Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Zarzadzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Trzy powody dla których warto podjąć studia podyplomowe z zakresu BHP:

1. Sprawdzony program

2. najlepsza kadra

3. konkurencyjna cena!


Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 3 200 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x500zł, 400zł)

Data rozpoczęcia: październik/luty

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Olkusz, WSB Żywiec, WSB Kraków

Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-16:30

Partner studiów:     

CEL

 

Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

UCZESTNICY

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Adresatami są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.

 

Pracownikami służby BHP, mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
Starszym inspektorem do spraw BHP, może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy
w służbie BHP lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.
Specjalistą do spraw BHP, może osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.
Starszym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,
Głównym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP  oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

 

Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem. Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie dokumentacji  bhp. Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

WYKŁADOWCY

W skład wykwalifikowanej kadry dydaktycznej wchodzą doświadczeni praktycy, którzy na co dzień zajmują się dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach - specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Wśród kadry:

mgr inż. Bogusław Tomaszewski - ekspert z ponad 25-letnim doświdczeniem w zakresie bezpieczeństwa pracy, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, w zakresie ryzyka zawodowego oraz przy przygotowywaniu dokumentacji. Zawodowo związany z Hutą Batory, ponadto  Prezes katowickiego Oddziału Stowarzyszenie Ochrony Pracy.

mgr Teresa Różańska - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, praktyk

dr Damian Czoik - ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrketora ds. pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

Gen. Brygadier Zbigniew Meres - Wizeprezez Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, wieloletni trener

ATUTY KIERUNKU

 

  • możliwość udziału w zajęciach i zdobycia Certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP  wydany przez TUV Nord Polska,
  • korzystanie z materiałów multimedialnych: filmów, audycji, specjalistycznych programów komputerowych,
  • zajęcia praktyczne m.in.: ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym, typu: sonometr SON-50, analizator dźwięku i drgań SVAN 958 - niezbędne w pracy przyszłego pracownika BHP.

PROGRAM

1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.

2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

3. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych BHP.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

7. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.

8. Wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.

9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

10. Zarządzanie jakością.

11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.

12. Psychologia pracy.

13. Metodyka pracy służb BHP

14. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy.

16. Budowa strategii  BHP.

17. Seminarium dyplomowe.

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 

Liczba godzin: 240

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy