Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Każdemu z krajowych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Dzięki temu istnieje możliwość porównywania zdobytych kwalifikacji w całej Europie.
Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) wprowadzono do polskiego systemu szkolnictwa wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji. Nowe regulacje w tym zakresie zaczną obowiązywać z dniem 1 października 2012 r.

Szczegóły precyzuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 Od października 2012 r. programy kształcenia będą tworzone w oparciu o efekty kształcenia, które opisywane są w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw. Rozporządzenie wskazuje efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego dla 8 obszarów kształcenia (np. obszar nauk społecznych, humanistycznych czy technicznych).

Podpowiedzią jak budować programy kształcenia w oparciu o efekty kształcenia może być podręcznik opracowany przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego

-„Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? ".

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wdraża KRK na wszystkich kierunkach kształcenia. Poniżej przedstawiono prezentację opisującą poszczególne etapy wdrożenia oraz harmonogram prac.

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy