Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Resocjalizacja

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu

Specjalność na kierunku PEDAGOGIKA

tryb studiów: niestacjonarne (licencjackie) - 6 semestrów

 

Specjalność Resocjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo - resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

 

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach.

 

Zapoznają się z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.

 

Aktualnie obserwowane przemiany społeczne owocującą powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostu przestępczości. Powiększanie się zjawiska bezrobocia stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego, często wyzwala zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko.

 

W związku z powyższym istnieje, ogromna potrzeba kształcenia osób przygotowanych do pracy zarówno w instytucjach, jak również w środowisku otwartym, prowadzących w sposób interdyscyplinarny, profilaktykę, terapię i resocjalizację osób niedostosowanych. Program proponowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu specjalności resocjalizacja jest zbudowany w oparciu o opinie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

 

Kończąc studia absolwent resocjalizacji posiada umiejętności:

 • interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej,
 • dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji,
 • rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im,
 • tworzenia atmosfery wychowawczej sprzyjającej resocjalizacji,
 • planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy,
 • stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń,

Absolwent specjalności resocjalizacja posiada niezbędną wiedzę z zakresu:

 • problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego,
 • problematyki resocjalizacyjnej, penitencjarnej.

Absolwent resocjalizacji posiada umiejętności związane z:

 • podstawowych pojęć, teorii i problemów z zakresu nieprzystosowania społecznego i resocjalizacji,
 • społecznych, moralnych, ekonomicznych i zdrowotnych konsekwencji rozwoju patologii społecznej,
 • podstawowych strategii realizacji działań profilaktycznych, metodyki tworzenia programów profilaktycznych,
 • objawów, genezy i konsekwencji wybranych zaburzeń psychicznych,
 • odbiorców działań instytucji resocjalizacyjnych
 • zasad komunikowania się interpersonalnego, jego prawidłowości i zakłóceń,
 • celów, podstaw prawnych i organizacyjnych instytucji resocjalizacyjnych,
 • metod oddziaływań wykorzystywanych w procesie resocjalizacji, w tym: metodyki pracy kuratora sądowego, metodyki pracy w zakładzie poprawczym, w zakładzie dla nieletnich i w innych placówkach penitencjarnych,
 • pragmatyk służb mundurowych;

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika penitencjarna
 • Diagnoza i terapia w resocjalizacji
 • Patologia społeczna

Gdzie szukać pracy?


Studenci Resocjalizacji przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, oświacie, zakładach opieki społecznej.

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu | WSB Żywiec » Studia w Żywcu » Pedagogika - NOWOŚĆ

 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz