Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych - 03.07.2015 r.

Uczestnicy uroczystej Gali wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Uczestnicy uroczystej Gali wręczenia dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Blisko 400 absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczyło w uroczystej Gali wręczenia dyplomów ukończenia studiów podyplomowych.

Wydarzenie odbyło się 3 lipca 2015 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Tradycyjnie w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, władz państwowych i samorządowych, wykładowcy, a także reprezentanci praktyki gospodarczej zaangażowani w proces kształcenia podyplomowego WSB oraz partnerzy i przyjaciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

- Podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy to dziś nieodłączny element rozwoju zawodowego i osobistego. Uczelnia wykorzystując swoje 20-letnie doświadczenie dydaktyczne, owocną współpracę z szerokim gronem partnerów instytucjonalnych i biznesowych dba o systematyczne poszerzanie oferty kształcenia i stałe podnoszenie jakości nauczania. Cieszymy się, że znajduje to swoje odbicie w prestiżowych rankingach i zestawieniach szkół wyższych, w których co roku plasujemy się w czołówce – mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.

 

W uroczystości uczestniczyli, m.in.:

 • dr Beata Małecka-Libera, Wiceminister Zdrowia,
 • Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej

 oraz reprezentanci partnerów poszczególnych kierunków studiów podyplomowych:

 • Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych
 • Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski
 • Business Centre Club – Loża Częstochowska
 • Microsoft
 • Comarch S.A.
 • IFS Poland
 •  Simple Sp. z o.o.
 • Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie
 • TÜV Nord Polska
 • Gwarant – Agencji Ochrony S.A.
 • Impel
 • Pasji – Grupa Dobrych Trenerów
 • Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
 • Doradztwa Personalnego Menedżer Sp. z o. o.
 • Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła
 • TRECO SP. z. O.O.
 • KnowBOX S.A.
 • Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach
 • Agencji reklamowych.

 

Jak co roku najlepsi słuchacze, autorzy wyróżniających się prac końcowych, czy etiud zaliczeniowych odebrali z rąk JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezydenta Dabrowy Górniczej oraz partnerów Uczelni cenne nagrody, wśród nich: bony na kolejne studia podyplomowe, atrakcyjne szkolenia, czy sprzęt elektroniczny. Grono wyróżnionych liczyło w tym roku akademickim 61 słuchaczy.

 

Podczas Gali słuchaczom wręczono także zdobyte w trakcie kształcenia podyplomowego certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje i umiejętności. Były to, m.in:

 • Certyfikat kompetencji z zakresu kontroli zarządczej oraz praktycznego zarządzania ryzykiem w placówce oświatowej, prowadzenia arkuszy organizacyjnych oraz ewaluacji placówki oświatowej (VULKAN)
 • Certyfikat potwierdzający udział w treningu interpersonalnym, którego ukończenie jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania rekomendacji I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, nadawanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w placówkach oświatowych (TUV Nord Polska)
 • Certyfikaty PRINCE2® na poziomie Foundation oraz Practitioner – kierunek: Zarządzanie projektami
 • Certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie Kaizen, Lean management, Six Sigma
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik, Optima

ponadto z zakresu dodatkowych kompetencji:

 

 • Certyfikaty Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP, Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, potwierdzający kompetencje i kwalifikacje wydane przez TUV Nord Polska
 • Certyfikaty wydane przez  IFS Applications
 • Certyfikat Centrum Profilaktyki Społecznej z zakresu m.in. rozpoznawania zachowań dotyczących uzależnień (uzależnienia chemiczne i behawioralne), również zasad postępowania z osobą uzależnioną
 • Certyfikat ECDL.

 

Łącznie w roku akademickim 2014/2015 wydano słuchaczom studiów podyplomowych 450 certyfikatów.

 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił zespół AVOCADO.

 

 

 

Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wypromowała 8100 absolwentów studiów podyplomowych. W obecnym roku akademicki studiowało  2200 słuchaczy, którzy realizowali kształcenie w zakresie:

 

 • studiów oświatowych: Zarządzanie placówkami oświatowymi, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe, Logopedia, Neurologopedia, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • studiów ekonomicznych: Rachunkowość i finanse, Controlling i audit w przedsiębiorstwie, Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem, Doradztwo podatkowe
 • studiów informatycznych: Grafika komputerowa i multimedia, Akademia Administratorów CISCO, Akademia menedżerów IT
 • studiów z zakresu bezpieczeństwa: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości, Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
 • studiów z zakresu samorządu  i administracji: Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • studiów z zakresu zarządzania: Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA, MBA w placówkach ochrony zdrowia, Menedżer Klastra Executive MBA, Menedżer Logistyki, Menedzer Jakości, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie nieruchomościami.

W roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wydziałach Zamiejscowych  w Olkuszu, Cieszynie,  Żywcu  oraz w Centrum studiów podyplomowych i szkoleń w Krakowie wypromowała 450 słuchaczy, natomiast w semestrze letnim 650 słuchaczy, a obecnie naukę kontynuuje ponad 700 słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są mieszkańcy 12 województw Polski (śląskie, małopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorski, lubelskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyski, warmińsko-mazurskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie).

 

W mijającym roku akademickim kształcenie zakończyli słuchacze 34 kierunków podyplomowych, ponad 400 słuchaczy uczestniczyło w cyklu dodatkowych bezpłatnych szkoleń, z zakresu coachingu, zarządzania projektami, sprzedaży, finansów, umiejętności interpersonalnych o tematyce m.in.:


- Jak profesjonalnie zarządzać projektem, 

- Narzędzia pracy z grupą dla trenerów, coachów, liderów,

- Prosto do celu - jak wyznaczać i realizować cele

- Coaching jako narzędzie rozwoju osobistego,

-  Motywacja – klucz do sukcesu ucznia i pedagoga,

- Zarządzanie kulturą organizacji,

- Metody optymalizacji i doskonalenia: Six Sigma oraz Kaizen.

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB w roku akademickim 2014/2015 zrealizowało projekt pt.Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

 

W ramach projektu zrealizowano dwa kierunki studiów podyplomowych ”Gerontologia Społeczna” oraz „Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych”, dzięki którym swoje kwalifikacje bezpłatnie podniosło 60 słuchaczy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ORAZ KORZYSTNYCH PROGRAMACH BONIFIKAT

dr Beata Małecka-Libera, Wiceminister Zdrowia, Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

dr Beata Małecka-Libera, Wiceminister Zdrowia, Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego

Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej

Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej

Laudacja Zbigniewa Podrazy, Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Laudacja Zbigniewa Podrazy, Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Przemówienie dr Marcina Lisa

Przemówienie dr Marcina Lisa

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Prezydent Zbigniew Podraza oraz dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds.Wdrożeń i Innowacji gratulują wyróżnionym absolwentom

Prezydent Zbigniew Podraza oraz dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds.Wdrożeń i Innowacji gratulują wyróżnionym absolwentom

dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds.Wdrożeń i Innowacji gratuluje wyróżnionym absolwentom

dr inż. Piotr Pikiewicz, Prorektor ds.Wdrożeń i Innowacji gratuluje wyróżnionym absolwentom

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Absolwenci studiów podyplomowych WSB przyjmują gratulacje z rąk dr Beaty Małeckiej-Libery, Wiceminister Zdrowia

Absolwenci studiów podyplomowych WSB przyjmują gratulacje z rąk dr Beaty Małeckiej-Libery, Wiceminister Zdrowia

Absolwenci studiów podyplomowych WSB przyjmują gratulacje z rąk dr Beaty Małeckiej-Libery, Wiceminister Zdrowia

Absolwenci studiów podyplomowych WSB przyjmują gratulacje z rąk dr Beaty Małeckiej-Libery, Wiceminister Zdrowia

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Gratulacje z rąk Wiceminister zdrowia odebrali absolwenci kierunku MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom studiów podyplomowych WSB

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Występ zespołu AVOCADO

Zespół AVOCADO

Zespół AVOCADO

Zespół AVOCADO

Zespół AVOCADO

Zespół AVOCADO

Zespół AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Gorąca atmosfera podczas występu zespołu AVOCADO

Pamiątkowe zdjęcia

Pamiątkowe zdjęcia

Kadra akademicka i administracyjna WSB

Kadra akademicka i administracyjna WSB

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy