Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Uwaga studenci z województwa małopolskiego!

Studenci zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego mają szanse na dodatkowe stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i/lub sportowe oraz dla osób niepełnosprawnych.
 

Do 31 października 2014 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2014/2015 o przyznanie stypendiów dla studentów z województwa małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (październik 2014 r. - lipiec 2015 r.). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł.
 
Stypendium naukowe może otrzymać student, który:
· zamieszkuje teren województwa małopolskiego
· wykaże się osiągnięciami, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium w danej dziedzinie, przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, kserokopie lub wydruk publikacji, referatów i odczytów na konferencjach i seminariach naukowych, kserokopie uzyskanych patentów i wynalazków, kserokopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów będących dowodem uzyskanych nagród i wyróżnień itp.
· w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5.
 
Stypendium artystyczne może otrzymać student, który:
· zamieszkuje teren województwa małopolskiego
· wykaże się osiągnięciami w roku akademickim poprzedzającym akademicki, na który przyznane będzie stypendium, w zależności od dziedziny aktywności artystycznej przedstawiając np.: kserokopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów będących dowodem wygranych konkursów, zdobytych nagród, uczestnictwa w wystawach, koncertach, stworzonych kompozycji lub innych dzieł artystycznych, kserokopie lub wydruk publikacji itp.
· w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0.
 
Stypendium sportowe może otrzymać student, który:

· zamieszkuje teren województwa małopolskiego
· wykaże się osiągnięciami w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, w zależności od dziedziny aktywności sportowej przedstawiając np.: kserokopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów będących dowodem wygranych zawodów i turniejów, posiadanej klasy sportowej, przynależności do kadry itp.
· w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0.
· w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać stypendium za osiągnięcia sportowe z pominięciem kryterium minimalnej średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim.
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który:
· zamieszkuje teren województwa małopolskiego
· posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ
· wykaże się dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne i/lub sportowe
· w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5.
 
 Szczegółowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać w Dziale Pomocy Materialnej:
nr tel. (032) 295 93 66,
e-mail kbanka@wsb.edu.pl
oraz na stronie internetowej http://sapereauso.org/stypendium.html

Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy