Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Praktyki studenckie

Opiekun Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  • Praktyki zawodowe
  • Praktyki dyplomowe
  • Praktyki podyplomowe

Dyżury opiekuna praktyk studenckich pełnione są w Bibliotece WZ w Cieszynie (I piętro, pokój nr 207)


HARMONOGRAM DYŻURÓW W LISTOPADZIE 2017:

 

PONIEDZIAŁKI

6

8:00-16:00

CZWARTKI

2, 9, 16, 23, 30

8:00-16:00

PIĄTKI

3, 10, 17, 24,

8:00-16:00

SOBOTY

4, 25, 18, 25

8:00-16:00

 

 

Roma Rojowska


mgr Roma Rojowska


Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: rrojowska@wsb.edu.pl

 

 

Programy praktyk w plikach do pobrania znajdują się na dole strony.

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia na studiach stacjonarnych niestacjonarnych i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 

W trakcie  praktyk studenci mają możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności firm i instytucji. Zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe. Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym. 

 

Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie sprawuje Opiekun Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Jako opiekun praktyki i przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem oraz jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

 

Dla studentów, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 są zobowiązani zrealizować praktykę, Programy Praktyk zostaną udostępnione na koniec listopada 2017 r. w związku ze zmianami w programach i w regulaminie praktyk.


Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


2.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności wraz

z kompletem załączników

2.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki)

oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

UWAGA: Podpisane dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa

komplet załączników po odbytej praktyce.

2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Opiekuna

Praktyk Studenckich WSB na odbycie praktyki.

 

 

Kontakt e-mail z Opiekunem Praktyk Studenckich

 

Mail powinien zawierać temat odpowiadający sprawie / przesyłanym załącznikom. np.:

1. sprawdzenie wniosku o zaliczenie praktyki dyplomowej

2. uzupełnienie wniosku o zqaliczenie praktyki studenckiej

3. brakujące załączniki etc.

 

W podpisie maila proszę podać swoje dane identyfikujące nadawcę maila:

  1. imię i nazwisko,
  2. aktualny semestr i rok studiów,
  3. kierunek studiów,
  4. specjalność (jeśli dotyczy),
  5. nr telefonu.

Jak opisać przesyłane załączniki

Przesyłane w mailu załączniki mają być opisane np. Wniosek, K. Piotrowski, ZIP_ZI, sem. 2.

W przypadku przesyłania Załącznika nr 6 wypełnionego elelktronicznie do sprawdzenia, proszę nie przesyłać go z całym programem praktyk lecz jedynie jego wypełnioną część..

Treść maila powinna odpowiadać przyjętym w korespondencji regułom grzecznościowym

 

Skuteczna odpowiedź Opiekuna Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie zależy poziomu komunikatywności zawartej w mailu i od kompletności przesłyłanych do sprawdzenia dokumentów.

Dokumentację praktyk - dzienniczek lub załącznik nr 6 - należy przesłać do zaopiniowania Opiekunowi Praktyk Studenckich 

 

Dokumentację praktyk, a zwłaszcza wniosek o zaliczenie praktyki wraz z jego uzasadnieniem (załącznik nr 6) oraz dzienniczek praktyk wraz ze sprawozdniem wypełnione elektronicznie, nalezy konsultować mailowo lub osobiście z Opiekunem Praktyk Studenckich Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie w dniach jego dyżurów, najlepiej po uprzednim telefonicznym kontakcie.


Dokumenty praktyk do konsultacji  nalezy przesyłać w otwartych plikach, a nie w pdf, z uwagi na możliwość wskazania miejsc do uzupełnienia. Należy korzystać z programu Microsoft Word, a nie z Open Office z uwagi na zmiany w formularzach programu praktyk po ich zapisaniu.

 

Zatwierdzoną dokumentację składamy w wersji papierowej (bez koszulki foliowej - ochrona środowiska!) w Dziekanacie lub u  Opiekuna Praktyk w dniach jego dyżurów - pokój 207 - Biblioteka.

 

Studenci studiów podyplomowych dokumenty składają u Opiekuna Praktyk w dniach jego dyżurów lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (I piętro, Biblioteka).

  

Nasi partnerzy