informator_I_II_stopien_2018

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. stypendium w ramach Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy • Praktyki i płatne staże krajowe i zagraniczne • CERTYFIKATY cenione na rynku pracy • Wizyty studyjne Im wcześniej, tym taniej nie zwlekaj z wyborem! Im szybciej zapiszesz się na studia, tym większą bonifikatę uzyskasz Weź udział w szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (przykładowe szkolenia): • Modelarz symulacji FlexSystem • Administering Windows Server • AutoCAD I i II stopień • Tworzenie aplikacji w języku JAVA na platformy Android • Kurs doradc DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecz- nych w transporcie drogowym • Kurs podstawowy ze strzelania bojowego z broni krótkiej • Kwalifikowana pierwsza pomoc • Kurs Moderatora Design Thinking • Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce • Wprowadzenie do treningu funkcjonalnego w rehabilita- cji i sporcie • Przygotowanie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeu- tycznego (PEF) Przenieś się na studia do Akademii WSB dla studentów innych uczelni niż Akademia WSB, którzy zdecydują się przenieść na semestr wyższy niż pierwszy Absolwent Akademii WSB dla absolwentów studiów I stopnia Akademii WSB, rozpoczynających studia II stopnia w Akademii WSB Dla służb mundurowych takich jak: Policja, Wojsko, Straż Miejska, Straż Graniczna i ratowników medycznych Absolwent dla absolwentów partnerskich szkół ponadgimnazjalnych i policealnych Ekipa z pracy dla pracowników firm lub instytucji wspólnie rozpoczynających studia, sta- nowiących grupę co najmniej 5 osób z jednej placówki Rodzinna dla osób, których członek rodziny jest studentem studiów I lub II stopnia lub słuchaczem studiów podyplomowych Akademii WSB Sportowiec dla członków klubów sportowych Karta Dużej Rodziny stypendium Rektora dla najlepszych studentów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Systemy stypendialne Bonifikaty Dofinansowane szkolenia 500 zł miesięcznie miesięcznie 760 zł nawet do łącznie łącznie nawet do łącznie łącznie 540 zł 800 zł 15 000 zł 750 zł 360 zł 710 zł 600 zł Rozwój studentów Wspieramy naszych studentów Badania pokazują, że istnieje jasna zależność pomiędzy poziomem odporności psychicznej osoby, a jej zdolnością do znalezienia pracy, współczynnikiem ukończenia studiów, konku- rencyjnością na rynku pracy, radzeniem sobie ze stresem. Jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią, która bada i rozwija odporność psychiczną swoich studentów. Badania prowadzone we współpracy z: Diagnoza studentów

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQwMzky