Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Kadra i struktura

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych jest ponad 1 400 nauczycieli akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania).

Władze Uczelni


Organy jednoosobowe:

 ...

JM REKTOR prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz fot.Marcin Wieczorek halocieszyn.pl  

JM REKTOR
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
zdacko@wsb.edu.pl

Kanclerz mgr Barbara Pikiewicz

Kanclerz
mgr Barbara Pikiewicz

 Prodziekan dr Rafał Rębilas

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia,

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych,

p.o Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

kszczepanska@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

rrebilas@wsb.edu.pl

   Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji dr inż. Piotr Pikiewicz

      

Prorektor ds. Wdrożeń

i Innowacji

dr inż. Piotr Pikiewicz

ppikiewicz@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich

i Współpracy z Otoczeniem

dr Marcin Lis

mlis@wsb.edu.pl

  Prodziekan dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

 

Prodziekan dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń


Prodziekan

ds. Kształcenia
mgr Agnieszka Szostak

aszostak@wsb.edu.pl

Prodziekan dr Rafał Rębilas

Agnieszka Dymek

Prodziekan
Wydziału Nauk Stosowanych

dr inż. Janusz Cichy

jcichy@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk 
Stosowanych
  

mgr Agnieszka Dymek

adymek@wsb.edu.pl


Prodziekan Wydziału
Nauk Stosowanych

dr Paulina Głowacka
pglowacka@wsb.edu.pl


Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego mgr Dominik Penar


Prodziekan ds. Kształcenia 

Ustawicznego

mgr Dominik Penar

 dpenar@wsb.edu.pl

 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Edyta Nowak-Żółty


Prodziekan Wydziału Zamiejscowego 
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

 ezolty@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Regina Bogaczyk

 

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

mgr Regina Bogaczyk

rbogaczyk@wsb.edu.pl

 

Dziekan Wydziału 

Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

bwylecial@wsb.edu.pl


Dziekan Wydziału Zamiejscowego

w Krakowie

dr inż. Rafał Karaś

 rkaras@wsb.edu.pl 

Organami kolegialnymi uczelni jest Senat i Rady Wydziałów.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) są: 

 

 • Wydział Nauk Stosowanych;
 • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie;
 • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu;
 • Wydział Zamiejscowy w Krakowie;
 • Wydział Zamiejscowy w Żywcu.


W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

 

Katedra Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego


    Kierownik dr Paulina Polko

      Katedra Fizjoterapii dr inż. Maciej Rostański

Katedra Informatyki


 


dr inż. Maciej Rostański

Kierownik
dr Paulina Polko

Rzecznik Prasowy Akademii WSB

Kierownik

      prof. nadzw. dr hab.

Olga Nowotny-Czupryna

Kierownik

dr inż. Maciej Rostański

 

 

Katedra Inżynierii Zarządzania
i Procesów Logistycznych


dr inż. Joanna Kurowska-Pysz

Katedra PedagogikiKierownik prof. Marek Walancik

Katedra Przedsiębiorczości

Międzynarodowej i Finansów


Urszula Wąsikiewicz-Rusnak

Kierownik
dr inż. Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

Kierownik

prof. nadzw. dr hab. Urszula

Wąsikiewicz-Rusnak

 


  Katedra Transportu Szynowego

  prof dr hab. inż Marek Sitarz

Katedra Zarządzania

Kierownik prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik
      prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik

prof. dr hab. Marek Lisiński

 

 

 

 

 

W skład struktury Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wchodzą następujące katedry:

 

Katedra
Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

Kierownik

  dr inż. Łukasz Wróblewski

 lwroblewski@wsb.edu.pl


Centra Naukowo-Badawcze funkcjonujące w Uczelni:

 

 

Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka

-


Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych

 -

Centrum Inżynierii Biznesu

Dyrektor Centrum

prof. dr hab. inż. Lech Bukowski

lbukowski@wsb.edu.pl

Centrum Transferu Technologii  

dr Joanna Kurowska-Pysz

 

Dyrektor Centrum

 dr inż. Joanna Kurowska-Pysz

 jkurowska@wsb.edu.pl

 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

 

Dyrektor Centrum

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

rsocha@wsb.edu.pl


Jednostkami wspomagającymi pracę Wydziału są:

 • Biblioteka Akademicka im. Jerzego Altkorna i Biblioteki Zamiejscowe
 • Studium Języków Obcych;
 • Studium Kultury Fizycznej;
 • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń;
 • Centrum ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dział Badań Naukowych;
 • Dział Projektów Unijnych;
 • Wydawnictwo Naukowe;
 • Rektorat;
 • Dziekanat (Dział obsługi studentów);
 • Dział nauczania;
 • Dział Praktyk Studenckich;
 • Centrum Promocji i Informacji;
 • Punkt Informacji Europejskiej;
 • Dział Współpracy z Zagranicą;
 • Dział Pomocy Materialnej;
 • Biuro Seminarium Doktorskiego;
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego;
 • Dział Nauki

  

Nasi partnerzy