Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Przyznaliśmy Innowatory 2019

Podczas uroczystej Gali Innowatory 2019 z udziałem dra Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Akademii WSB - dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz nagrodziliśmy przedsiębiorców i inicjatywy, które w znaczący sposób przyczyniają się do kreowania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 

28 maja 2019 roku statuetki Innowator 2019 oraz Superinnowator 2019 trafiły w ręce 26 podmiotów gospodarczych, naukowców oraz partnerskich uczelni zagranicznych, które - zdaniem Kapituły Konkursu - wyróżniają się nietuzinkowym podejściem do prowadzenia biznesu, współpracy z kontrahentami oraz kreatywnymi pomysłami, stanowiąc wzór i inspirację dla innych.

 

Laureaci konkursu Innowator 2019:


 

SuperInnowator 2019:

 • JSW Innowacje SA. Nagroda za innowacyjne rozwiązania w zakresie wydajności oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
 • Grupa Azoty SA. Nagroda za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz uzyskanie pozycji lidera w branży nawozowo-chemicznej w Europie.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Nagroda za stałą, wysoką atrakcyjność inwestycyjną dla projektów przemysłowych, usługowych i zaawansowanych technologii
 • Polska Press Sp. z o.o. Nagroda za stworzenie „Strefy Biznesu” - atrakcyjnej formy przewodnika po trendach biznesowych dla osób poszukujących pomysłów i inspiracji zawodowych. Promującego innowacyjne myślenie, nowoczesne zarządzanie, wartościowe marki.Innowacyjna uczelnia:

 • prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - przewodniczący Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. Wyróżniony za kreowanie oryginalnych rozwiązań, promocję regionu oraz systematyczne działania na rzecz upowszechniania kultury i nauki.
 • Uniwersytet w Extremadurze (Hiszpania). Uczelnia prowadzi badania dotyczące ochrony zasobów i potencjałów pograniczy i ich zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, geograficznym i środowiskowym.
 • Uniwersytet na Maderze (Portugalia). Uczelnia prowadzi międzynarodowe badania nad rozwojem regionów ultra-peryferyjnych, w powiązaniu z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i łagodzeniem klęsk żywiołowych.
 • Organizacja pozarządowa FISAT (Federal Institute of Science And Technology) w Peru. Organizacja od wielu lat jest szczególnie zaangażowana w ochronę środowiska i badania nad zrównoważonym rozwojem, w aspekcie przestrzennym, społecznym i ekonomicznym.
 • Politechnika w Portalegre (Portugalia). Uczelnia rozwija nowatorski kierunek badań dedykowanych terytoriom o niskiej gęstości zaludnienia, peryferyjnym i defaworyzowanym, m.in. wskazuje kierunki ich rewitalizacji i rewaloryzacji.
 

Innowacyjne przedsiębiorstwo:

 • EY Academy of Business. Wyróżniona za realizację programów usprawniających szkolenie i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr.
 • Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wyróżniony za propagowanie wiedzy w obszarze cyfryzacji przemysłu.
 • NGK Ceramics Sp. z o.o. Wyróżniona za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wczesne zastosowanie zaawansowanych technologii z zachowaniem najwyższych standardów oraz norm jakości.
 • DB Cargo Polska SA. Wyróżniony za kompleksową obsługę oraz wprowadzanie rozwiązań pozwalających chronić środowisko. Właściwe wykorzystanie zasobów oraz tworzeniu eko-rozwiązań dla klientów pozwala ograniczyć emisję CO2.
 • Chochołowskie Termy Sp. z o.o. Wyróżniona za profesjonalną i kompleksową ofertę w zakresie treningu sportowego, rekreacyjnego i zdrowotnego.

 

Innowacje w zakresie promocji przedsiębiorczości:

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Nagrodzona za wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Pomoc, jaką oferuje RIPH przyczynia się do rozwoju przemysłu na terenie naszego województwa.
 • Śląski Związek Pracodawców Lewiatan. Wyróżniony za wysokiej jakości działania w zakresie promocji i wspierania przedsiębiorczości.
 • Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. Nagrodzona za podejmowanie szerokich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, pomoc małym i średnim przedsiębiorcom, tworzenie przyjaznego otoczenia biznesu.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu – za Sieć Otwartych Innowacji wspierającą transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Instytucja wspierająca innowacje:

 • ING Bank Śląski SA. Bank wyróżniony za wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych klientom rozwiązań bankowości elektronicznej.
 • PKO BP SA. Bank nagrodzony za dynamiczny rozwój cyfrowy, wdrażanie nowoczesnych, a zarazem bezpiecznych rozwiązań sieciowych.
 • Maspex Sp. z o. o. Nagrodzony za projekty edukacyjne i komunikacyjne a także za inspirowanie najmłodszych do poznawania obszar w związanych ze zdrową żywnością.
 • AWMIG Sp. z o. o. Wyróżniona za wsparcie organizacyjne, promocyjne przedsiębiorców oraz systematyczne poszerzanie oferty biznesowej.
 • BUDMET NOCOŃ. Wyróżniony za innowacyjne rozwiązania ekologiczne i przemysłowe w zakresie produkcji kotłów peletowych.
 • PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA. Nagrodzona za prospołeczną postawę a także ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego.
 • ArcelorMittal Poland SA. Nagrodzony za wdrażanie rozwiązań angażujący społeczność lokalną, wspieranie akcji wolontariackich, wspieranie i tworzenie projektów społecznych.
 • MUSIAŁ Group. Wyróżniony za kompleksową ofertę w zakresie inwestycji oraz obrotu nieruchomościami.

 

 

Uroczystą Galę wręczenia Innowatorów poprzedziła konferencja prasowa z udziałam dra Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Akademia WSB jest inicjatorem i animatorem działań na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy i kreacji innowacyjnych rozwiązań. Na podstawie podpisanych umów i porozumień - z grupą ponad 700 podmiotów otoczenia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w tym krajowymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, przedsiębiorstwami i różnego rodzaju instytucjami - uczelnia promuje, rozwija i wdraża rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i umacniają jego pozycję w świecie. Utworzone przez Akademię WSB w 2014 r. Centrum Transferu Technologii realizuje zadania, których celem jest transfer wyników prac naukowych do gospodarki z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i technicznego uczelni. Integracja środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego odbywa się także poprzez działania Rady Ekspertów Akademii WSB, która zrzesza wiodące przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji finansowych, administracji samorządowej, służby zdrowia oraz instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny.

 

 

Gala Innowator 2019 odbywa się w ramach konferencji Akademii WSB "The International Congress on Sustainable Development, Public Management and Territorial Governance" oraz V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy