Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jubileuszowa Gala 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DSC_4580.jpg

DSC_4580.jpg

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", gwiazda muzyki gospel Brian Fentress, wokalistka Ewa Uryga i wirtuoz akordeonowy Marcin Wyrostek z zespołem Corazon. To gwiazdy, które uświetniły galę jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która odbyła się 16 czerwca 2015 r. w Pałacu Kultury Zagłębia.

Blisko 650 osób przybyło we wtorek  16 czerwca 2015 do Pałacu Kultury Zagłębia, by wspólnie z władzami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kadrą akademicką, absolwentami i studentami świętować jubileusz 20-lecia Uczelni.

 

W swoim przemówieniu JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz zaznaczyła olbrzymią wagę jubileuszu dla całej społeczności akademickiej, partnerów Uczelni, studentów, absolwentów oraz przyjaciół.  - W ciągu ostatnich lat podejmowaliśmy wiele działań, które zagwarantowały wysoką pozycję Uczelni na wszystkich płaszczyznach akademickiej działalności. Niewątpliwie jest to zasługa jej Twórców i Założycieli – Pani Barbary Pikiewicz i Pana Zbigniewa Pikiewicza oraz Magnificencji Rektorów poprzednich kadencji. Pragnę podziękować wszystkim wspaniałym ludziom, którzy wspomagali i wspomagają naszą Uczelnię skutecznymi i dobrymi decyzjami. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Kanclerz, która z odwagą, konsekwencją, uporem i wizją, podejmowała śmiałe decyzje wprowadzające Uczelnię w kolejne obszary jej rozwoju – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

 

W uroczystej Gali uczestniczyli, m.in.:


Senatorowie


 • Zbigniew Meres
 • Andrzej Misiołek

 

Posłowie na Sejm RP:

 

 • Beata Małecka-Libera – Wiceminister Zdrowia
 • Ewa Malik
 • Katarzyna Stachowicz
 • Waldemar Andzel
 •  Jerzy Borkowski
 • Piotr van der Coghen
 • Witold Klepacz
 • Jarosław Pięta
 • Zbyszek Zaborowski
 • Jan Rzymełka

 

Rektorzy uczelni wyższych:


 • prof. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Chochół  - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Żabiński - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • prof. Tomasz Miczka – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • prof. dr hab. Antoni Cygan – JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. inż Antoni Tajduś - JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w latach 2005–2012 
 • prof. dr hab Ryszard Borowiecki -JM Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002–2008

 

Reprezentanci instytucji naukowych i wyższej użyteczności publicznej

 

 • Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Klamka – Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
 • Prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. Jakości
 • Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

oraz przedstawiciele duchowieństwa.

 

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele praktyki gospodarczej i członkowie Rady Ekspertów działającej przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz przedstawiciele świata mediów, kultury i oświaty oraz reprezentantów partnerskich szkół średnich.

 

Okolicznościowe adresy z okazji 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej nadesłali:

 

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski
 • Prezes Rady Ministrów – Ewa Kopacz
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński
 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska
 • Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska
 • Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. Danuta Strahl
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich - prof. dr hab.Waldemar Tłokiński
 • JM Rektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie- prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu- prof. Wiesław Ciechomski
 • JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej- prof. dr hab. Marek Orkisz
 • JM Rektor Akademii Leona Koźmińskiego –prof.dr hab. Witold Bielecki

oraz wielu Rektorów Uczelni wyższych i przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego.

 

Uczestniczący w uroczystościach prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podkreślał wagę codziennej współpracy i synergii obu uczelni na rzecz rozwoju nauki w regionie.  – Od początku obserwuję rozwój Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego potwierdzeniem są znakomite pozycje Uczelni w rankingach. Uczelnia jest liderem niepublicznego szkolnictwa wyższego w województwie śląskim i 9. Uczelnią niepubliczna w Polsce – mówił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

 

Z kolei Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach podkreślał, że Wyższa Szkoła Biznesu jest symbolem przemian gospodarczych i ustrojowych, jakie zaszły w Polsce. – Uczelnia potrafiła wykorzystać potencjał tych zmian, rozwijać się i zbudować swoją pozycję, od początku rozumiejąc jak ważna w procesie kształcenia jest ścisła współpraca ze środowiskiem praktyki gospodarczej – mówił prezes RIG.

 

Wydarzenie było okazją, by wyróżnić i nagrodzić wybitne osobistości świata nauki, biznesu i instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Władze Uczelni po raz 15. przyznały wyróżnienia „Edukatora Roku”. Honorową statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz  - Andrzej Zaradkiewicz.   

 

Tytuł "Edukatora Roku" przyznawany jest za promowanie szczególnie wartościowych i innowacyjnych działań wspierających rozwój polskiej nauki oraz  szkolnictwa wyższego, promowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy nauka – biznes.

 

W roku jubileuszowym Honorową Kapitułę tegorocznego wyróżnienia o miano „Edukator Roku 2015” tworzyli:

 

 • prof. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. Ryszard Barcik, JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • prof. Zygmunt Bąk, JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. Andrzej Chochół, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. Antoni Cygan, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • prof. Andrzej Karbownik, JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. Tomasz Miczka, JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
 • prof. Marek Tukiendorf, JM Rektor Politechniki Opolskiej
 • prof. Adam Zając, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • prof. Leszek Żabiński, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Statuetkę "Edukatora Roku 2015" kategorii „Animator”  przyznano:

 • prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, Członkowi Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • prof. dr hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi – Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Panu Tadeuszowi Donocikowi - Prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezesowi Krajowej Izby Gospodarczej.

 

W kategoriach: „Europejski wymiar edukacji” oraz „Mecenat szkolnictwa wyższego”  tytuł "Edukatora Roku 2015" przyznano instytucjom szczególnie aktywnie działającym na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz upowszechniania nauki:

 • Uniwersytetowi Śląski w Katowicach reprezentowanemu przez JM Rektora prof. Wiesława Banysia
 • Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie reprezentowanemu przez JM Rektora prof. Andrzeja Chochoła
 • Akademii Muzycznek im. Karola Szymanowskiego w Katowicach reprezentowanemu przez JM Rektora prof. Tomasza Miczkę
 • Miastu Dąbrowa Górnicza reprezentowanemu przez I Zastępcę Prezydenta Henryka Zagułę.

 

Wyróżniono także przedstawicieli praktyki gospodarczej:

 

Firmę ENEA S.A. – nagrodę odebrał Prezes Zarządu dr Krzysztof Zamasz

Firmę WASKO S.A. – nagrodę odebrał Prezes Zarządu Pan Wojciech Wajda

Firmę GTL S.A. – nagrodę odebrał Prezes Zarządu Pan Artur Tomasik

 

W uznaniu za zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez Uczelnię na rzecz bezpieczeństwa narodowego wyróżnienia otrzymali:

 • Komenda Wojewódzka Policji - nagrodę odbiera Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. mgr Piotr Kucia
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – nagrodę odbierze Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Rączka
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach  – nagrodę odbierze Zastępca Szefa Sztabu podpułkownik Kazimierz Misiaczek
 • Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej – nagrodę odbierze Zastępca Komendanta podpułkownik Wojciech Stodolnik.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – nagrodę odbierze Komendant Ośrodka podpułkownik Marek Woszczatyński. Za zaangażowanie w inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju regionu wyróżnienia otrzymali: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – nagrodę odebrał  Pan Prezes Zarządu Pan Piotr Wojaczek, Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych – nagrodę odebrał Pan Prezes Zarządu pułkownik Tadeusz Koczkowski.

 

W uznaniu za szczególny wkład w kreowanie pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wyróżnienia otrzymali:

 • TVP Katowice oddz. Katowice – nagrodę odebrał Pan Dyrektor Jerzy Nachel
 • Dziennik Zachodni – nagrodę odebrał Pan Prezes Zarządu Pan Zenon Nowak

 

W uznaniu za bardzo znaczący wkład w rozwój Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i szczególne działania na rzecz społeczności akademickiej Uczelni oraz w podziękowaniu za pełnienie funkcji wyróżnienie otrzymał:

 

prof. dr hab. Jacek Wódz

 

W uznaniu za bardzo znaczący wkład w rozwój Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i szczególne działania na rzecz społeczności akademickiej Uczelni oraz w podziękowaniu za pełnienie funkcji wyróżnienie otrzymali:

 

 • prof. dr hab. Krystyna Kowalska
 • prof. dr hab. Kazimiera Wódz
 • prof. Katarzyna Szczepańska
 • prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
 • prof. dr hab. Marek Lisiński.

Wyróżnienie za zaangażowanie w rozwój Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz aktywną działalność organizacyjną otrzymali:

 • mgr Renata Pikiewicz
 • dr Tomasz Sadowski
 • Zdzisława Molenda
 • dr Sabina Ratajczak
 • mgr Joanna Urbańska
 • dr Rafał Rębilas
 • mgr Dominik Penar
 • mgr Jacek Uroda.

 

Wyróżnienie za aktywną działalność organizacyjną otrzymali:

 

 • mgr Barbara Borkowska-Kępska
 • mgr Anna Korzeniowska
 • mgr Magdalena Kot-Radojewska
 • mgr Aneta Musialik
 • mgr Agnieszka Piróg
 • mgr Agnieszka Szostak
 • mgr inż. Sebastian Korzeniowski
 • mgr Maciej Sadowski
 • mgr Marcin Sędrowicz.

 

 

Jubileuszowa Gala była także zwieńczeniem aktywności Uczelni w obszarze działań na rzecz popularyzacji przedsiębiorczości i innowacji. Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górnicza – Pana Henryk Zaguła, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Dyrektor Regionalny w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Pan Mateusz Maik, Pan Janusz Dramski z Akceleratora Przedsiębiorczości Business Link w Katowicach podpisali list List Intencyjny, w którym jego sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do utworzenia w Dąbrowie Górniczej - Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniali:


Marcin Wyrostek z Zespołem Corazon, Ewa Uryga, Brian Fentress, folklorystyczny zespół dziecięcy z Psar oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.


Napisali o Gali:


1. Dziennik Zachodni

2. Uniwersytet Śląski

3. DPM

4. iDabrowa.plDSC_4474.jpg

DSC_4474.jpg

DSC_4501.jpg

DSC_4501.jpg

DSC_4528.jpg

DSC_4528.jpg

DSC_4580.jpg

DSC_4580.jpg

DSC_4596.jpg

DSC_4596.jpg

DSC_4642.jpg

DSC_4642.jpg

DSC_4670.jpg

DSC_4670.jpg

DSC_4724.jpg

DSC_4724.jpg

DSC_4729.jpg

DSC_4729.jpg

DSC_4750.jpg

DSC_4750.jpg

DSC_4758.jpg

DSC_4758.jpg

DSC_4781.jpg

DSC_4781.jpg

DSC_4785.jpg

DSC_4785.jpg

DSC_4845.jpg

DSC_4845.jpg

DSC_4849.jpg

DSC_4849.jpg

DSC_4864.jpg

DSC_4864.jpg

DSC_4877.jpg

DSC_4877.jpg

DSC_4884.jpg

DSC_4884.jpg

DSC_4894.jpg

DSC_4894.jpg

DSC_4901.jpg

DSC_4901.jpg

DSC_4912.jpg

DSC_4912.jpg

DSC_4917.jpg

DSC_4917.jpg

DSC_4925.jpg

DSC_4925.jpg

DSC_4940.jpg

DSC_4940.jpg

DSC_4950.jpg

DSC_4950.jpg

DSC_4966.jpg

DSC_4966.jpg

DSC_4969.jpg

DSC_4969.jpg

DSC_4988.jpg

DSC_4988.jpg

DSC_4994.jpg

DSC_4994.jpg

DSC_5006.jpg

DSC_5006.jpg

DSC_5008.jpg

DSC_5008.jpg

DSC_5032.jpg

DSC_5032.jpg

DSC_5051.jpg

DSC_5051.jpg

DSC_5055.jpg

DSC_5055.jpg

DSC_5074.jpg

DSC_5074.jpg

DSC_5083.jpg

DSC_5083.jpg

DSC_5085.jpg

DSC_5085.jpg

DSC_5087.jpg

DSC_5087.jpg

DSC_5092.jpg

DSC_5092.jpg

DSC_5105.jpg

DSC_5105.jpg

DSC_5120.jpg

DSC_5120.jpg

DSC_5135.jpg

DSC_5135.jpg

DSC_5153.jpg

DSC_5153.jpg

DSC_5168.jpg

DSC_5168.jpg

DSC_5186.jpg

DSC_5186.jpg

DSC_5192.jpg

DSC_5192.jpg

DSC_5200.jpg

DSC_5200.jpg

DSC_5207.jpg

DSC_5207.jpg

DSC_5214.jpg

DSC_5214.jpg

DSC_5223.jpg

DSC_5223.jpg

DSC_5230.jpg

DSC_5230.jpg

DSC_5240.jpg

DSC_5240.jpg

DSC_5254.jpg

DSC_5254.jpg

DSC_5260.jpg

DSC_5260.jpg

DSC_5271.jpg

DSC_5271.jpg

DSC_5282.jpg

DSC_5282.jpg

DSC_5297.jpg

DSC_5297.jpg

DSC_5303.jpg

DSC_5303.jpg

DSC_5311.jpg

DSC_5311.jpg

DSC_5322.jpg

DSC_5322.jpg

DSC_5329.jpg

DSC_5329.jpg

DSC_5340.jpg

DSC_5340.jpg

DSC_5343.jpg

DSC_5343.jpg

DSC_5351.jpg

DSC_5351.jpg

DSC_5361.jpg

DSC_5361.jpg

DSC_5365.jpg

DSC_5365.jpg

DSC_5372.jpg

DSC_5372.jpg

DSC_5385.jpg

DSC_5385.jpg

DSC_5392.jpg

DSC_5392.jpg

DSC_5403.jpg

DSC_5403.jpg

DSC_5420.jpg

DSC_5420.jpg

DSC_5432.jpg

DSC_5432.jpg

DSC_5436.jpg

DSC_5436.jpg

DSC_5448.jpg

DSC_5448.jpg

DSC_5468.jpg

DSC_5468.jpg

DSC_5485.jpg

DSC_5485.jpg

DSC_5489.jpg

DSC_5489.jpg

DSC_5502.jpg

DSC_5502.jpg

DSC_5508.jpg

DSC_5508.jpg

DSC_5523.jpg

DSC_5523.jpg

DSC_5532.jpg

DSC_5532.jpg

DSC_5537.jpg

DSC_5537.jpg

DSC_5541.jpg

DSC_5541.jpg

DSC_5545.jpg

DSC_5545.jpg

DSC_5548.jpg

DSC_5548.jpg

DSC_5554.jpg

DSC_5554.jpg

DSC_5560.jpg

DSC_5560.jpg

DSC_5564.jpg

DSC_5564.jpg

DSC_5569.jpg

DSC_5569.jpg

DSC_5571.jpg

DSC_5571.jpg

DSC_5573.jpg

DSC_5573.jpg

DSC_5578.jpg

DSC_5578.jpg

DSC_5581.jpg

DSC_5581.jpg

DSC_5585.jpg

DSC_5585.jpg

DSC_5587.jpg

DSC_5587.jpg

DSC_5591.jpg

DSC_5591.jpg

DSC_5596.jpg

DSC_5596.jpg

DSC_5598.jpg

DSC_5598.jpg

DSC_5608.jpg

DSC_5608.jpg

DSC_5624.jpg

DSC_5624.jpg

DSC_5626.jpg

DSC_5626.jpg

DSC_5633.jpg

DSC_5633.jpg

DSC_5636.jpg

DSC_5636.jpg

DSC_5648.jpg

DSC_5648.jpg

DSC_5653.jpg

DSC_5653.jpg

DSC_5659.jpg

DSC_5659.jpg

DSC_5665.jpg

DSC_5665.jpg

DSC_5669.jpg

DSC_5669.jpg

DSC_5671.jpg

DSC_5671.jpg

DSC_5681.jpg

DSC_5681.jpg

DSC_5706.jpg

DSC_5706.jpg

DSC_5715.jpg

DSC_5715.jpg

DSC_5722.jpg

DSC_5722.jpg

DSC_5732.jpg

DSC_5732.jpg

DSC_5755.jpg

DSC_5755.jpg

DSC_5766.jpg

DSC_5766.jpg

DSC_5805.jpg

DSC_5805.jpg

DSC_5806.jpg

DSC_5806.jpg

DSC_5822.jpg

DSC_5822.jpg

DSC_5824.jpg

DSC_5824.jpg

DSC_5829.jpg

DSC_5829.jpg

DSC_5832.jpg

DSC_5832.jpg

DSC_5844.jpg

DSC_5844.jpg

DSC_5847.jpg

DSC_5847.jpg

DSC_5851.jpg

DSC_5851.jpg

DSC_5853.jpg

DSC_5853.jpg

DSC_5857.jpg

DSC_5857.jpg

DSC_5863.jpg

DSC_5863.jpg

DSC_5866.jpg

DSC_5866.jpg

DSC_5871.jpg

DSC_5871.jpg

DSC_5873.jpg

DSC_5873.jpg

DSC_5905.jpg

DSC_5905.jpg

DSC_5908.jpg

DSC_5908.jpg

DSC_5959.jpg

DSC_5959.jpg

DSC_5973.jpg

DSC_5973.jpg

DSC_5979.jpg

DSC_5979.jpg

DSC_6000.jpg

DSC_6000.jpg

DSC_6003.jpg

DSC_6003.jpg

DSC_6008.jpg

DSC_6008.jpg

DSC_6031.jpg

DSC_6031.jpg

DSC_6033.jpg

DSC_6033.jpg

DSC_6037.jpg

DSC_6037.jpg

DSC_6038.jpg

DSC_6038.jpg

DSC_6049.jpg

DSC_6049.jpg

DSC_6057.jpg

DSC_6057.jpg

DSC_6067.jpg

DSC_6067.jpg

DSC_6074.jpg

DSC_6074.jpg

DSC_6076.jpg

DSC_6076.jpg

DSC_6086.jpg

DSC_6086.jpg

DSC_6091.jpg

DSC_6091.jpg

DSC_6095.jpg

DSC_6095.jpg

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy