Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie

 

Opiekun ds. Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Akademii WSB


Zaliczanie praktyk:

  • studenckich na studiach I i II stopnia
  • podyplomowych na kierunkach oświatowych (pedagogicznych).

Dyżury opiekuna praktyk studenckich pełnione są w dniach dyżurów w Bibliotece WZ w Cieszynie (I piętro, pokój nr 207)

 w godzinach 08.00-16.00.

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU ZALICZENIIU

 

Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie sprawuje Opiekun ds.Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Jako opiekun praktyki i przedstawiciel Akademii WSB jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem oraz jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

 

Programy praktyk są na dole strony, w plikach do pobrania.


Dokumentację praktyk, a zwłaszcza wniosek o zaliczenie praktyki wraz z jego uzasadnieniem (załącznik nr 6) oraz dzienniczek praktyk wraz ze sprawozdniem wypełnione elektronicznie, można konsultować mailowo lub osobiście z Opiekunem Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie w dniach jego dyżurów, najlepiej po uprzednim telefonicznym kontakcie.

Dokumenty praktyk do konsultacji  należy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia. 

 

Zatwierdzoną dokumentację składamy w wersji papierowej:

1) u Opiekuna Praktyk w dniach jego dyżurów - pokój 207 - Biblioteka,

2) w Dziekanacie Studiów I i II stopnia (dla studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich),

3) w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (dla studentów kierunków oświatowych).

 

Dokumenty praktyk składamy spiętej zszywaczem - NAJPIERW WNIOSEK, POD NIM ZAŁĄCZNIKI:

1) bez koszulki foliowej,

2) nie w teczce,

3) bez spinaczy.

 

Do wniosku o zaliczenie praktyki załączamy:

1) umowy (o pracę, cywilno-prawne) poświadczone za zgodność z oryginałem,

2) kopie po okazaniu oryginałów Opiekunowi ds. Praktyk Studenckich,

3) drukujemy mail z odpowiedzią Opiekuna ds. Praktyk Studenckich zatwierdzający wniosek do zaiczenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 powinien być wypisany i wydrukowany w systemie umożliwiającym zachowanie oryginalnego wyglądu wniosku. W plikach do pobrania jest on zapisany w PDF jako wzór.

 

Załącznik nr 6  powinien zawierać nagłówek z nową nazwą Uczelni  Akademia WSB - i stopkę z aktualnym semestrem oraz oryginalną tabelę do podpisu dla Promotora i Opiekuna ds. Praktyk Studenckich.

Treść maila powinna odpowiadać regułom grzecznościowym (Witam!)

 

Roma Rojowska

mgr Roma Rojowska

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: rrojowska@wsb.edu.pl

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy