oraz naukowo-badawczej, Senat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uchwałą nr 11/2015/2016 z dnia 27.01.2016 r. podjął decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy na Wydział Nauk Stosowanych. Decyzja weszła w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

 

19 grudnia 2016 r. Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku decyzji Komisji WSB znalazła się w gronie 3 uczelni niepublicznych w Polsce posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Uprawnienia zostały przyznane z dniem 18 grudnia 2017 r. decyzją nr BCK -I-U - dr-280/2017 w wyniku oceny kadry akademickiej Uczelni, jej aktywnej działalności naukowo-badawczej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia i rozwoju kadry naukowej w obszarze pedagogiki.

 

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu uzyskała status Akademii i zmieniła nazwę na Akademia WSB.

 

28 maja 2018 r. tytuł doktora honoris causa Akademii WSB odebrał prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, profesor nauk humanistycznych, filolog, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012-2016, członek zarządu European University Association, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes zarządu Stowarzyszenia Pro-Silesia Biznes-Nauka-Samorząd, od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno w Polsce, jak i w Europie, osoba reprezentująca najlepsze europejskie tradycje uniwersyteckie.

 

 

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-I-U/dr-68/2018 z dnia 24 września 2018 r. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 

Poczet Rektorów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Portret - prof. Henryk Walica Rektor WSB w latach 1995-2002 Portret - prof. Jerzy Altkorn Rektor WSB w roku 2004 Portret - prof. Andrzej Grzywak Rektor WSB w latach 2004-2008
śp. prof. Henryk Walica
Rektor WSB
w latach 1995-2002
prof. Jacek Wódz
Rektor WSB
w latach 2002-2004
śp. prof. Jerzy Altkorn
Rektor WSB
w roku 2004
prof. Andrzej Grzywak
Rektor WSB
w latach 2004-2008


 

Nasi partnerzy