Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Terminy składania wniosków

 

UWAGA!

informujemy, iż ze względu na stan zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus) przedłużeniu ulegają terminy składania wniosków stypendialnych (dotyczy wszelkich form i rodzajów stypendiów) – do dnia 15 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

Informujemy, że w obowiązku studenta jest posiadanie skserowanych dokumentów, których kopie załącza do wniosku.

 


Wnioski nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są honorowane ze względu na brak możliwości oceny wiarygodności załączonych dokumentów.


Istnieje możliwość przesłania wniosku drogą pocztową (za datę wpływu uznaje się datę na pieczęci ).Terminy składania wniosków stypendialnych:

 

 

 

 Stypendium rektora

 

 

W semestrze zimowym: od 1 do 31 października 2019 r.

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca 

Stypendium socjalne


W semestrze zimowym : od 1 do 31 października 2019 r.

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca

 


 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych


 

W semestrze zimowym: od 1 do 31 października 2019 r.

 

W semestrze letnim: od 15 lutego do 31 marca Zapomoga


Termin składania wniosków: nie określa się terminów

(wnioski można składać 2 razy w roku akademickim). 


 

Stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce wypłacany z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Henryka Walicy:


STUDENCI : 

w semestrze zimowym: termin składania wniosków upływa 15 października

w semestrze letnim: termin składania wniosków upływa 15 marca

 

MATURZYŚCI:

termin składania wniosków upływa 30 września br.Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:

1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca - w 2019 r. w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.


(Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców).

 

 

 

 
 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy