Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

 

 

 

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. W ich trakcie studenci mają możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności firm i instytucji. Zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe. Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym. Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich. Jako opiekun praktyki i przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem oraz jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

 

Praktyki na kierunku Zarządzanie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

 

Praktyki na kierunku Zarządzanie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.) 

 

Praktyki na studiach podyplomowych

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW DOPIERO WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAKTYKĘ:

Osoby starające się o zgodę pisemną Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich na formularzu zgłoszeniowym praktyki, porozumieniu oraz wniosku dla osób pracujących, których praca odpowiada programowi praktyki  proszone są o składanie odpowiednich dokumentów (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE) w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego, skąd dokumenty przekazywane są bezpośrdnio Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZREALIZOWALI PRAKTYKĘ I CHCĄ UZYSKAĆ JEJ ZALICZENIE:

W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy komplet dokumentów z praktyki (KONIECZNIE W JEDNEJ FOLIOWEJ KOSZULCE)  złożyć w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego. Dokumenty przekazywane są bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE:Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki oraz wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:


4.11.2017 r. - 31.12.2017 r. (ZMIANA)

przyjmowanie wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/

prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności wraz

z kompletem załączników

2.11.2017 r. - 31.12.2017 r.

przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki (zał. 1 Programu Praktyki)

oraz Porozumień (zał. 2 Programu Praktyki)

UWAGA: Podpisane dokumenty zostają zwrócone studentowi, który składa

komplet załączników po odbytej praktyce.

2.01.2018 r. - 31.01.2018 r.

przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki podstawowej (zał. 1-5 Programu Praktyki)

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć zał. 1 Programu Praktyki oraz zał. 2 Programu Praktyki celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds.

Praktyk Studenckich na odbycie praktyki.

 


 

UWAGA: W przypadku wystąpienia studenta z wniosekim o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (a)/prowadzenia działalności gospodarczej (b)/podejmowania innych form działalności (c-d), konieczne jest załączenie do wniosku następujących dokumentów:


a) potwierdzajacych okres zatrudnienia (np. umowa o pracę/zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy oraz wykaz/zakres obowiązków),

b) potwierdzajacych okres prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej),

c) potwierdzających okres odbywania stażu oraz zakres realizowanych zadań przez stażystę,

d) potwierdzających okres podejmowania innych form działalności wraz z wykazem/zakresem obowiązków.


Dokumenty składane w formie kserokopii wymagają uprzedniego ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem w zakładzie pracy/instytucji, w której odbywana była praktyka itp. Dokumentacja nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie honorowana. 


 

Kontakt:

dr Angelika Pabian
Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie 

apabian@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów w miesiącu listopadzie 2017 r.:

4.11. (sob), godz. 9:00-13:00 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu


Harmonogram dyżurów w miesiącu grudniu 2017 r.:

2.12. (sob.), godz. 9:00-13:00 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu

17.12. (nd.), godz. 16:15-18:15 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu 

  

Harmonogram dyżurów w miesiącu styczniu 2018 r.:


27.01.(sob.), godz. 16:15-18:15 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu

28.01.(nd.), godz. 16:15-18:15 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu


Harmonogram dyżurów w miesiącu lutym 2018 r. (zmiana godzin dyżurowania):

 

3.02. (sob.), godz. 9:30-13:30 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu
10.02. (sob.), godz. 9:30-13:30 dyżur w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu
 

 

dr Danuta Morańska

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Studia Podyplomowe

praktykipodyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

  

Nasi partnerzy