Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy studia BHP wsbAbsolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP, zarządzać bezpieczeństwem, dokonywać ocen ryzyka, zapobiegać wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia.

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

Specjalność na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

tryb studiów: studia inżynierskie niestacjonarne;

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

- prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,- - metod oceny i zwalczania zagrożeń,

- organizacji pracy służby bhp,
- fizjologii pracy i ergonomii.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

- zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną pracę,

- rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,

- rozpoznać zagrożenia i im przeciwdziałać,
- komunikować się w sytuacjach kryzysowych.

 

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci studiów mogą pracować jako etatowi pracownicy lub menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych. Mogą ubiegać się o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

 

Absolwenci specjalności zarządzanie BHP uzyskują kwalifikacje starszego inspektora w służbach BHP a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468)

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie i inżynieria produkcji » Studia I stopnia inżynierskie

 

Nasi partnerzy

Specjalności