informator_I_II_stopien_2018

Rynek edukacji i pracy docenia oraz promuje wysokie kwalifikacje, stwarzając ambitnym i twórczym szerokie możliwości rozwoju. Na tym rynku każdy z nas ma równe szanse -warunkiem rozwoju jest jednak chęć, inicjatywa, wysiłek. Wszyscy jesteśmy pracownikami wiedzy i funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy. Powinniśmy pamiętać o tym, że w XXI wieku odpowiedzialność za kształtowanie i przebieg własnej kariery zostaje przenie- siona z organizacji na pracownika. To Państwo jesteście właścicielami kapitału kariery, czyli swoich zasobów wiedzy i kompetencji zawodowych. prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB Chcesz wiedzieć więcej? tel.: 32 295 93 00 email.: info@wsb.edu.pl Informatyka wsb.edu.pl/informatyka • Aplikacje mobilne • Aplikacje mobilne z elementami grafiki kompu- terowej - studia dualne • Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT • Cloud Computing • Grafika komputerowa i projektowanie WWW • Inżynieria Internetu Rzeczy (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Sieci komputerowe i bazy danych • Systemy rzeczywistości wirtualnej Logistyka wsb.edu.pl/logistyka • Inżynier jakości • Inżynier optymalizacji i symulacji (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Logistyka handlu i dystrybucji • Logistyka w biznesie – studia dualne (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Transport i spedycja • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Zarządzanie magazynami i centrami logistycz- nymi Transport wsb.edu.pl/transport • Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym • Inżynieria ruchu • Spedycja w transporcie • Systemy informatyczne w transporcie • Transport szynowy: • Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych • Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym • Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie Bezpieczeństwo narodowe wsb.edu.pl/bezpieczenstwo • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych • Kryminalistyka i techniki śledcze • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzy- sowych Fizjoterapia wsb.edu.pl/fizjoterapia • Fizjoterapia Informatyka wsb.edu.pl/informatyka • Bezpieczeństwo informacji w systemach kom- puterowych • Grafika komputerowa i multimedia • Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Menedżer projektu IT • Przetwarzanie danych w systemach kompute- rowych • Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy • Zastosowanie sieci komputerowych Pedagogika wsb.edu.pl/pedagogika • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przed- szkolne z elementami terapii pedagogicznej • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przed- szkolne z elementami logopedii • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną • Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej Transport wsb.edu.pl/transport • Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym • Inżynieria ruchu • Logistyka i spedycja w transporcie Studia inżynierskie Studia magisterskie • Systemy informatyczne w transporcie • Transport szynowy: • Automatyka i sterowanie ruchem kolejowym • Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych • Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo- -spedycyjnym Zarządzanie wsb.edu.pl/zarzadzanie • Analityk danych biznesowych (specjalność dofinansowana ze środków UE) • Coaching i mentoring • E-commerce • Kadry i płace w praktyce • Menedżer jakości • Menedżer logistyki • Menedżer projektu • Menedżer sprzedaży • Menedżer w administracji publicznej • Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy • Psychologia menedżerska • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przed- siębiorstwem • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy • Zarządzanie menedżerskie • Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie - studia w języku angielskim wsb.edu.pl/zarzadzanieang • Data Scientist (specjalność dofinansowana ze środków UE) • International Business • International Business (specjalność dofinansowana ze środków UE) sprawdź film sprawdź film sprawdź film #czasprofesjonalistow Bezpieczeństwo narodowe #czasprofesjonalistow Transport i Logistyka #czasprofesjonalistow Fizjoterapia

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQwMzky