Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

Każdemu z krajowych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Dzięki temu istnieje możliwość porównywania zdobytych kwalifikacji w całej Europie.
Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) wprowadzono do polskiego systemu szkolnictwa wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji. Nowe regulacje w tym zakresie zaczną obowiązywać z dniem 1 października 2012 r.

Szczegóły precyzuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 Od października 2012 r. programy kształcenia będą tworzone w oparciu o efekty kształcenia, które opisywane są w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw. Rozporządzenie wskazuje efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego dla 8 obszarów kształcenia (np. obszar nauk społecznych, humanistycznych czy technicznych).

Podpowiedzią jak budować programy kształcenia w oparciu o efekty kształcenia może być podręcznik opracowany przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego

-„Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? ".

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wdraża KRK na wszystkich kierunkach kształcenia. Poniżej przedstawiono prezentację opisującą poszczególne etapy wdrożenia oraz harmonogram prac.

 

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy