Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Stypendia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że student może równocześnie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 roku studiów.


O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 1 roku studiów II stopnia, które zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Jednocześnie informujemy, iż studenci 1 i 2 semestru studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni zobowiązani są do przedłożenia kopii dyplomu studiów I stopnia (oryginał do wglądu) celem potwierdzenia zachowania okresu max. roku pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia do rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na innym kierunku studiów nie przysługują stypendia socjalne, Rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że, kontynuuje naukę na innym kierunku studiów celem uzyskania tytułu zawodowego magistra (na studiach II stopnia) lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 

 


 


STYPENDIA W LICZBACH: 

Stypendia 

w semestrze zimowym

roku akad. 2018/2019


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów – 551 stypendystów (726 złożonych wniosków)

Stypendia zostały przyznane grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku. 

Miesięczna kwota stypendium: 260 - 720 zł/mc


Punktacja:

440,00 - 449,99 pkt - 260 zł/mc

450,00 - 459,99 pkt - 310 zł/mc

460,00 - 469,99 pkt  -360 zł/mc

470,00 - 479,99 pkt - 410 zł/mc

480,00 - 489,99 pkt - 460 zł/mc

490,00 - 499,99 pkt - 510 zł/mc

500,00 pkt - 590 zł/mc

więcej niż 500,01 pkt - 720 zł/mc


Punkty stanowią średnią ocen do trzeciego miejsca po przecinku pomnożoną przez 100 (oraz punkty uzyskane za działalność naukową i/lub artystyczną lub sportową - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB).


W semestrze zimowym 2018/2019 wyłoniono:


Administracja13 stypendystów (na 32 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 469.56

Bezpieczeństwo narodowe 73 stypendystów (na 73 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 440.47

Ekonomia8 stypendystów (na 8 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 446.00

Filologia 4 stypendystów (na 4 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 482.60

Fizjoterapia 19 stypendystów (na 24 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 454.00

Informatyka 40 stypendystów (na 41 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 441.07

Inżynieria zarządzania 19 stypendystów (na 19 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 443.75

Logistyka 65 stypendystów (na 73 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 445.65

Pedagogika 43 stypendystów (na 80 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 473.21

Ratownictwo medyczne - 1 stypendysta (na 1 złożony wniosek) - minimalna liczba punktów: 444.11

Socjologia  10 stypendystów (na 25 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 485.71

Stosunki międzynarodowe 11 stypendystów (na 11 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 445.00

Studia menedżerskie - 4 stypendystów (na 4 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 458.92

Transport18 stypendystów (na 18 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 440.00

Zarządzanie – 162 stypendystów (na 239 złożonych wniosków) - minimalna liczba punktów: 461.20

Zarządzanie i inżynieria produkcji 61 stypendystów (na 74 złożone wnioski) - minimalna liczba punktów: 450.00

 


 

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce - 16 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 250 - 500 zł


Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 107 stypendystów
Miesięczna kwota stypendium: 410 - 710 zł/mc

stopień znaczny - 710 zł/mc

stopień umiarkowany - 560 zł/mc

stopień lekki - 410 zł/mc

 

Stypendia socjalne - 316 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 840 - 1 040 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1 040 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 940 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 840 zł/mc


Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości - 21 stypendystów

Miesięczna kwota stypendium: 1 140 - 1 340 zł/mc

Dochód od 0,00 do 350,00 - 1 340 zł/mc

Dochód od 350,01 do 700,00 - 1 240 zł/mc

Dochód od 700,01 do 1051,70 - 1 140 zł/mc


 

 


 

 

 POUCZENIE 

Od decyzji podjętej przez komisję stypendialną przysługuje prawo do złożenia odwołania

do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać na piśmie za pośrednictwem komisji stypendialnej

w pokoju 306.

Studenci Wydziałów Zamiejscowych składają odwołania w Dziekanacie Wydziału. 


 

Galerie

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy