Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

Czas trwania: 3 semestry w 1 rokRewalidacja

Rekomendacja:

„Studia wychodzą naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się na marginesie życia szkolnego , a w przyszłości  życia społecznego . Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program poszerzony o elementy rewalidacji oraz zajęcia , prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to doświadczony i kompetentny nauczyciel , który potrafi opracować konkretne programy terapii dziecka/ucznia”.

mgr Małgorzata Spendel

Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

CEL

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zadania specjalisty terapii pedagogicznej wpisują się w planowane zmiany z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej pełni istotną rolę w zwiększaniu szans edukacyjnych - w diagnozie i terapii dysleksji i gwarantuje realizację założeń nowej filozofii pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której czytamy w: „Nowej podstawie programowej. Jak organizować edukację w szkole podstawowej? Poradnik dla dyrektora szkoły" .

Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie słuchaczy do konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dziecka/ucznia. Kształtowanie  u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

UCZESTNICY

Studia kierowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwenci kierunku znaja kryteria diagnostyczne specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

ATUTY KIERUNKU

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków,
 • przygotowanie słuchaczy do konstruowania programu terapii dziecka/ucznia,
 • przygotowanie słuchaczy do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

PROGRAM

 1. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie i orzecznictwo, regulacje prawne.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologi rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, przedszkolnego i zintegrowanego.
 4. Wybrane zagadnienia z logopedii i z zaburzeń rozwoju mowy.
 5. Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja interpersonalna.
 6. Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 7. Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 8. Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i i wyrównawczych.
 9. Upośledzenie umysłowe u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 10. Specyficzne trudności w uczeniu się - dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 11. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 12. Zaburzenia zachowania i niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ii wyrównawczych.
 13. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia terapii.
 14. Całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 15. Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia.
 16. Przewlekłe choroby dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 17. Seminarium dyplomowe.
 18. Praktyka pedagogiczna.

Liczba godzin: 360

 

Więcej na stronie WWW

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Kwalifikacyjne studia oświatowe

 

Nasi partnerzy