Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Projekty unijne

   

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej stara się efektywnie wykorzystać możliwości jakie pojawiły się w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i pozyskiwać środki finansowe na rozwój uczelni w zakresie działalności dydaktycznej oraz infrastruktury. W tym dziale możecie Państwo zapoznać się z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami.

 

Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB


Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Termin realizacji: 01.03.2017 – 30.11.2021 r.


Projekt realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.


Celem ogólnym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji 90 studentek/ów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB do końca 10.2021 r, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zmodyfikowany zostanie program kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka poprzez powstanie czterech nowych specjalności:
a) INŻYNIER SYMULACJI – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.
Po ukończonym programie kształcenia student zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwach procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego, służbach zdrowia) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie efektywnych decyzji. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
b) ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ PUBLICZNĄ- specjalności na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty związane z administracją lokalną i regionalną, jak również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Program kształcenia ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
c) ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ- specjalizacja na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.
Program specjalności powstał aby wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.  Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
d) INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.
Głównym celem założonym w programie kształcenia specjalności Informatyka Przemysłowa jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.  Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Dodatkowo studenci poznają oprogramowanie i eksploatację przemysłowych systemów informatycznych. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do 2021-04-30
Projekt realizowany przez Wydział Nauk Społecznych w Dąbrowie Górniczej

Celem ogólnym projektu jest realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku  Informatzka I stopnia dla 40 studentek/ów Wydziału Nauk Stosowanych  Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, którzy przejdą pełen cykl kształcenia. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu uruchomione zostaną dwie nowe specjalizacje:  Mobile and Cloud  computing (Analiza danych w chmurze) oraz  Security and continuity of IT (Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT).

Mobile and Cloud computing – specjalność porusza zagadnienia związane z wrażliwością systemów informatycznych, atakami na bezpieczeństwo, działaniem działów security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię. Zajęcia specjalnościowe przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security.

 Security and continuity of IT – specjalność porusza zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą zwirtualizowaną, bazami danych dla urządzeń mobilnych, sieciowymi systemami operacyjnymi, architekturą systemów cloud computing, architekturą urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych, języki programowania dla systemów chmurowych.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
a)    Realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 I stopnia studiów stacjonarnych dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich)
b)    Realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców.
c)    Włączenie 3 wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć dydaktycznych (zaangażowanie wykładowców 120 godz. każdy ) oprócz zajęć dydaktycznych zagraniczni wykładowcy prowadzić będą seminaria dyplomowe.
d)    Realizacja zajęć dodatkowych przygotowujących cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (Techniki autoprezentacji - 16h, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową-8h, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy-8h, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne-16h, Metody rekrutacji i selekcji personelu-16h, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy-4h, Problem solving-8h, Design Thinking w praktyce-8h).

TYTUŁ: Start your international career – międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do 2020-10-31
Wartość projektu: 2 342 791,50 zł
Projekt realizowany przez Wydział Nauk Społecznych w Dąbrowie Górniczej

Celem ogólnym projektu jest realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe I stopnia dla 40 studentek/ów Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, którzy przejdą pełen cykl kształcenia. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostanie zmodyfikowana specjalizacji specjalność International Bussines.

Specjalność International Bussines - będzie miała charakter praktyczny, co pozwoli na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych przedsiębiorstwach prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji globalnych. W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z obszaru:
- globalnego systemu finansowego,
- zarządzania finansami w organizacji międzynarodowej,
- zarządzania inwestycjami międzynarodowymi,
- marketingu międzynarodowy
- przygotowywania międzynarodowych umów i dokumentów handlowych

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
a)    Realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 I stopnia studiów stacjonarnych dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich)
b)    Realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców.
c)    Włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć dydaktycznych (zaangażowanie pierwszego wykładowcy 154 godz., drugiego wykładowcy 156 godz., trzeciego wykładowcy 124 godz. i czwartego 120 godz. ) oprócz zajęć dydaktycznych zagraniczni wykładowcy prowadzić będą seminaria dyplomowe.
d)    Realizacja zajęć dodatkowych przygotowujących cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (Techniki autoprezentacji - 16h, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową-8h, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy-8h, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne-16h, Metody rekrutacji i selekcji personelu-16h, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy-4h, Problem solving-8h, Design Thinking w praktyce-8h).
e)    Zakup podręczników anglojęzycznych 50 tytułów po 3 egzemplarze
f)    Stypendium dla 30 cudzoziemcom uczestniczącym w projekcie w kwocie 1500 zł / miesięcznie na poczet kosztów zakwaterowania i utrzymania się w Polsce w okresie związanym bezpośrednio z cyklem kształcenia tj. od 10.2017 do 01.2021 r.

Study Business! – międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie

Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego


Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do 2020-10-31
Projekt realizowany przez Wydział Nauk Społecznych w Dąbrowie Górniczej

Celem ogólnym projektu jest realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia dla 40 studentek/ów Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły  Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przejdą pełen cykl kształcenia. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostaną uruchomione dwie nowe specjalizacje: Financial engeneering, Project Management.

FINANCIAL ENGENEERING - specjalizacja dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych krajowych i zagranicznych, ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi krajowymi i zagranicznymi. Student zdobędzie umiejętności w zakresie obsługi narzędzi analitycznych, w szczególności bazujących na nowoczesnych technologiach informatycznych.

PROJECT MANAGEMENT- program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania proj. Specjalizacji dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: metodykami zarządzania proj. propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewniania efektywności proj. oraz systemów informatycznych wspomagających realizacje proj. Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami proj. oraz do zarządzania programami i portfelami projektami na poziomie zarządu organizacji.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
a)    Realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
 I stopnia studiów stacjonarnych dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich)
b)    Realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców.
c)  Włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć dydaktycznych (zaangażowanie 2 wykładowców 120 godz., 2 wykładowców 150 godz.)  oprócz zajęć dydaktycznych zagraniczni wykładowcy prowadzić będą seminaria dyplomowe.
d)    Realizacja zajęć dodatkowych przygotowujących cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

 

 

Artykuły

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego

1 lipca 2017 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła realizację projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego". Projekt będzie realizowany w partnerstwie z RIPH, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu oraz WASKO S.A. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy od września 2017 roku.

czytaj więcej o Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego 

Nasi partnerzy