Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program Konferencji

DZIEŃ I

 

22 maja 2012

9.00    –   9.30

Rejestracja uczestników

9.30  -   12.30

 

Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienie JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, wystąpienia oficjalnych gości

 

Sesja Plenarna:

Przewodniczący - prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs

 

 1. prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs,  O podstawach rozwoju i edukacji dziecka – referat wprowadzający
 2. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta,  Małe dziecko w świecie mediów naturalnych i wirtualnych 
 3. dr hab.  prof. UJK Jolanta Szempruch, Nowe technologie w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy i edukacji
 4. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. UP,  O medialności współczesnego dziecka – od telewizji do Internetu
 5. Eugeniusz Romański,  WEBski nauczyciel doskonałym przewodnikiem w świecie multimediów 
 6. dr Jan Polak,  iPad w edukacji,  -  Apple Education Mentor

12.30 -   12.40

Przerwa na kawę

12.40 -   14.40

Sesja 1.  Inicjacje informatyczne i funkcjonowanie dziecka w wirtualnym świecie

Przewodniczący -  dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. UP

 

 1. prof. dr hab. Erich Petlak, Aktywność dzieci w Internecie. Możliwości i zagrożenia
 2. doc. PaedDr. PhD.  Tomáš  Lengyelfalusy,  Przygotowanie dzieci do racjonalnego użytkowania i wykorzystywania internetu i mediów (nie tylko) w stosunku do procesu edukacyjnego
 3. dr Aleksandra Malec, Wpływ e-edukacji na rozwój społeczny ucznia
 4. dr Teresa Chmiel, dr Andrzej Chmiel,  Multimedia – wybrane elementy przestrzeni Internetu w dwugłosie: specyfika doświadczeń społeczno - kulturowych i psychoneuroestetyka
 5. dr Rafał Kojs, Potrzeby rozwojowe dziecka a gry komputerowe
 6. dr Eugenia Rostańska, Stałe i zmiany w świecie uczącego się dziecka
 7. mgr Grażyna Słupczyńska, Teatr jako miejsce „multimedialnej inicjacji” dziecka na przykładzie spektakli Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie
 8. mgr Ewa Stolarczyk, Z komputerem za pan brat, czyli jak wprowadzać dzieci w skomputeryzowany świat

12.40 -   14.40

Sesja 2.  Dzieci i media – możliwości i zagrożenia

Przewodniczący -  prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta

 

 1. prof. Ph Dr Viera Kurincova,  phD.  Katarina  Hollá,  Medial and virtual threats of the children and the adolescents
 2. dr hab. Marek Walancik, mgr Agnieszka Niewiara, Obraz współczesnych zagrożeń w Internecie – zjawisko groomingu
 3. dr Ewa Kojs, Reklamy w zasiedlaniu umysłu dziecka
 4. dr Leszek Wieczorek, Prawny kontekst funkcjonowania w Internecie (wybrane aspekty)
 5. mgr Jacek Słupczyński, Dziecko jako odbiorca wirtualny. Zagrożenia i korzyści wykorzystywania multimediów w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 6. Izabela Pietrzak-Witulska, Innowacje edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa w sieci – projekty realizowane w ramach serwisów internetowych
 7. Agata Cygan, Nowoczesne technologie jako „dobrodziejstwo” oraz „zagrożenie” obecnych czasów w edukacji na przykładzie projektu MEN „Cyfrowa Szkoła”.
 8. Karolina Karbownik, Blogowanie – ekspresja czy zagrożenie dla młodych

12.40 -   14.40

Sesja 3.  Nowe inicjatywy wdrażania technologii informacyjnej do edukacji

Przewodniczący -   dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

 

 1. prof. dr hab.  Sławomir Koziej,  mgr Izabela Jaros,  Projektowanie i wykorzystanie interaktywnych materiałów dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem oprogramowania do tablic smart board i qomo- przygotowanie studentów do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej
 2. dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, mgr Karina Krupa, Przestrzeń informacyjno-edukacyjna w Internecie gimnazjów powiatu cieszyńskiego, stan aktualny i perspektywy na przyszłość: raport z badań
 3. dr Danuta Morańska, Nowoczesne modele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej
 4. dr Ryszard Błaszkiewicz, Wykorzystanie programu Google SketchUp do stymulacji rozwoju  inteligencji wizualno-przestrzennej dziecka
 5. dr Ireneusz Materniak, Technologia informacyjna – uczenie się przez całe  życie
 6. dr Małgorzata Kowalska-Kantyka, mgr Marta Niemiec, Zastosowanie środków multimedialnych w komunikacji dziecka niepełnosprawnego
 7. dr Joanna Skibska, Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym
 8. mgr Kamil Wilk, Wykorzystywanie technik audiowizualnych w połączeniu z mikroskopem w edukacji prozdrowotnej i przyrodniczej starszych dzieci przedszkolnych

14.40 -   15.10

Obiad (dla uczestników wnoszących pełną opłatę konferencyjną)

15.10 -  16.40

 

 

 WARSZTATY


15.10 – 15.55  O metodach zastosowania technologii informacyjnej i multimediów w edukacji dzieci młodszych – mgr Elżbieta Bowdur, Prezes Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły


15.10 – 16.40  (90 min) Cyfrowa szkoła czyli  iPad w edukacji –  Dorota Wojtuś, trener programu Apple Professional Development


15.55 – 16.40  Dziecko gotowe do szkoły – EduSensus Gotowość szkolna jako wsparcie codziennej pracy nauczyciela przedszkola  – prezentacja nowoczesnych narzędzi dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - Zofia Domaradzka-Grochowalska, specjalista – metodyk, przedstawiciel Firmy Young Digital Planet


15.55 – 16.40 Narzędzia informatyczne do rozwijania twórczego myślenia dzieci na przykładzie Baltie – warsztat poprowadzi Bohumir Soukup – twórca Baltiego

16.40 - 16.50

Przerwa na kawę

16.50 – 17.35

E-booki i multibooki w szkole – przykłady dobrej praktyki – Paweł Wilkołek, Paweł Guga, Wydawnictwo Nowa Era

18.00

Uroczysta kolacja (dla uczestników wnoszących pełną opłatę konferencyjną)

 
DZIEŃ II

 

23 maja 2012

  9.00 – 9.40

a

aaaaaaaaaaaaaa

zzzzz

9.00  –  9.20 Najnowsze trendy w dziedzinie nowoczesnych technologii edukacyjnych oraz ich zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej – Przemysław Dudasz, Express Publishing/Egis


9.20 – 9.40 Sposób na lekcję w cyfrowej szkole -  Zofia Domaradzka-Grochowalska, specjalista – metodyk, przedstawiciel Firmy Young Digital Planet

 9.45 - 11.15

Warsztaty


9.45 – 10.30  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - Multimedia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja pakietu EDUTERAPEUTICA Wydawnictwa PWN.PL  - Joanna Olszewska, specjalista – metodyk PWN


10.30 – 11.15 Wideokonferencja ze Szkołą Podstawową Nr 30 w Dąbrowie Górniczej – transmisja pokazowych zajęć szkolnych prowadzonych w klasie wyposażonej w netbooki i tablicę interaktywną, mgr Agata Żak, Szkoła Podstawowa Nr 30 w Dąbrowie Górniczej

11.15 –11.30 

Przerwa na kawę

11.30–12.45 

MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ – część 1


11.30 – 12.00 Zasady funkcjonowania nowoczesnej językowej  pracowni

komputerowej – warsztat,


12.00 – 12.45  45 minut a tyle możliwości, czyli jak uatrakcyjnić lekcję języka angielskiego za pomocą technik interaktywnych – warsztat poprowadzi - Alicja Cholewa – Zawadzka, specjalista – doradca metodyczny Express Publishing/Egis Obrady w sekcjach

12.45 -14.00

MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ    część 2


12.45 – 13.30  Blended Learning in the Real World  -  Marek Jędryka, przedstawiciel  Wydawnictwa Pearson  


13.30 - 14.00 Przykładowa lekcja języka angielskiego w szkole podstawowej poprowadzona w multimedialnej pracowni językowej -  specjalista - lektor języka angielskiego WSB.

14.00 -  14.30

sesja końcowa,  wystąpienia zamykające obrady

14.30 -  15.30

Obiad (dla uczestników wnoszących pełną opłatę konferencyjną)

  

Nasi partnerzy