Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

PZKO - Partnerem wiodacym projektu "Wiedza bez barier"

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (PZKO), niezmiennie od jego założenia w 1947 r., stawia sobie za główny cel działania zachowanie tożsamości etnicznej polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej przez wszechstronny rozwój kultury i oświaty w nawiązaniu do tradycji autochtonicznej kultury oraz wartości kultury polskiej. Równocześnie aktywnie uczestniczy w wielokulturowym rozwoju RC i UE i prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność kulturalną, edukacyjną, naukową i wydawniczą będąc istotnym czynnikiem kulturotwórczym Śląska Cieszyńskiego.

PZKO w RC liczy 12 000 członków, którzy zrzeszeni są w 82 Miejscowych Kołach PZKO (dalej MK PZKO) działających na terenie miast i gmin Zaolzia, czyli czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Kierunek całokształtowi pracy PZKO, wszystkich jego organów pomocniczych i sekcji nadaje Zarząd Główny. Przy Zarządzie Głównym PZKO działają Sekcja Akademicka Jedność, Sekcja Ludoznawcza, Sekcja Historii Regionu, Sekcja Kobiet, Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Olza oraz Archiwum Związkowe. Dorobek kulturalny i materialny PZKO obejmuje dziesiątki zespołów folklorystycznych, tanecznych, kapel, chórów, teatrów amatorskich, kabaretów, klubów i 42 Domy PZKO (w większości wypadków wybudowanych w czynie społecznym), pełnionych nierzadko rolę ośrodka życia kulturalno-społecznego w danej miejscowości. W ramach niektórych MK PZKO funkcjonują izby regionalne, kultywujące regionalne dziedzictwo kulturowe. Imponująco przedstawia się również ruch wydawniczy w postaci publikacji popularno-naukowych, okolicznościowych, zbiorków poezji i prozy, katalogów, folderów i druków ulotnych.

 

PZKO jest wydawcą miesięcznika społeczno-kulturalnego „Zwrot” i ukazującego się w rocznym cyklu „Kalendarza Śląskiego”. Istotną częścią działalności jak MK PZKO, tak poszczególnych Sekcji ZG PZKO jest organizowanie wystaw, prelekcji, odczytów, warsztatów i szeregu prestiżowych imprez kulturalno-sportowych. Z najbardziej rozpoznawalnych wymieńmy chociażby mające 67 letnią tradycję Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”, przez które przez 3 dni trwania przewinie się ponad 10 tysięcy gości lub Festiwal rockowy „Bystrzycki Zlot”.

Powrót do: Start » Erasmus + Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych » Nasi partnerzy

 

Nasi partnerzy