Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

IV edycja sympozjum naukowego ,,Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego”

W dniu 23 października 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się czwarta edycja sympozjum naukowego nt. ,,Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego”, nad którym patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Dominik Tracz. Sympozjum zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Celem sympozjum była dyskusja nad problematyką doskonalenia zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stworzenie forum wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie reagowania i zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej, wskazanie kierunków osiągania porozumienia oraz stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy między służbami zaangażowanymi w szeroko rozumiane reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Na wstępie Dyrektor – Szef Sztabu Komendanta Głównego SG płk SG Mariusz Kaźmierczak odczytał list od Komendanta Głównego SG – gen. dyw. SG Dominika Tracza skierowany do uczestników przedsięwzięcia. Słowo wstępne wygłosiła również prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Komendant Ośrodka płk SG Marek Woszczatyński oraz Arkadiusz Słowiński – Burmistrz Lubania.

 

W ramach sympozjum odbyły się dwie sesje obrad plenarnych. Pierwszej sesji pt. ,,Zarządzanie kryzysowe w aspekcie aktualnych zagrożeń” przewodniczyli prof. nadzw. dr hab. SG Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, mjr SG Piotr Lipiński – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Katowice-Pyrzowice w Śląsko-Małopolskim Oddziale SG oraz płk SG Artur Bazydło – Zastępca Komendanta OSS SG.


Obrady rozpoczął wykład płk. SG Mariusza Marchlewicza – Naczelnika Wydziału III Wsparcia, Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego Sztabu Komendanta Głównego SG – dot. ćwiczeń służb podległych MSW ,,PIONEX 2014”, które odbyły się w dniach 23-25 kwietnia 2014 r.

 

Kolejne wystąpienie kmdr. dr. Witolda Kustry z Akademii Obrony Narodowej związane było z teoretycznymi aspektami współpracy Sił Zbrojnych RP ze Strażą Graniczną w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom na polskich obszarach morskich.

 

W ramach zagadnień związanych z kryzysem na Ukrainie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu mjr. SG Piotra Lipińskiego. Podczas wystąpienia została przybliżona tematyka współczesnego wymiaru działań asymetrycznych w aspekcie ogólnej charakterystyki działań nieregularnych ze szczególnym uwzględnieniem form i metod asymetrycznych. Mjr Lipiński scharakteryzował problematykę organizacji działań asymetrycznych w kontekście  inicjowania ich przez stronę państwową na przykładzie sytuacji na Ukrainie oraz przedstawił  ogólną analizę zagrożeń o charakterze asymetrycznym dla bezpieczeństwa RP oraz rolę SG w obszarze ich zwalczania.

 

Kwestie Systemu Wspomagania Kierowania SG poruszył kpt. SG Janusz Czech z OSS SG, postępowanie funkcjonariuszy SG w sytuacjach kryzysowych związanych z działaniem sił natury – mjr SG Rafał Badowski z OSS SG, a wybrane problemy przygotowań systemu zarządzania kryzysowego w RP na wypadek masowego napływu cudzoziemców przybliżył mł. chor. SG.Tomasz Ciszewski z Bieszczadzkiego Oddziału SG.

 

Pierwszy panel sympozjum zakończył dynamiczny pokaz, przygotowany przez funkcjonariuszy Zakładu Zabezpieczenia Działań naszej szkoły, obejmujący interwencje grupy specjalnej wobec osób szczególnie niebezpiecznych i zażeganie sytuacji kryzysowej (pożar pojazdu) z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

 

Drugiej sesji obrad plenarnych pn. ,,Doskonalenie komunikacji wewnątrzinstytucjonalnej – rola rzecznika w sytuacji kryzysu” przewodniczyła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która jako pierwsza wystąpiła z wykładem ,,Dyskurs medialny o bezpieczeństwie – PIONEX 2014”.

 

Kolejna prelegentka z Komendy Głównej Straży Granicznej kpt. SG Izabela Bolczyk omówiła zasady postępowania w SG w przypadku zagrożenia wirusem Ebola na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego MSW.

 

Obrady zamknął referat por. SG Justyny Szubstarskiej – rzecznika prasowego Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG nt. ,,Granica z obwodem Kaliningradzkim jako tło do komentarzy zajść na Ukrainie”.


Ciekawym i ważnym elementem w czasie trwania sympozjum były dyskusje merytoryczne, podczas których poruszono tematy z zakresu optymalizacji procesów zarządzania kryzysowego zaangażowanych służb oraz roli polityki informacyjnej w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, jak również przedstawiono koncepcje skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Ponadto w trakcie podsumowania już czwartego sympozjum zostały zdiagnozowane skuteczne działania w obszarze zarządzania kryzysowego i komunikacji z mediami w kryzysie.


Sympozjum z zakresu zarządzania kryzysowego ma swoje miejsce w kalendarzu przedsięwzięć naszej szkoły już od 2011 r. Coroczne spotkania potwierdziły potrzebę pogłębiania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

 

[źródło: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu]

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy