Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Zasady składania pracy dyplomowej

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ, MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 


1. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej) wraz z kompletem zaliczeń (w tym różnice programowe) z ostatniego semestru upływa dnia:

 

20.02 ( dla studentów kończących studia w semestrze zimowym)

20.06 (dla studentów kończących studia w semestrze letnim)

 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych w opłatach czesnego opiekun semestru informuje studenta o kwocie zaległości. Następnie student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat i okazać potwierdzenie wykonania przelewu z konta bankowego. 

 

2. Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej;magisterskiej) zawiera:

 

a) pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora

·1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie

Pierwszą stronę stanowi „Oświadczenie dot. samodzielnego pisania pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej)” do pobrania poniżej

Na stronie tytułowej wymagany jest podpis promotora.


·2 zbindowane egzemplarze drukowane dwustronnie 


b) 1 opisana płyta CD zawierająca pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną z wydrukowanymi egzemplarzami, oraz prezentację pracy w programie Power Point i pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu (płyta CD powinna być w opisanej papierowej kopercie i wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej /dot. egzemplarza w twardej oprawie/)


Opis koperty płyty CD według wzoru:

Autor:

Numer albumu:

Tytuł pracy:

Promotor:

Uczelnia: Akademia WSB

Kierunek:

Specjalność:

Forma kształcenia: I stopnia/ II stopnia

Forma studiów: niestacjonarne/stacjonarne

Edytor: Word /Open Office

Data złożenia pracy:


c) kartę obiegową zatwierdzoną przez: Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Księgowość WSB 

 

d) legitymację studencką - dotyczy tylko studentów studiów II stopnia


e) potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów


f) oświadczenie dot. przechowywania i udostępniania pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej)


g) kartę osiągnięć studenta, będącą wykazem dokonań studenta, w trakcie studiów np.: stypendiów, międzynarodowych staży, udziału w konferencjach, aktywności w kole naukowym, osiągnięć sportowych itp.


Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie.


UWAGA!!! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!


W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie do dnia 20.02 (semestr zimowy) lub 20.06 (semestr letni) podania dotyczącego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej).

Osoby, które nie dopełnią formalności jw. zostaną skreślone z listy studentów. 

Nasi partnerzy