Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka - podsumowanie I dnia konferencji

Czym jest innowacyjność? Jak ją wykorzystywać? Czy warto słuchać głosu konsumentów? Czy uczelnie i sektor biznesu są dobrze przygotowane do efektywnej współpracy? Na czym polega zjawisko koopetycji?

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka" szukają odpowiedzi na te i inne pytania, które pojawiają w dyskursie dotyczącym innowacyjności m.in. zakresie sektora przedsiębiorstw i edukacji.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że w zakresie sektora nauki i biznesu jest jeszcze wiele do zrobienie. Często brakuje wizji, strategii innowacyjnych, czy nakładów. Należy pracować także nad popularyzacją zjawiska komercjalizacji badań. Mam nadzieję, że pochylimy się nad tymi problemami w trakcie dwóch dni obrad – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, otwierając konferencję.

 

Diagnozę Rektor WSB potwierdziły badania zaprezentowane przez prof. dr hab. Krystynę Poznańską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Są branże, jak choćby farmaceutyczna, w której transfer wiedzy naukowej jest nieodzowny dla rozwoju przedsiębiorstw. W Polsce wciąż nie wygląda to najlepiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy wskazują na uczelnie jako podmioty merytorycznie i organizacyjne słabo przygotowane do kooperacji z sektorem biznesu. Właścicieli przedsiębiorstw zniechęca biurokracja, duże koszty kooperacji z uczelniami - przekonywała prof. dr hab. Krystyna Poznańska. Zdaniem przedstawicielki SGH przedsiębiorcy chętnie mówią o innowacjach i deklarują, że jest ona dla nich priorytetem, zapominając jednocześnie o tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii.

 

Podobnie uważa prof. nadw. dr hab. Anna Francik, która podkreślała, że w Polsce, dużo się mówi o innowacji, przedsiębiorczości czy kreatywności, ale popularność tych terminów nie znajduje odzwierciedlenia w nakładach na ich rozwój. - Podstawowym wskaźnikiem innowacyjności kraju jest wielkość nakładów przeznaczonych na związane z nią działania w przeliczeniu na PKB. U nas te wskaźniki są koszmarnie niskie - mówi reprezentantka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Z kolei prof. dr hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podkreślał znaczenie marketingu w procesie innowacji przedsiębiorstw. W prelekcji pt. "Marketingowe źródła przewagi konkurencyjnej" współorganizator konferencji zaznaczył: - Na współczesnym rynku podstawową strategią budowania przewagi konkurencyjnej jest zróżnicowanie w oparciu o możliwości tkwiące w kreatywnym i innowacyjnym marketingu - mówił prof. dr hab. Roman Niestrój.

 

O fundamentalnej roli edukacji i koniecznych zmianach w systemie kształcenia, który wychowuje innowacyjnych pracowników i przedsiębiorców opowiedzieli zgromadzonym: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki oraz dr Danuta Morańska, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych. - Szkoła jest postrzegana jako instytucja niewydolna, nieinnowacyjna. Są obszary, nad którymi szczególnie trzeba pracować. To przede wszystkim innowacyjna organizacja pracy szkoły, klasy, programy nauczania. Tak naprawdę jednak edukacja powinna rozpoczynać się od psychologicznego wglądu w umiejętności, potencjał, zainteresowania ucznia - tlumaczył prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, nawiązując do neurodydaktyki - zagadnienia, nad którym pochyla się szczególnie w trakcie swojej pracy naukowej.

 

 - Jak pokazały ostatnie analizy, które rzuciły na kolana cały polski system edukacji - niezbędne jest przejście od dydaktyki pamięci do dydaktyki informacji. Współczesna szkoła musi rozszerzyć system działania, uświadomić uczniom i nauczycielom potrzebę ciągłego doskonalenia, ustawicznego kształcenia. Chodzi o to, aby edukacja odeszła od wiedzy deklaratywnej na rzecz wiedzy proceduralnej - podkreślała dr Danuta Morańska.

 

Zgodnie z założeniami konferencji, istotną rolę w obradach odgrywał głos praktyki biznesu. Przedstawicielka Tauron Polska Energia S.A. mgr Karolina Mucha-Kuś, zaprezentowała wyniki badań z zakresu strategii koopetycyjnych zachowań uczestników rynku energii. - Dawniej w amerykańskim prawodawstwie uznawano, że wszelkie wspólne działania podmiotów konkurujących ze sobą, są zmową rynkową. Dziś myślimy zupełnie inaczej. Koopetycja, czyli współpraca konkurujących ze sobą podmiotów, niesie za sobą konkretny wymiar korzyści. Przykładem jest kilkanaście marketów, które zakupując wspólnie energię elektryczną, oszczędzają konkretne sumy - mówiła prelegentka.

 

Ważne słowa padły podczas wystąpienia Piotra Komrausa, Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich "Aqua-Sprint". -  Powszechnie wydaje się, że sektor usług publicznych ajmuje się wyłącznie zaspokajaniem potrzeb mieszkańców za jak najniższą cenę. Wpływ na taki stan rzeczy ma pozycja monopolisty na rynku. Tymczasem monopolistą nie jest się na wieki. Dlatego i przedsiębiorstwa wodociągowe muszą zdobywać nowe rynki, muszą podnosić jakość usług i dbać o innowacyjność swojej oferty - powiedział Piotr Komraus, prezentując uczestnikom seminarium robota, służącego do analizy stanu i zapobiegania awariom miejskiej sieci wodociągowej.

 

Wśród prelegentów pierwszego dnia konferencji znalazł się także Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic i przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego "Silesia", który przybliżył uczestnikom innowacyjny charakter aglomeracji górnośląskiej w kontekście przemysłu, edukacji i absorbcji środków unijnych.

 

W dniach 24-25 kwietnia br. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy organizowała Międzynarodową Konferencję Naukową „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”.

Wydarzenie jest odpowiedzią na rosnącą w ostatnich latach świadomość kluczowej roli, jaką w środowiskach biznesowych odgrywa innowacyjność w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. Celem konferencji jest przegląd dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości oraz dyskusja nad aktualnymi problemami w tym obszarze. - Coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości – przekonują organizatorzy seminarium.

 

Podsumowaniem wydarzenia był Wieczór Biznesowy, w którym  udział wzięli uczestnicy konferencji. Podczas spotkania organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka wręczyli statuetki „Innowator Roku” i „Super Innowator Roku”, pragnąc uhonorować i podsumować dotychczasową pracę przedsiębiorstw, doceniających rolę innowacji w procesie organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, dodatkowo  swoimi działaniami trwale wywierających wpływ na rynek i gospodarkę. 

 

Szczegóły Konferencji

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy