Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

XXI Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

„Gaudeamus igitur...” tradycyjny hymn środowisk studenckich po raz XXI wybrzmiał w murach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 z udziałem władz Uczelni, zaproszonych gości i studentów odbyła się w Audytorium Maximum WSB w dniu 6 października 2015 roku.

„Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie” - tymi słowami Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki, witając w szczególności nowych studentów WSB.

 

W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślała dokonania i sukcesy Uczelni na przestrzeni minionych 20-stu lat. - Uroczystość inauguracji roku akademickiego jest co roku okazją do refleksji nad dokonaniami naszej Uczelni, ale również i wyzwaniami, jakie przed sobą stawiamy. Ze szczególną dumą podkreślam, że w 20-tym, jubileuszowym roku funkcjonowania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gościliśmy ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jedynej instytucji oceniającej jakość kształcenia polskich uczelni. Nasze zaangażowanie oraz ciężka praca została doceniona przez opiniodawców oraz nagrodzona najwyższą notą. Ocena pozytywna z wyróżnieniem to bardzo duże osiągniecie, które teraz, w jubileuszowym roku działalności Uczelni, jest dla nas szczególnie ważne. W ten sposób staliśmy się pierwszą uczelnią niepubliczną w kraju z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej - mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, zwracając uwagę na doniosłą rolę decyzji PKA dla całego sektora uczelni niepublicznych. - W całej historii funkcjonowania systemu akredytacji Polska Komisja Akredytacyjna wydała 11 ocen pozytywnych z wyróżnieniem - zaznaczyła JM Rektor.

 

Z kolei Piotr Litwa, Wojewoda Śląski, podkreślił doniosłą rolę Uczelni dla regionu oraz gratulował studentom decyzji o podjęciu kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Jestem pod wrażeniem osiągnieć, jakie udało się wypracować Uczelni przez 20 lat funkcjonowania. To miejsce jest bardzo dobrym przykładem wzorowej współpracy sektora nauki ze środowiskiem gospodarczym i administracją. Wiem, że to niezwykle trudne zadanie. Tymczasem Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej udaje się tworzyć programy kształcenia w oparciu o zaangażowanie i doświadczenie praktyków, co jest szczególnie ważne dla dzisiejszej gospodarki państwowej. Życzę Państwu dalszej determinacji i tak dużego zaangażowania w realizacji wyznaczonych celów - mówił podczas uroczystości Wojewoda Śląski.

 

Z okazji uroczystości na ręce Jej Magnificencji Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, okolicznościową laudację przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Duda.


W inauguracji roku akademickiego udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się:

 

  - przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Pani Anna Nemś - Wiceminister Gospodarki oraz Parlamentarzyści,

  - przedstawiciele praktyki gospodarczej i członkowie Rady Ekspertów działającej przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

  - przedstawiciele partnerskich firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń,

  - reprezentanci  instytucji wyższej użyteczności publicznej,

  - przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji naukowych oraz uczelni wyższych,

  - przedstawiciele kultury, oświaty oraz mediów,

  - reprezentanci duchowieństwa,

  - przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia,

  - zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

  - przedstawiciele partnerskich szkół średnich,

  - mieszkańcy oraz Przyjaciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Tradycyjnie najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni, doktoranci, a także słuchacze Uniwersytetów Dziecięcych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

XXI Inauguracji Roku Akademickiego towarzyszyła również uroczystość nadania stopnia naukowego doktora. - Dla Uczelni akademickiej, jaką jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, to zwieńczenie kolejnego, ważnego etapu kształcenia i rozwoju. Promocja doktorska to ważne wydarzenie dla każdego pracownika nauki. Uroczyste ślubowanie, które złożyli doktorzy, przywołuje wielowiekowe tradycje uniwersyteckie i etos nauczyciela akademickiego - mówił prowadzący uroczystość Dominik Penar, Prodziekan WSB ds. Kształcenia Ustawicznego.

 

W gronie doktorów znaleźli się:

 

  - Beata Barszczowska wraz z promotorem prof.  nadzw. dr hab. Anną Nehring,

  - Paulina Buczek wraz z promotorem prof.nadzw. dr hab. Barbarą Piontek,

  - Aneglika Pabian wraz z promotorem prof. dr hab. Romanem Niestrojem.

 

Po raz czternasty w historii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przyznano wyróżnienia "Lidera Roku". Projekt został zainicjowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w 2000 r. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Statuetką Lidera Roku 2015 wyróżniono mgr Katarzynę Kwolek oraz lic. Patrycję Hornig. Szczególne wyróżnienie, za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie w rozwój sportu akademickiego, przyznano inż. Oskarowi Belcikowi za

 

Uroczystość inauguracji roku akademickiego była okazją, by z rąk Jej Magnificencji Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej listy gratulacyjne odebrali pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, będący laureatami stypendiów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Henryka Walicy:


  - prof. zw. dr hab.  Danuta Waloszek,
  - dr Joanna Dzieńdziora,
  - mgr inż. Michał Walczak.

 

Na podstawie Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przyznane zostały również nagrody wyróżniającym się pracownikom naukowo-dydaktycznym. 

 

Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe Nagrodę Rektora otrzymali:


  - prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski za rozprawę habilitacyjną pt. "Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne",

  - prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński za rozprawę habilitacyjną pt. „Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw”.

Nagrodę Rektora za budowanie kultury jakości i promowanie postaw projakościowych otrzymali:

  - dr Sabina Ratajczak,
  - dr Marcin Lis.

Nagrodę Rektora za reprezentowanie Uczelni w świecie nauki w wymiarze międzynarodowym otrzymał:

  - dr Adam Jabłoński

 

Nagrodę Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe otrzymali:

 

  - prof. nadzw. dr hab. Janusz Morbitzer,

  - dr Maciej Witkowski.

Nagrodę Rektora  za działania naukowe i organizacyjne w wymiarze międzynarodowym otrzymał:

  - dr Rafał Rębilas.

Minister Edukacji Narodowej odznaczyła medalami Komisji Edukacji Narodowej pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej:


  - prof. dra hab. inż. Marka Sitarza,
  - prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką,
  - prof. nadzw. dr hab. Barbarę Piontek,
  - prof. nadzw. dra hab. Adriana Siadkowskiego,
  - dra Pawła Sobczaka,
  - mgr Magdaleny Kot-Radojewskiej,
  - mgra Macieja Sadowskiego.

 

Podczas tegorocznej inauguracji po raz czternasty wręczono nagrody „Edukatora Roku”. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dostrzegając potrzebę promowania szczególnie wartościowych i innowacyjnych działań wspierających rozwój polskiego szkolnictwa wyższego w środowisku akademickim, w 2000 r. zainicjowała ogólnopolski, coroczny konkurs, którego ideą przewodnią jest promocja działań zmierzających do wspierania polskiej edukacji, a przede wszystkim integracja środowiska akademickiego. Laureaci nagrody odebrali statuetki autorstwa krakowskiego artysty-rzeźbiarza - Pana Andrzeja Zaradkiewicza. 

 

Honorową Kapitułę Konkursu o Miano "Edukatora Roku 2015" tworzą:

 

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk

JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

prof. dr hab. Andrzej Chochół

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

prof. dr hab. Antoni Cygan

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

prof. Tomasz Miczka

JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

prof. dr hab. Marek Tukiendorf

JM Rektor Politechniki Opolskiej

 

prof. dr hab. Adam Zając

JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

prof. dr hab. Leszek Żabiński

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

W kategorii „Europejski wymiar edukacji” Kapituła Konkursu Edukatora Roku 2015 statuetkę przyznała Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie za wkład w rozwój europejskiego szkolnictwa wyższego.

 

Wyróżnienie z rąk Jej Magnificencji  Rektor WSB, prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, odebrał Jego Magnificencja Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. zw. dr hab. Witold Bielecki.

 

JM Rektor prof. Witold Bielecki podczas uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Współczesne problemy zarządzania - czy uczelnia może być antykrucha?".

 

 

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Orszak Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Orszak Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele Uczelni Partnerskich WSB w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele Uczelni Partnerskich WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof.Witold Bielecki (w środku) oraz prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna i dr Marcin Lis

prof.Witold Bielecki (w środku) oraz prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna i dr Marcin Lis

Przedstawiciel władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciel władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pani Anna Nemś, Wiceminister Gospodarki oraz Pan Piotr Litwa, Wojewoda Śląski

Pani Anna Nemś, Wiceminister Gospodarki oraz Pan Piotr Litwa, Wojewoda Śląski

Pan Piotr Litwa, Wojewoda Śląski oraz Pan Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach

Pan Piotr Litwa, Wojewoda Śląski oraz Pan Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach

prof. Danuta Stahl, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. Danuta Stahl, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele władz samorządowych

Posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele władz samorządowych

Posłowie na Sejm RP: Witold Klepacz i Jarosław Pięta

Posłowie na Sejm RP: Witold Klepacz i Jarosław Pięta

Posłowie na Sejm RP

Posłowie na Sejm RP

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Senator RP: Zbigniew Meres oraz Posłowie na Sejm: Jerzy Borkowski, Waldemar Andzel i Katarzyna Stachowicz

Senator RP: Zbigniew Meres oraz Posłowie na Sejm: Jerzy Borkowski, Waldemar Andzel i Katarzyna Stachowicz

Przemówienie JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przemówienie JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. Danuta Strahl, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Pani Anna Nemś, Wiceminister Gospodarki

prof. Danuta Strahl, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Pani Anna Nemś, Wiceminister Gospodarki

Przemówienie Wojewody Śląskiego, Piotra Litwy

Przemówienie Wojewody Śląskiego, Piotra Litwy

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Na pierwszym planie Poseł Ewa Malik

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Na pierwszym planie Poseł Ewa Malik

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ślubowanie studentów zza granicy

Ślubowanie studentów zza granicy

Ślubowanie studentów zza granicy

Ślubowanie studentów zza granicy

Ślubowanie studentów zza granicy

Ślubowanie studentów zza granicy

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Akt Immatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Goście podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Senat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Senat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Piotr Komraus przemawia w imieniu doktorantów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Piotr Komraus przemawia w imieniu doktorantów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Reprezentacja doktorantów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Reprezentacja doktorantów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Sabina Ratajczak, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, dr Marcin Lis

dr Sabina Ratajczak, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, dr Marcin Lis

Laureaci stypendium NCBiR oraz Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Henryka Walicy z prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz

Laureaci stypendium NCBiR oraz Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Henryka Walicy z prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Oskar Belcik oraz Maciej Sadowski

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Oskar Belcik oraz Maciej Sadowski

Laureaci Nagrody Rektora: prof. Janusz Morbitzer oraz dr Maciej Witkowski wraz z JM Rektor WSB

Laureaci Nagrody Rektora: prof. Janusz Morbitzer oraz dr Maciej Witkowski wraz z JM Rektor WSB

dr Rafał Rębilas Prodziekan WSB wyróżniony Nagrodą Rektora

dr Rafał Rębilas Prodziekan WSB wyróżniony Nagrodą Rektora

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wyróżnieni medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Wicekurator Oświaty Pan Dariusz Wilczak

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wyróżnieni medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Wicekurator Oświaty Pan Dariusz Wilczak

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie przyjmuje z rąk JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz statuetkę

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie przyjmuje z rąk JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz statuetkę

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

prof. Witold Bielecki, JM Rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. Bielecki wraz z przedstawicielami władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. Bielecki wraz z przedstawicielami władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Goście XXI Inaguracji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Goście XXI Inaguracji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pan Robert Koćma, Doradca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Pan Robert Koćma, Doradca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

XXI Inauguracja Roku Akademickiego2015/2016 w WSB

XXI Inauguracja Roku Akademickiego2015/2016 w WSB

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pan Jacek Filus, Szef Anteny Polskiego Radia Katowice

Pan Jacek Filus, Szef Anteny Polskiego Radia Katowice

Przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Uczelni Partnerskich

Przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Uczelni Partnerskich

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele władz samorządowych

Przedstawiciele władz samorządowych

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Poczet sztandarowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Poczet sztandarowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015_2016 (43).jpg

Inauguracja Roku Akademickiego 2015_2016 (43).jpg

Przedstawiciele Uczelni Partnerskich

Przedstawiciele Uczelni Partnerskich

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedstawiciele władz samorządowych

Przedstawiciele władz samorządowych

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Uczestnicy uroczystości inauguracyjnych

Uczestnicy uroczystości inauguracyjnych

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci, słuchacze i Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Od lewej: dr Angelika Pabian, dr Paulina Buczek, dr Beata Barszczowska

Od lewej: dr Angelika Pabian, dr Paulina Buczek, dr Beata Barszczowska

Liderki Roku 2015

Liderki Roku 2015

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy