Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia

Uwaga studenci studiów magisterskich i pierwszych semestrów studiów podyplomowych. Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń!


Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.* 

                                          

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  jest dokonanie zgłoszenia w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – osoba wskazana do kontaktu Sylwia Kozikowska (pok. 010) lub też drogą mailową na adres skozikowska@wsb.edu.pl

 

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Lp.

Wybrane szkolenie

Temat szkolenia

Prowadzący szkolenie

Termin

Godzina

1

 

Elementy planowania i analiza ryzyka w projektach

dr Piotr Pinoczek

16.02.2015

16:00 - 20:00

2

 

Zarządzanie kulturą organizacji

dr Joanna Dzieńdziora

17.02.2015

16:00 - 20:00

3

 

Metody optymalizacji i doskonalenia: Six Sigma oraz Kaizen

dr Marcin Lis

nowy termin 17.02.2015

16:00 - 20:00

4

 

Nowelizacja standardu ISO 9001 -  rewolucja czy ewolucja

dr Andrzej Żukowski

19.02.2015

16:00 - 20:00

5

 

Negocjacje w praktyce bankowej

dr Rafał Rębilas

20.02.2015

16:00 - 20:00

6

 

Prosto do celu

dr Sabina Ratajczak

nowy termin 23.02.2015

16:00 - 20:00

7

 

Podstawy sieci bezprzewodowych

dr inż. Maciej Rostański

24.02.2015

16:00 - 20:00

8

 

Największe mity i porażki współczesnej psychologii stosowanej

dr Maciej Witkowski

25.02.2015

16:00 - 20:00

9

 

Praktyczne aspekty integracji nowoczesnych standardów zarządzania

mgr Adrian Cierpioł

26.02.2015

16:00 - 20:00

10

 

Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów

dr Iwona Tyrna-Łojek

27.02.2015

16:00 - 20:00

11

 

PREZI czyli Prezentuj Rozwiązania Efektownie z Inwencją

mgr Jacek Uroda

zmiana terminu 04.03.2015

16:00 - 20:00

12

 

Projektowanie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

dr Danuta Morańska

termin w potwierdzeniu

16:00 - 20:00

13

 

Nauczyciel na miarę XXI wieku, czyli dlaczego warto posiadać certyfikat EPP e-Nauczyciel

dr Danuta Morańska

termin w potwierdzeniu

16:00 - 20:00

 

W przypadku braku miejsca na wybrane szkolenie zaproponujemy Państwu udział w innym.

 

Każdy uczestnik  może w ramach czesnego uczestniczyć w jednym ze szkoleń,

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

OPIS SZKOLEŃ:

Zarządzanie kulturą organizacji

Celem szkolenia jest przedstawienie filozofii zarządzania kulturą organizacji nowoczesnej firmy. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie budowania i wykorzystywania kultury organizacji w kreowaniu wizerunku firmy.

Korzyści dla uczestników:

- pozyskanie wiedzy w zakresie istoty, funkcji i uwarunkowań zarządzania kulturą organizacji,

- nabycie umiejętności oceny znaczenia i doskonalenia własnej kultury organizacji

- poznanie czynników kształtujących silną kulturę organizacji oraz umiejętność ich aplikowania w praktyce.

Warsztatowa forma zajęć ma na celu przeprowadzenie próby diagnozy kultury organizacji uczestników, określenie kierunków jej doskonalenia i ewentualnej modyfikacji oraz warunków wprowadzania zmian. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analizy przypadków, analizy zagadnień, pracy i dyskusji w grupach, oraz wymiany własnych doświadczeń uczestników.


Prowadzący: dr Joanna Dzieńdziora doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek: marketing i zarządzania w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Polsko-Niemieckiego Studium "Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" organizowane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania – CEDOZ oraz Internationale Berufsakademie Berlin – IBA. Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Koordynator ds. Seminarium doktorskiego. Wykładowca studiów podyplomowych, MBA, trener biznesu. Specjalista w zakresie koordynowania i wdrażania projektów doradczo-szkoleniowych HR i AC/DC. Realizacja projektów w zakresie oceny kompetencji pracowników, budowy opisów i profili kompetencyjnych stanowisk menedżerskich. Nadzór i koordynacja działań rekrutacyjnych oraz tworzenie zawodowych ścieżek karier, systemów okresowych ocen pracowniczych przy jednoczesnej realizacji programów doradczych. Autorka książek i artykułów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; wieloletni pracownik administracji publicznej. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej oraz w MŚP.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym

 

W ramach kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony informacji przechowywanej w systemach teleinformatycznych, a także poruszony zostanie temat zagrożeń i nadużyć kierowanych przeciwko ochronie informacji.  Omówione zostaną przestępstwa komputerowe oraz wskazane zostaną metody przeciwdziałania zagrożeniom oraz elementy obsługi incydentu pozastandardowego.

 

 

Prowadzący: dr inż. Krystian Mączka - specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

Metody optymalizacji i doskonalenia: Six Sigma oraz Kaizen

 


Dzięki udziale w szkoleniu słuchacz poza filozofię wywodzącą się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, którą można scharakteryzować jako metodę ciągłego doskonalenia, niekończące się poszukiwanie doskonałości, proces stałej poprawy jakości produktów, procesów, dążenie pracowników do doskonalenia wszystkich aspektów działalności organizacji. Stosowanie filozofii japońskiej koncentruje się na ciągłym doskonaleniu wyrobów, procesów zachodzących w organizacji. Jednak sama nazwa "ciągłe doskonalenie" nie oddaje w pełni sensu tego określenia. Jest to długotrwałe doskonalenie krok po kroku, każdego dnia, dokonywane przez każdego pracownika, począwszy od kadry kierowniczej a skończywszy na pracownikach szeregowych. Wymaga to włączenia procesu myślowego na każdym etapie produkcji. Ponadto jest odpowiedzią na zautomatyzowane tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

 

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie kompetencji również w zakresie doskonalenia podstawowych umiejętności, pojęć i technik zarządzania projektami z wykorzystaniem metody Six Sigma, wiązania zamierzeń i celów projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami interesariuszy, opracowywania struktury podziału pracy, wyznaczania realistycznych, mierzalnych celów i dbania o uzyskiwanie korzystnych rezultatów. Pozwoli na pozyskanie umiejętności szacowania kosztów i terminów projektu za pomocą prostych i sprawdzonych technik, pozwoli również na pozyskanie wiedzy z zakresu tworzenia niezawodnych systemów kontroli i monitorowania projektu.Szkolenie będzie realizowane w formie warsztatowej z aktywnym udziałem interesariuszy.

 

Prowadzący: dr Marcin Lis - doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektamii innowacjami, systemów zintegrowanych, pracownik naukowo- dydaktyczny Wyższe Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne (ponad 15 letnie) zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych. Był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Pełnił funkcje menedżerskie na uczelni wyższej, m.in. Dziekana Wydziału Zarządzania, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, obecnie pełni funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi wykłady dla studentów studiów I i II stopnia i na studiach podyplomowych. Jest promotorem prac dyplomowych. Swoje doświadczenia menedżerskie wprowadza do zajęć dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów. Obecnie Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Podstawy sieci bezprzewodowych Wi-Fi

 

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom instalacji, konfiguracji, zabezpieczania oraz rozwiązywania typowych problemów w prostych sieciach bezprzewodowych opartych o 802.11, czyli popularnych sieciach WiFi. Podczas szkolenia prezentowane są typowe konstrukcje sieci, sposoby instalacji punktów dostępowych, a także sprawdzania ewentualnych źródeł zakłóceń w sieci i kłopotów z zasięgiem. Szkolenie skoncentrowane jest na pracy sieci o rozmiarach sieci domowej lub małego biura.

Prowadzący: dr inż. Maciej Rostański - adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe koncentruje na realizacji zaawansowanych sieci komputerowych dla przedsiębiorstw, wraz z zagadnieniami wysokiej dostępności i odporności na błędy, jednakże, jako zawsze zaciekawiony internauta, posiada w swoim dorobku prace na temat technologii internetowych i sieci społecznościowych. Działalność praktyczną prowadzi obecnie w ramach konsultacji i prac nad systemami wirtualizacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik i instruktor Akademii Lokalnej Cisco Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Prosto do celu - jak wyznaczać i realizować cele


Kolejna nieudana próba zrzucenia paru kilogramów? A może znowu zmarnowałeś/aś karnet na siłownię, choć miał Cię zmobilizować do większej dbałości o swoje zdrowie i kondycję. Wyznaczamy sobie cele, ale często kończy się na "zaczynam od poniedziałku". W trakcie warsztatu uczestnicy poznają kilka narzędzi przydatnych do wyznaczania celu w różnych obszarach swojego życia, dowiedzą się jak diagnozować swoje zasoby i jak łączyć je z celami tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo ich osiągnięcia. Jeśli chcesz poznać jak tworzyć siatkę celów lub dowiedzieć się jak sprawić by cele były "smartne" zapraszamy na warsztat.

Prowadzący: dr Sabina Ratajczak - psycholog, trener, coach, Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Elementy planowania i analiza ryzyka w projektach


Gdzie nie spojrzeć – projekty. Czy wszystkie kończą się dobrze? Dlaczego kierownicy projektów uważają, że „połowa sukcesu, to dobry plan”? Kiedy można powiedzieć, że „zarządzamy ryzykiem”? Ile to kosztuje i czy faktycznie się opłaca?

Powyższe pytania wciąż są aktualne. Jeśli interesuje Cię, jak planować, aby nie „przeplanować” i co jest najistotniejsze w analizie ryzyka projektowego, zapraszamy na szkolenie.

 

Cel warsztatów:

  • poznanie praktycznych narzędzi planistycznych stosowanych w projektach;
  • zdobycie umiejętności budowania skutecznych sposobów kontroli;
  • poznanie innej perspektywy postrzegania ryzyka w przedsięwzięciach;
  • nabycie umiejętności efektywnego doboru technik analizy ryzyka i planowania reakcji.

 

Prowadzący: dr Piotr Pinoczek - Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 15 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami.

Od 12 lat czynny kierownik projektów. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów, menedżerów i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze zarządzania.

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowany w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania. Prelegent w trakcie konferencji komercyjnych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”.

Certyfikowany Project i Programm Manager metodyk: PRINCE2® (poziom Practitioner, akredytowany trener – jako akredytowany trener PRINCE2® realizuje szkolenia i konsultacje od 2009 roku), International Project Management Association oraz Six Sigma. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide. Posiada certyfikat Change Management Practitioner organizacji APMG Quality Management System oraz Portfolio, Programm, Project Offices Practitioner (jest akredytowanym trenerem z tych dziedzin zarządzania). Ponadto trener realizujący szkolenia z obszaru managementu, zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie).

Właściciel firmy doradczej. Obecnie najczęściej realizuje z sukcesem projekty doradcze i szkoleniowe, wspierając menedżerów przy prowadzeniu inicjatyw w różnych organizacjach.

Teatr improwizacji dla trenerów, coachów i liderów

 

Prowadzący: mgr Bartosz Płazak - Z wykształcenia ekonomista, z powołania trener. Posiada rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących kompetencje miękkie, a szczególnie trenerskie i liderskie. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe i twórczości. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni w projektach unijnych i komercyjnych. Pracuje dla Fundacji Rozwiń Skrzydła, współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej i firmami szkoleniowymi w Polsce. Na warsztatach działa w oparciu o doświadczenia i zaangażowanie grupy, ogranicza do minimum wykłady i prezentacje. Stosuje podejście prowokatywne, metody twórcze, pracuje w oparciu o proces grupowy. Uczestnicy jego szkoleń to pracownicy i kadra zarządzająca firm produkcyjnych, handlowych, banków, a przede wszystkim trenerzy. Jest opiekunem merytorycznym szkół trenerskich. Organizuje i prowadzi eventy rozwojowe na pokładach jachtów pod żaglami na morzu i jeziorach. Jest twórcą Katowickiego Teatru Improwizacji Improwokacja, gdzie propaguje improwizację, jako sposób na rozwój osobisty i jako metodę szkoleniową.

 

PREZI czyli Prezentuj Rozwiązania Efektownie Z Inwencją


Celem szkolenia jest ukazanie możliwości wizualnych prezentacji multimedialnej PREZI. W pierwszej części prowadzący omówi zasady i dobre praktyki przy kreowanie efektownych prezentacji multimedialnych. Zostanie omówiony proces projektowania prezentacji wywołującej zainteresowanie klientów począwszy od wizji i koncepcji, poprzez
projekt i realizację, a skończywszy na pokazie. W drugiej części zostaną omówione najważniejsze narzędzia i funkcjonalności prezentacji PREZI. Natomiast w trzeciej części uczestnicy będą tworzyć własne prezentacje pod nadzorem prowadzącego.

 

Prowadzący: mgr Jacek Uroda - wykładowca akademicki w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pasjonat nowych technologii oraz komunikacji marketingowej. W swojej pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz praktycznej koncentruje się wokół zagadnień marketingu internetowego, gospodarki elektronicznej oraz informatycznych systemów zarządzania. Autor licznych publikacji z zakresu e-marketingu, kreowania wizerunku w Internecie oraz efektywności serwisów internetowych. Autor koncepcji i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z grafiki komputerowej, projektowania serwisów www oraz marketingu internetowego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia E-learnigu Akademickiego, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB. Uczestnik i prelegent licznych konferencji branży internetowej i marketingowej.

 

Administracja systemami Linux


Kurs stanowi fundament wiedzy w zakresie podstaw obsługi systemu operacyjnego Linux, przygotowany pod kątem przyszłych administratorów Linux. 

Na praktycznych przykładach dowiedz się jak zainstalować system Linux,  pracować z pomocą użytecznych poleceń, tworzyć i zarządzać użytkownikami jak również zarządzać konfiguracją sieci. 


Prowadzący: dr inż. Paweł Świtała – Dyrektor Działu IT w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Nowelizacja standardu ISO 9001 – rewolucja czy ewolucja

 

Szkolenie dotyczy stanu prac nad nowelizacją najbardziej popularnego na świecie standardu ISO 9001 (1,5 mln użytkowników), który ma się ukazać w II p. 2015 roku.

W  trakcie szkolenia zostaną przybliżone najważniejsze proponowane zmiany, opierające się na projekcie ISO/DIS 9001:2014.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę nt. normy ISO 9001.

 

Prowadzący: dr Andrzej Żukowski - Dyrektor ds. Edukacji TUV NORD Polska Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 18 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez Nigel Bauer & Associates LTD UK, Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems (certyfikat IRCA). Współpracuje  jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami, m.in. Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Od ponad 15 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

 Posiada również doświadczenia  konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów jakości (ISO 9001), środowiskowych (ISO 14001), BiHP (PN-N-18001) i HACCP  w wielu polskich organizacjach.

Największe mity i porażki współczesnej psychologii praktyczne

 

Psychologia jest nauką, której odkrycia intrygują niemal wszystkich. W praktyce wiedza psychologiczna jest wykorzystywana w każdym obszarze życia społecznego. Wielu psychologów, trenerów, terapeutów nie traktuje się jak badaczy poszukujących i posługujących się empirycznie uzasadnionymi teoriami wyjaśniającymi funkcjonowanie ludzkiego umysłu, ale jak swoistych guru. W trudnej sytuacji oczekuje się od nich prostych recept na szczęście, zdrowie i powodzenie. Jakie są zatem rzeczywiste możliwości współczesnej psychologii empirycznej? W trakcie zajęć przedstawione zostaną znane koncepcje psychologiczne, które w perspektywie czasu i rozwoju wiedzy okazały się "modnymi bzdurami". Wiele z nich do dziś funkcjonuje w obszarze tzw. psychologii stosowanej. Pod wpływem licznych nadużyć we współczesnej psychologii rozwija się wewnętrzna krytyka, której celem jest zwiększenie refleksyjności w stosowaniu rzekomych "przełomowych odkryć". Jej głównym (choć nie jedynym) źródłem jest rosnąca wiedza o kulturowych uwarunkowaniach psychiki człowieka.

 

Prowadzący: dr Maciej Witkowski, psycholog i antropolog: jest autorem kilkudziesięciu prac poświęconych problematyce komunikacji międzykulturowej i metodologii badań międzykulturowych. Od wielu lat prowadzi badania terenowe poświęcone sytuacji Romów w Polsce, które łączą w sobie klasyczne podejście etnograficzne z analizą dyskursu medialnego. Jest członkiem European Asossacion of Social Anthropologists oraz Gypsy Lore Society. Wyniki swoich badań poświęconych konsekwencjom integracji Romów prezentował na najważniejszych krajowych i międzynarodowych konferencjach antropologicznych.

Praktyczne aspekty integracji nowoczesnych standardów zarządzania

Proponowany zakres tematyczny szkolenia:

Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp i innych w

płaszczyźnie:

- strategicznej,

- operacyjnej,

- dokumentacyjnej.

 

Prowadzący: mgr Adrian Cierpioł Współpracował jako doradca  w blisko 100-u organizacjach konsultując proces  wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz HACCP. Jest jednym z nielicznych, którzy te umiejętności łączą dodatkowo z praktyczną znajomością zagadnień systemów zarządzania w laboratoriach, dla których prowadził prace przygotowawcze do akredytacji metod badawczych wg normy ISO/IEC 17025. Jest także jednym z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990.

 Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych.

W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia w polskich wyższych uczelniach, m.in.  w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i jej oddziałach zamiejscowych.

Jest auditorem wewnętrznym systemów jakości oraz środowiskowego. Należy także do grona kwalifikowanych wykładowców TÜV NORD.

 

Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów

 

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja. Jak prowadzi się mediacje, kto jest uprawniony do przeprowadzenia mediacji, czy mediator to zawód- na te i inne pytania odpowie prowadząca szkolenie. W szczególności poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Rola mediatora i jego warsztat pracy
- Wytyczne do pracy mediatora
- Sporządzanie protokołów przed i po mediacyjnych
- Przebieg procesu mediacji
- Zasady mediacji i jej przebieg
- Trudni partnerzy mediacyjni

Zajęcia o charakterze warsztatowym z mini wykładami wprowadzającymi do omawianego zagadnienia.

 

Prowadzący: dr Iwona Tyrna-Łojek - Doktor nauk społecznych, wykładowca, trener, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych. Pasjonatka nieustannego rozwoju osobistego i zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem świadomej i skutecznej autoprezentacji. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami stosunków międzyludzkich oraz konfliktów w rodzinie i pracy. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej tematyce.

 

Posiada tytuł zawodowy "mediatora ds. cywilnych". Zajmuje się mediacjami oraz profilaktyką konfliktów rodzinnych i w relacjach pracowniczych w sferze biznesowej. Od 16 lat prowadzi własną firmę szkoleniową.

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy