Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program

III Akademickie Forum Jakości19 stycznia 2016 r.

10.30 – 15.00

Audytorium D


Eksperci

 

Dr Joanna Rzempała  Dr Agnieszka Żur Andrzej Rzeczycki Sabina Ratajczak
dr Joanna Rzempała

dr Agnieszka Żur

Andrzej Rzeczycki dr Sabina Ratajczak
Kinga Kurowska Michał Dziekoński Marcin Szala  
    dr inż. Kinga Kurowska    Michał Dziekoński    Marcin Szala  

 


Program


 

Sesja prezentacji: 10.30-13.00

Sala - Audytorium D 

 

Powitanie gości przez Jej Magnificencję Rektor prof. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz


 

„Strategia uczelni – strategią jakości” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

 

Prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych,


MATERIAŁY


 

Centrum Jakości i Innowacji jako przykład systemowego doskonalenia jakości kształcenia w uczelni wyższej – dr Sabina Ratajczak (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

Prezentacja idei powołania Centrum Jakości i Innowacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zadań i planów działania Centrum w obszarze badań jakości, wdrażania innowacji dydaktycznych i doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

dr Sabina Ratajczak  – Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, specjalista z zakresu doskonalenia jakości kształcenia, budowy i wdrażania systemów jakości


MATERIAŁY

 

Kreatywny Semestr Projektowy – zastosowanie metody PBL i Design Thinking w edukacji – dr inż. Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska)

 

Prezentacja działań Politechniki Warszawskiej w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, w tym wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych. W uczelni został powołany zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX), który w marcu br. po raz pierwszy uruchomił zajęcia pn. Kreatywny Semestr Projektowy, prowadzone metodami Problem Based Learning i Design Thinking, w ramach których studenci rozwiązują problemy wskazane przez otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Projekt prowadzony przez zespół INFOX to całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach. Zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej opracował założenia programowe oraz cele, do których zaliczono:

⦁ opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie, na wybranych wydziałach, innowacyjnych form kształcenia,

⦁ merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe

w zakresie innowacyjnych form kształcenia,

⦁ przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW innowacyjnych form kształcenia,

⦁ przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami.


dr inż. Kinga Kurowska - Specjalista ds. nowoczesnych form kształcenia oraz Kierownik Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii na Politechnice Warszawskiej. Wraz z Zespołem Rektorskim INFOX (ds. innowacyjnych form kształcenia), któremu przewodniczy, wdraża zajęcia z Kreatywnego Semestru Projektowego (studenci pracują w zespołach insterdyscyplinarnych stosując metodykę Problem Based Learning (PBL) oraz Design Thinking (DT). Pełni również funkcję prezesa i jest współzałożycielem Fundacji Młodej Nauki. Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji), a także ekspertem ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011-2014) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-2011).MATERIAŁY

 

 

Certyfikacja profesjonalnych kompetencji studenta na przykładzie programu IPMA-Student – dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński)

 

Prezentacja założeń Programu IPMA – Student, w szczególności modelu profesjonalnych kompetencji International Project Management Association (IPMA) w zakresie zarządzania projektami, systemu akredytacji programów kształcenia na polskich uczelniach oraz założeń certyfikacji studentów w zakresie zarządzania projektami. Przedstawienie Partnerów programu, obszarów (Ipma-Student, Project Master, PM Edukacja, PM Nauka) i zasad współpracy,  narzędzi wspomagających proces kształcenia i certyfikacji studentów (Portal IPMA-Student  i aplikacja mobilna)  oraz doświadczeń z realizacji programu.

 

dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska, Menedżer Programu IPMA – Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Adiunkt w  Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem iwykładowcą Podyplomowych Studiów „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych głównie w obszarze zarządzania finansami projektów.

 


MATERIAŁY

 

 

 

Praktyczne zastosowanie tutoringu akademickiego na przykładzie Ścieżki Edukacyjnej WISE realizowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Wystąpienie prezentuje program Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej WISE realizowany od dwóch lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie opartej na metodzie tutoringu akademickiego. Zaprezentowane zostaną założenia programu, zrealizowane efekty podczas trwania programu, trudności przy jego wdrażaniu i rozwijaniu oraz wyniki jego ewaluacji. Ponadto zostaną zaprezentowane, wynikające z doświadczeń WISE, rekomendacje dla programów akademickich opartych na tutoringu.

 

dr Agnieszka Żur - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bieżące zainteresowania badawcze: przedsiębiorczość społeczna, zaangażowana społecznie metodyka nauczania, dydaktyka na uczelni wyższej. Certyfikowany trener oraz tutor akademicki. Członek Academy of Management od 2010 roku. Gościnne wykłady m.in. dla Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University Luton University i University of College London (Wielka Brytania), Sodertorn University (Sztokholm, Szwecja).

 MATERIAŁY

 

 

Identyfikowanie oraz uzupełnianie luk kompetencyjnych w programie nauczania na przykładzie kierunku studiów Logistyka  - mgr Andrzej Rzeczycki (Uniwersytet Szczeciński)

 

Prezentacja założeń oraz procedury identyfikowania luk kompetencyjnych w programie studiów kierunku Logistyka (analiza potrzeb rynkowych, zidentyfikowanie tzw. „wysp kompetencji” w zawodzie logistyka, określenie kierunków zmian w programie studiów), proces wprowadzania zmian w programie studiów (stworzenie ostatecznego kształtu infrastruktury laboratoryjnej – sprzęt, oprogramowanie, gry decyzyjne; zmiany form zajęć oraz sylabusów; wprowadzenie studiów inżynieryjnych) oraz pierwsze efekty korzystania z nowych form zajęć na przykładzie przedmiotów „Gry decyzyjne w logistyce” oraz „Gospodarka magazynowa”.

 

mgr Andrzej Rzeczycki - Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Logistyka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Service Inter-Lab, asystent w Katedrze Logistyki WZiEU US.


 

MATERIAŁY

 

 

 

 

Warsztaty: 13.30 – 15.00


 

Jak wykorzystać metodę grywalizacji w pracy dydaktycznej – przykład zajęć i gry z zakresu komunikacji międzykulturowej - Michał Dziekoński (Experience Group)


sala 327

uczestnicy – 16 osób

 

W myśl prastarej maksymy Konfucjusza: „To co usłyszysz – zapomnisz, to co zobaczysz – w połowie tylko zapamiętasz, dopiero to co przeżyjesz – w pełni zrozumiesz“, zapraszamy na innowacyjne warsztaty z wykorzystaniem metody grywalizacji (gamification) bazującej na rzetelnej wiedzy i badaniach.

W trakcie spotkania, uczestnicy nie tylko zapoznają się z nowoczesnymi zasadami androgeniki (w tym docieraniu do umysłów pokolenia Y i Z), ale również na „żywo“ uczestniczyć będziemy w fascynującej grze szkoleniowej z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Dodatkowo, na zakończenie naszego spotkania omówimy sposoby projektowania własnych gier dydaktycznych, będzie można również zaczerpnąć eksperckiej porady w tym zakresie – aktywne formy zajęć realizowane mogą być z każdego niemal tematu i dziedziny.

 

Michał Dziekoński - twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się adaptacją tzw. serious games do wymagań szkoleń i dydaktyki. Doświadczony menedżer marketingu i strategii, przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem i markami w jednej z firm Grupy Siemens w Polsce; realizując szereg programów międzynarodowych, m.in. jako interim ekspert w centrali Siemens Westinghouse w Orlando (USA).

Od prawie 15 lat prowadzi warsztaty. Jest jednym z głównych prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, wykłada na wielu uczelniach, także na programach MBA, m.in. prowadzi autorski 50-godzinny moduł Business Games w języku angielskim na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Gra symulacyjna zarządzania projektami – Poligon Projektów – dr Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Małgorzata Smolska (Uniwersytet Szczeciński)sala 344

uczestnicy – 15 - 20 osób

Pierwsza polska symulacja komputerowa z zakresu Project Management. W Poligonie Projektów gracze wcielają się w rolę Project Managera i prowadzą projekt poprzez kolejne etapy.

 

Zakres gry: racjonalne planowanie, negocjacje z klientem, szacowanie pracochłonności, rezerwowanie zasobów, kalkulacja ryzyka, monitorowanie realizacji projektu i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Poligon Projektów oraz szkolenia oparte na grze skierowane są przede wszystkim do:

  • początkujących Project Managerów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i skonfrontować ją z innymi w warunkach zdrowej rywalizacji,
  • członków zespołów projektowych, którzy powinni rozumieć zasady prowadzenia projektów, w których uczestniczą,
  • kierowników działów oraz kadry zarządzającej, która nie prowadzi bezpośrednio projektów, ale powinna mieć świadomość podstawowych zasad Project Managementu.

Gra symulacyjna zarządzania projektami – Poligon Projektów – dr Joanna Rzempała, Katarzyna Zioło, Małgorzata Smolska (Uniwersytet Szczeciński)

dr Joanna Rzempała - Członek Zarządu IPMA Polska, Menedżer Programu IPMA – Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Adiunkt w  Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych głównie w obszarze zarządzania finansami projektów.

Katarzyna Zioło - asystent na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w Katedrze Organizacji i Zarządzania. Członek Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami) oraz zespołu ds. Projektu IPMA-Student.

Małgorzata Smolska – asystentka w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
 

Narzędzia tutoringowe w pracy ze studentami - Marcin Szala (Collegium Wratislaviense)


sala 318

W czasie warsztatu spojrzymy na cykl spotkań tutorskich i ich dynamikę. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć kilka narzędzi wykorzystywanych przez tutorów, z naciskiem na budowanie wewnętrznej motywacji i autonomii nauki.

 

 

Marcin Szala - Dyrektor programowy Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, odpowiedzialny za pracę trenerów szkolących tutorów oraz superwizor tutorów szkolnych i akademickich. Współredaktor książki o tutoringu wydanej przez WoltersKluwer. Nauczyciel Teorii Wiedzy w programie matury międzynarodowe (IB). Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego.

 

Udział w Akademickim Forum Jakości jest bezpłatny


 

Nasi partnerzy