Dzień 1

Nowoczesne Technologie - Sztuczna Inteligencja

21 MARCA, 09:00 - 10:00, Akademia WSB, Audytorium D

Lider jutra - gdy regułą jest brak reguł

Obszary omawiane podczas wykładu:

  • Jak być skutecznym liderem w dobie ciągłych zmian?
  • Jakiej zmiany wymaga od liderów nowa rzeczywistość biznesowa?
  • Jak pogodzić dotychczasowe doświadczenie z wyzwaniami jutra?
  • Jak rozwinąć własną koncentrację i świadomość?
  • Od czego zależy osiąganie pożądanych rezultatów w organizacji?
  • Jak zintegrować doświadczenia dojrzałych pracowników i sprostać wyzwaniom nowych generacji?

Rejestracja zakończona

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Dąbrowie Górniczej, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Więcej

21 MARCA, 10:00 - 11:00

Jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze życie i pracę?

WYKŁAD ON-LINE

Sztuczna inteligencja ma coraz większy wpływ na nasze życie. Może pomagać ludziom ulepszając opiekę zdrowotną, sprawiając, że urządzenia i inne systemy będą bezpieczniejsze, a produkty i usługi bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników, trwalsze i tańsze. Nie należy również zapominać, że rosnące uzależnienie od systemów sztucznej inteligencji niesie ze sobą również potencjalne zagrożenia.

Rejestracja zakończona

Link do wykładu

dr Grzegorz Kądzielawski

Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB, Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo-rozwojowy. Doktor nauk prawnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz członek Kolegium Doradczego przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Więcej

21 MARCA, 10.00 – 12.00

Debata - sztuczna inteligencja uczyni świat lepszym?

Debata ON-LINE

Pojawienie się sztucznej inteligencji jest kolejnym przełomem w historii rozwoju człowieka i zwiastunem ery cyfrowej. I choć nowoczesne technologie stały się codziennością wciąż wielu z nas myśląc o sztucznej inteligencji ma albo apokaliptyczne wizje rodem z filmów science fiction albo przekonanie, że sztuczna inteligencja rozwiąże problemy, z którymi sami nie umiemy się uporać. Prawda jak zwykle leży po środku. Czy roboty zabiorą nam pracę, czy można kontrolować AI czy raczej to sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem? To tylko kilka pytań chętnie powtarzanych przez media? Tymczasem pojawienie się AI rodzi wiele innych, równie ważnych pytań, natury etycznej, prawnej, społecznej a nawet metafizycznej – zadamy je naszym gościom.

Rejestracja zakończona

Link do wykładu

Moderator

dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB, psycholog. 

Więcej

Paneliści

Karolina Iwańska

Prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka i nowych technologii w Fundacji Panoptykon, założonej w 2009 r. organizacji broniącej praw człowieka w cyfrowym świecie. Koordynatorka działań rzeczniczych Fundacji w temacie sztucznej inteligencji. W 2019/20 r. stypendystka Fundacji Mozilli w programie EU Tech Policy Fellow.

Więcej

Maciej Chojnowski

Współtwórca i dyrektor programowy Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites – pierwszego w Polsce ośrodka orędującego za odpowiedzialnym rozwojem innowacji. Członek Grupy Roboczej ds. AI w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie koordynuje pracę zespołu zajmującego się zasadami projektowania AI zgodnie z wartościami (podejście Ethics by Design). Był redaktorem pierwszego polskiego niekomercyjnego portalu poświęconego AI utworzonego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sztucznainteligencja.org.pl. Autor wielu artykułów na temat etyki sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w dziedzinie inżynierii IT, filozofii technologii i prawa. Pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Zwolennik współpracy inżynierów i humanistów.

Więcej

dr Wojciech Żytkowiak-Wenzel

Head of People & Culture w Kyp.ai. Do HR trafił przypadkowo i miał nadzieję, że szybko z niego ucieknie. Został. I nigdzie się już nie wybiera. Przez prawie 18 lat zdobywał doświadczenie w różnych obszarach HR, na rolach lokalnych oraz globalnych jako expat. Haerowe szlify zdobywał również na kursach w Insead, London Business School czy IMD. Pracę doktorską z zarządzania na temat rozwoju przywództwa w duchu evidence-based obronił z wyróżnieniem na portugalskim ISCTE. Pasjonat rozwoju, sztucznej inteligencji i future of work. Prowokuje i lubi być prowokowany. Niewyparzony język. Podobno zyskuje przy bliższym poznaniu.

Więcej

Przemysław Pająk

Założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web (spidersweb.pl) - największego serwisu technologicznego w Polsce, odwiedzanego przez ponad 6 mln ludzi miesięcznie. Twórca Grupy Spider’s Web, do której obok Spider’s Web należą: Rozrywka.blog, Autoblog.pl, Bizblog.pl, Beprawnik.pl, Magazyn Spider's Web+. Grupa Spider’s Web łącznie dociera do ponad 7 mln osób miesięcznie, zatrudnia ponad 60 osób. Ekspert telewizyjny: ponad 200 występów w TVN24 oraz TVN, TVP oraz Polsat 

Więcej

21 MARCA, 11.00 – 12.00, Akademia WSB, Audytorium Maximum

Technika, która zrewolucjonizuje świat – sztuczna inteligencja

Odkrycie i rozwój sztucznej inteligencji nada zupełnie nowy kształt przyszłości. Inaczej będziemy wykonywać pracę, inaczej się uczyć, inaczej bawić i inaczej wypoczywać. Dlatego warto się dowiedzieć, czym owa sztuczna inteligencja dzisiaj jest i czym zapewne będzie. Taką popularną, ale ścisłą naukowo porcję wiedzy, przekaże zapowiadany referat.

Rejestracja zakończona

prof. Ryszard Tadeusiewicz

Absolwent Wydziału Elektrycznego AGH (1971), doktorat (1975), habilitacja (1980) i tytuł profesorski (1986) też na tym wydziale. Trzykrotnie wybrany na stanowisko rektora AGH (1989 – 2005), członek PAN i PAU a także kilku europejskich akademii nauk. Trzykrotnie wybrany Prezesem Krakowskiego Oddziału PAN. Doktor Honoris Causa 14 uczelni krajowych i zagranicznych. Członek-założyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek-założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Zajmował się głównie problematyką sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sieci neuronowych.

Napisał 113 książek i ponad 2 tys. artykułów naukowych.

Więcej

21 MARCA, 12.00 – 13.30, Akademia WSB, Audytorium Maximum

Inżynieria Biomedyczna - czyli jak nowoczesna technika może pomagać lekarzom?

Wykład będzie poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizie big data oraz wizualizacji i modelowaniu 3D w medycynie. Globalne trendy związane ze starzejącym się społeczeństwem, deficytem personelu medycznego, pandemią oraz przyspieszeniem digitalizacji i rozwoju cyfrowej medycyny powodują, że sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych nabiera szczególnego znaczenia w medycynie.

Rejestracja zakończona

Krzysztof Mędrala

Swoją karierę zawodową rozwijał w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, sprzedaży, technologii, rozwoju i restrukturyzacji firm. Uczestniczył w kilkunastu transakcjach M&A, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, pracując m.in. w Rumunii i na Ukrainie.

Prowadził projekty związane z tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi Venture Capital i Private Equity.

Od 2019 roku CEO MedApp, spółki z branży MedTech, działającej w obszarze medycyny cyfrowej, oferującej technologie wspierające diagnostykę obrazową oraz medycynę cyfrową nowej generacji.

Były Prezes Zarządu Origin TFI S.A., Wiceprezes Zarządu Money Makers TFI S.A. (obecnie Alior TFI S.A.), Country Manager w Getin Holding Romania, Wiceprezes Zarządu Casus Finanse S.A., Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Krzysztof był również Dyrektorem Zarządzającym Alfa Bank w Kijowie, Wiceprezesem Zarządu Euro Bank S.A. oraz Dyrektorem Pionu Sprzedaży i Marketingu HSBC Bank Polska S.A.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie z tytułem magistra inżyniera oraz studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Więcej

21 MARCA, 13:00 - 13:40

Why does Ethics Matter in Technology?

WYKŁAD ON-LINE

Modern technology undeniably contributes to a better quality of life. Yet, although its usefulness is not disputed, its use may raise many questions. This presentation will tackle some of the ethical issues relating to technology.

Rejestracja zakończona

Link do wykładu

dr Cheikh Mbacke Gueye

He holds a Ph.D in philosophy. He's specialised in social and political philosophical and ethics. His reserach interests are among others: cosmopolitanism, identity, human rights, and democracy. Dr. Gueye is a lecturer at the University of Liechtenstein.

Więcej

21 MARCA, 14.30 – 15.30, Akademia WSB, sala 228

Sztuczna intelignecja, a rynek dronowy. Czy pilot ma jeszcze swojego drona, a może to już dron ma swojego pilota?

Dzięki bardzo szerokiemu zastosowaniu dzisiejszych bezzałogowców, coraz więcej firm i instytucji kieruje się właśnie w stronę dronów. Trendy te bardzo silnie wpływają na rozwój branży, co z kolei przekłada się na coraz większe zaawansowanie tych konstrukcji. W przypadku dronów bardzo często mówi się, że ogranicza nas tylko wyobraźnia i dalsze skoki technologiczne są tylko kwestia czasu.

Najważniejsze pytanie to, czy dzisiejsze drony to już ta „sztuczna inteligencja”, czy w dalszym ciągu to tylko maszyna zaprogramowana na realizację konkretnego celu?

Rejestracja zakończona

Michał Matela

Pasjonat bezzałogowych statków powietrznych i nowych technologii. Instruktor dronowy z wieloletnim stażem, zarówno w szkoleniu nowych pilotów jak i przyszłych instruktorów. Realizował szkolenia m.in. dla Policji, Straży Pożarnej, PKN ORLEN, PZU, GDDKiA czy Kancelarii Prezydenta RP. Doświadczenie dronowe zdobywał podczas realizacji wielu projektów geodezyjnych, energetycznych oraz smogowych. Doradza i konsultuje wdrażanie BSP w firmach.

Więcej

21 MARCA, 15.30 – 16.30

PSM Role in counteracting disinformation

WYKŁAD ON-LINE

Public service media (PSM) are widely acknowledged as part of the variety of solutions to disinformation. On the other side PSM organizations are able to counter disinformation in different contexts. Public Service Media (PSM) in counteracting the widespread phenomenon of information disorder, calling for a joint action among relevant actors. 

Rejestracja zakończona

Link do wykładu

Clayton Reklewski Louis-Jean

Many years of experience in the field of international and intercultural cooperation in various professional fields. Currently the Head of International Cooperation Department at Polish Radio join-stock company.  

Więcej

21 MARCA, 17.00 – 18.30

Warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms

Miejsce wydarzenia: Biblioteka Główna MBP, ul. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza
Dla dzieci w wieku 7-12 lat
Zapisy pod nr tel. 32 639 03 01

Podczas zajęć dzieci poznają tajniki najnowszych technologii, programowania oraz dowiedzą się jak sprawić, żeby ich budowle ożyły.

Michał Rerak

Pracownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Autor publikacji z zakresu ferroelektrycznych ceramik o strukturach pseudoperowskitowej i Aurivilliusa. Uzyskał grant będąc jednym z koordynatorów i wykonawców projektu Inkubator innowacyjności+ o temacie „Odzyskiwanie energii wibracji z aplikacji chodnikowych i drogowych”. Doktorant na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji