Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Kadra i struktura

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych jest ponad 1 000 nauczycieli akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania).

Władze Uczelni


Organy jednoosobowe:

JM REKTOR prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz fot.Marcin Wieczorek halocieszyn.pl

JM REKTOR
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
zdacko@wsb.edu.pl

 

 

Kanclerz mgr Barbara Pikiewicz

Kanclerz
mgr Barbara Pikiewicz

 Marek Walancik

Prorektor ds. Kształcenia

i Współpracy z Zagranicą

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych,

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

kszczepanska@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Nauki

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

mwalancik@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji dr inż. Piotr Pikiewicz

Prorektor ds. Wdrożeń

i Innowacji

dr inż. Piotr Pikiewicz

ppikiewicz@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju

i Spraw Studenckich
p.o. Dziekana Wydziału
Zamiejscowego w Krakowie

dr Marcin Lis

mlis@wsb.edu.pl 

 

 

Andrzej Bubnicki         

p. o. Dziekana Wydziału
Zamiejscowego

w Cieszynie

 prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

kszczepanska@wsb.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału
Zamiejscowego

w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

bwylecial@wsb.edu.pl

 

Prodziekan dr Rafał Rębilas

Prodziekan mgr Dominik Penar

Prodziekan

dr Rafał Rębilas
rrebilas@wsb.edu.pl

 

Prodziekan

dr Paulina Głowacka
pglowacka@wsb.edu.pl

Prodziekan

ds. kształcenia ustawicznego

mgr Dominik Penar
dpenar@wsb.edu.pl

Dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Prodziekan dr Sabina Ratajczak

 ...

Prodziekan

Dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

asiostrzonek@wsb.edu.pl


p .o. Prodziekana

Wydziału 
Zamiejscowego

w Cieszynie

dr Sabina Ratajczak
sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

 

... 

 

Organami kolegialnymi uczelni jest Senat i Rady Wydziałów.

 

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są:

 • Wydział Nauk Stosowanych;
 • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie;
 • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu;
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie;
 • Wydział Zamiejscowy w Żywcu.

W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

 

Katedra Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego


Kierownik dr Paulina Polko

Katedra Informatykidr inż. Maciej Rostański

Katedra Inżynierii Zarządzania

 


dr Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik
dr Paulina Polko

Kierownik

dr inż. Maciej Rostański

Kierownik

dr Joanna Kurowska-Pysz

 

 

Katedra Zarządzania

Kierownik prof. dr hab. Marek Lisiński
Katedra Matematyki
i jej zastosowań

Kierownik prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk

Katedra Pedagogiki

 

Kierownik prof. Marek Walancik

Kierownik
prof. dr hab. Marek Lisiński
Kierownik
prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk

Kierownik

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

 

 

Katedra Prawa i Administracji

 

Kierownik prof. nadzw. dr hab. Stefan Grochalski


Katedra Przedsiebiorczości

Międzynarodowej i Finansów

 

Urszula Wąsikiewicz-Rusnak

Katedra Transportu Szynowego

prof dr hab. inż Marek Sitarz

Kierownik

prof. nadzw. dr hab.
Stefan Grochalski

Kierownik

prof. nadzw. dr hab.
Urszula Wąsikiewicz-Rusnak

Kierownik

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

 

 

 

W skład struktury Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wchodzą następujące katedry:

 

Katedra
Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

Kierownik

  dr inż. Łukasz Wróblewski

 lwroblewski@wsb.edu.pl


Centra Naukowo-Badawcze funkcjonujące w Uczelni:

 

 

Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka

-

Centrum Zaawansowanych Technologii

-


Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
 

Dyrektor Centrum

prof. zw dr hab. Jadwiga Stawnicka

jstawnicka@wsb.edu.pl

Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych

 Dyrektor Centrum

dr Danuta Morańska

dmoranska@wsb.edu.pl

Centrum Inżynierii Biznesu

Dyrektor Centrum

prof. dr hab. inż Lech Bukowski

lbukowski@wsb.edu.pl

Centrum Transferu Technologii  

dr Joanna Kurowska-Pysz

 

Dyrektor Centrum

 dr Joanna Kurowska-Pysz

 jkurowska@wsb.edu.pl

 

      Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

 

Dyrektor Centrum

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

rsocha@wsb.edu.pl


Jednostkami wspomagającymi pracę Wydziału są:

 • Biblioteka Główna im. Jerzego Altkorna;
 • Studium Języków Obcych;
 • Studium Kultury Fizycznej;
 • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń;
 • Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych;
 • Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dział Badań Naukowych;
 • Dział Projektów Unijnych;
 • Wydawnictwo Naukowe;
 • Rektorat;
 • Dziekanat (Dział obsługi studentów);
 • Dział nauczania;
 • Dział Praktyk Studenckich;
 • Biuro Karier i Promocji;
 • Punkt Informacji Europejskiej;
 • Dział Współpracy z Zagranicą;
 • Dział Pomocy Materialnej.


 

Nasi partnerzy