Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Międzynarodowa aktywność naukowa Katedry Pedagogiki WSB

W dniach 6-8 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)” zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

Moderatorem sesji plenarnej był prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki który wygłosił referat na temat przeciwdziałania nietolerancji na przykładzie działań edukacyjno-oświatowych w społeczności lokalnej. W dniach 7-8 kwietnia w konferencji uczestniczyła Pani Wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz Pan Senator Czesław Ryszka Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

W 2017 roku przypada 110. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, do którego szczytnych celów nawiązuje Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Realizując swoje cele statutowe, organizatorzy dążą do eksponowania wartości, które przyświecały naukowcom z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie oraz starają się utrzymać więź pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Celem konferencji było skoncentrowanie uwagi na dobrych praktykach, problemach i zagrożeniach, z którymi stykają się mniejszości narodowe w krajach europejskich w dziedzinie oświaty i nauki. Na te sprawy uczestnicy konferencji spojrzeli przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych, takich jak pedagogika i historia, socjologia i politologia, filozofia i prawo, a także inne nauki społeczne.

 

***

 

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Brnie miała miejsce IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika społeczna w Europie Środkowej pt. „Pedagogika społeczna 2017. Rozwój czy kryzys wspólnoty - perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna”. Organizatorem Konferencji był Institut mezioborových studií w Brnie. W wydarzeniu reprezentowała WSB prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska  z Katedry Pedagogiki w komitecie naukowym i w sesji plenarnej z wystąpieniem pt. „Od partycypacji do wykluczenia - czas wolny dzieci i młodzieży we współczesnej Polsce". Celem konferencji był  dalszy rozwój wielowymiarowej współpracy międzynarodowej między pedagogami społecznymi Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Polski. Podstawową ideą spotkania pedagogów społecznych jest wymiana myśli i doświadczeń naukowo - badawczych oraz rozwiązań praktycznych obejmujących zróżnicowaną tematycznie problematykę z zakresu pedagogiki społecznej.

 

***

 

11 kwietnia 2017 roku miała miejsce Konferencja podsumowująca projekt „AGE – działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”. WSB było reprezentowane przez prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Orłowską w dyskusji panelowej. Panel odbył się w  Centrum Alzheimera w Warszawie. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji i czynników demograficznych.

 

 /pt, 14.04.2017/

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy