Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

III Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”

Jakie trendy w zakresie zarządzania wyznacza współczesny rynek pracy? Czym jest władza dla zarządzających? Jakie umiejętności kadry menedżerskiej są kluczowe w procesie podejmowania decyzji? Na te oraz inne pytania odpowiedź znaleźli uczestnicy: III Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt.  „Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego”. 

Konferencja stanowi efekt współpracy pomiędzy Akademią WSB, Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania. Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.

 

Konferencję otworzył dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB oraz prof. dr. hab. Janusz Zawiła-Niedzwiedzki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Podkreślono, że Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny i gospodarczy, pierwszy Prezydent Warszawy, a data 20 marca 2019 r. jest szczególna, bo dokładnie w tym dniu przypada 100. rocznica objęcia urzędu Prezydenta Warszawy przez inż. Piotra Drzewieckiego.

 

Obradom przewodził prof. dr hab. Marek Lisiński. Wykłady inauguracyjne wygłosili m.in.: prof. dr hab. Jan Wiktor (UE w Krakowie) W poszukiwaniu tożsamości zarządzania międzynarodowego. Kolaż czy paradygmat nauk o zarządzaniu?; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW – Jak zoperacjonalizować koncepcję ciągłego doskonalenia KAIZEN, prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot (w imieniu prof. dra hab. inż. Jacka Szołtyska, UE w Katowicach) Miasto jako obiekt >ideologicznego< zarządzania logistycznego oraz prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach)Piotr Drzewiecki (1865-1943) – przedsiębiorca i społecznik, krzewiciel i propagator naukowej organizacji

 

W kolejnych panelach tematycznych swoje wykłady wygłosili m.in.:

 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki (AWSB, UEK), dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki i ich wyzwania
 • Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW Społeczeństwo komfortu jako bodziec i hamulec dla zarządzania
 • Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ) Etos akademicki – czy to już tylko mit?
 • Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. PW Zarządzanie bez zarządzania. Pracownik wiedzy - dylematy niedalekiej przyszłości
 • Dr hab. Anna Francik, prof. AWSB Rynek pracy jako wyznacznik zmian w zarządzaniu personelem
 • Dr hab. Beata Jamka Edukacja dla przedsiębiorczości oparta na ekonomii behawioralnej: torowanie i >>impuls<< w rozwoju talentu przedsiębiorczości
 • Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB Robot humanoidalny – (nie)idealny opiekun osób starszych
 • Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP Foresight a  innowacyjność
 • Dr Agnieszka Skala (WZ PW) Co to jest startup? Ujęcie biznesowe versus naukowe
 • Dr inż. Danuta Rojek (WZ PW) Obecna percepcja wątków przemówienia P. Drzewieckiego na otwarcie I Zjazdu Naukowej Organizacji Pracy w roku 1924 pt.: >>Znaczenie naukowej organizacji pracy dla życia gospodarczego państwa<
 • Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW) Coachingowy styl zarządzania
 • Dr Bogumił Czerwiński (WZ PW) Problem wykluczenia osób starszych na rynku usług finansowych
 • Dr Małgorzata Waszkiewicz (WZ PW) Podejście zwinne jako technika racjonalizująca zarządzanie projektami
 • Dr Magdalena Wróbel (AWSB) Konsumpcja odpowiedzialna wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw
 • Dr inż. Paweł Buchwald (AWSB), Bartłomiej Kohut (Iconity) Nowoczesne rozwiązania IT w zarządzaniu bezpieczeństwem ładunków transportowych na przykładzie systemu SaveLocker

O aktualności i ważności podejmowanej tematyki najlepiej świadczyły merytoryczne i angażujące dyskusje w ramach obrad plenarnych, sesji moderowanych, posterowych, warsztatów, które prowadzone były przez wybitne osobowości współczesnej nauki.

 

Patronat nad Konferencją objęli: Prezydent Miasta Warszawy - Pan Rafał Trzaskowski, JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt  oraz JM Rektor Akademii WSB - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy