24 marca 2015

Artykuły

Body language at work - John Nettlefold

Godz. 9.00 – 10.00

Miejsce: sala 122, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Body language at work

Your unconscious mind sends a series of messages that you may not be aware of, which others can easily pick up. Do you know, what messages you are sending?

Nearly all management courses in the business world deal with non-verbal communication or body language. In negotiation skills courses trainers emphasize how to "read" one’s opponent; in selection skills courses, instructors emphasize how one may detect dissimulation in applicants; in appraisal workshops consultants point out how video feedback indicates how pleased or disappointed appraisees are with particular feedback. And, of course, no sales course is without advice on how and what to watch in customers to maximize sales.

czytaj więcej o Body language at work - John Nettlefold

Oczy i proces widzenia (widzenie) - oknem do ludzkiego potencjału - Prof. Roberto Kaplan

Godz. 10.00-11.00

Miejsce: Audytorium Maximum, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Oczy i proces widzenia (widzenie) - oknem do ludzkiego potencjału

Czy oczy i proces widzenia posiadają zakodowane informacje, które mogą dać nam głębsze spojrzenie na ogromny indywidualny potencjał ludzki? Oko zaopatrzone jest w więcej nerwów i naczyń krwionośnych niż każdy inny organ ludzki. William Szekspir powiedział: "Oczy są zwierciadłem duszy". Światło wpadające do oczu aktywuje poprzez interakcję mózgu i umysłu proces uznany jako widzenie. Te wzajemne relacje pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym postrzeganiem świata są największym możliwym dostępem do istoty widzenia.

czytaj więcej o Oczy i proces widzenia (widzenie) - oknem do ludzkiego potencjału - Prof. Roberto Kaplan

Financial economics and implication for emerging markets - doc. Ing. Krištofík Peter,Ph.D.

Godz. 10.00-11.00

Miejsce: 123, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Financial economics and implication for emerging markets

The lecture is focused on theoretical postulates of finance included in the field of financial economics. The critique of some contemporary concepts in finance is introduced and implication for emerging markets is outlined.

czytaj więcej o Financial economics and implication for emerging markets - doc. Ing. Krištofík Peter,Ph.D.

Edukacja medialna wyzwaniem społecznym XXI wieku - Prof. WSB Dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Godz. 11.00-12.00

Miejsce: Sala Sesyjna UM w DG

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl


 

Edukacja medialna wyzwaniem społecznym XXI wieku

Współczesny człowiek, a zwłaszcza przedstawiciele młodego pokolenia, tzw. cyfrowi tubylcy żyją i funkcjonują w świecie mediów elektronicznych. Media tworzą nowe środowisko, silnie oddziałują na rozwój emocjonalny, intelektualny, a pośrednio także i fizyczny użytkowników. Pod wpływem Internetu nastąpiła zmiana neuronalnej budowy mózgów młodego pokolenia, co ma ogromne konsekwencje edukacyjne. Koniecznością staje się przygotowanie człowieka do racjonalnego funkcjonowania w świecie mediów, czyli przygotowanie go do roli krytycznego i refleksyjnego odbiorcy przekazów medialnych i jednocześnie ich odpowiedzialnego twórcy. Problem polega na tym, że często rodzice i wychowawcy, którzy to zadanie powinni realizować, należą do pokolenia cyfrowych imigrantów, słabo orientujących się w problematyce mediów elektronicznych i cyfrowego świata, w jakim funkcjonują ich potencjalni wychowankowie – cyfrowi tubylcy.

czytaj więcej o Edukacja medialna wyzwaniem społecznym XXI wieku - Prof. WSB Dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Książka miniaturowa - Agnieszka Lewandowska

Godz. 11.00 – 12.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Zapisy: 32 262 49 14; dziecieca@biblioteka-dg.pl

 

Książka miniaturowa

Jednymi z najwcześniejszych przedmiotów, które mogły być kojarzone z miniaturową książką były gliniane tabliczki z pismem klinowym, które pojawiły się około 4 tysięcy lat p.n.e. Książki miniaturowe tworzone były także w średniowieczu. Na początku XIX wieku zainteresowanie książkami - miniaturami znacznie wzrosło - czas ten określa się jako „wiek miniaturowych książek”. Na początku XX wieku wciąż pojawiały się miniatury książkowe, głównie „mniejsze wersje” tradycyjnych książek z literaturą piękną oraz książki dla dzieci. Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych, podczas których prowadząca przybliży  pojęcie  książki miniaturowej, natomiast uczestnicy spróbują  ją wykonać.

czytaj więcej o Książka miniaturowa - Agnieszka Lewandowska

Jak wspierać dziewczyny w naukach technicznych i ścisłych? - Dr Bianka Siwińska

Godz. 11.00 – 12.00

Miejsce: sala 222, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Jak wspierać dziewczyny w naukach technicznych i ścisłych?

Mimo że kobiety stanowią aż 60% studiujących w Polsce, a ich liczba na kierunkach technicznych z roku na rok wzrasta, informatyka w dalszym ciągu nie cieszy się wśród nich dużą popularnością. Problemem jest stereotypowe postrzeganie informatyków.

czytaj więcej o Jak wspierać dziewczyny w naukach technicznych i ścisłych? - Dr Bianka Siwińska

Ukraińcy Podlasia – dylematy tożsamościowe. Przemiany tożsamości narodowej w czasach demokracji - Dr Andrzej Nikitorowicz

Godz. 11.00-12.00

Miejsce: 223, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Ukraińcy Podlasia – dylematy tożsamościowe. Przemiany tożsamości narodowej w czasach demokracji

Co sprawiło, że wiele osób w ostatnim dwudziestoleciu funkcjonowania państwa polskiego podjęło próbę przemiany własnej tożsamości narodowej i etnicznej? Jakie są podstawy i cele zmian tożsamości narodowej? Z czego wynika zwiększone zainteresowanie własnymi korzeniami narodowymi i etnicznymi w czasach demokracji? Na podstawie Ukraińskiej mniejszości w województwie Podlaskim – grupy która w latach 90 ubiegłego stulecia podjęła trud przebudowy własnej tożsamości narodowej – autor postara się odpowiedzieć na wyżej postawione pytania.

czytaj więcej o Ukraińcy Podlasia – dylematy tożsamościowe. Przemiany tożsamości narodowej w czasach demokracji - Dr Andrzej Nikitorowicz

Nacjonalizm - Patriotyzm - Obywatelstwo - Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Godz. 12.00-13.00

Miejsce: 123, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Nacjonalizm  - Patriotyzm  - Obywatelstwo

Kto z  Nas postrzega świat  tak, że własnej grupy, odziedziczonej kultury,  wstydzimy się, uznajemy za słabą,  funkcjonującą na marginesie innych kultur, niewiele znaczącą  w porównaniu z innymi? Czy możemy żyć i rozwijać  się bez wzorów osobowych i kulturowych, bez poczucia dumy i wyrażania szacunku do dziedzictwa kulturowego?

Czy broniąc się  przed  alternatywnymi wizjami świata, przed zagrożeniami  utraty tożsamości, nie  ukierunkowujemy się ku nacjonalizmowi i nie zmierzamy ku samounicestwieniu? Problemem jest postrzeganie Innego, reakcje na inność i interakcje z przedstawicielami innych kultur.

czytaj więcej o Nacjonalizm - Patriotyzm - Obywatelstwo - Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Zrozumieć odmienność - o znaczeniu różnic kulturowych w życiu człowieka - Elżbieta Dzikowska

Godz. 13.00-14.30

Miejsce: Audytorium Maximum WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl

 

Zrozumieć odmienność  - o znaczeniu różnic kulturowych w życiu człowieka

Każda wycieczka zagraniczna stawia nas w obliczu wszechogarniającej inności. Inny krajobraz, inne jedzenie, inny klimat, a przede wszystkim... inni ludzie.  Choć każdy człowiek ma zupełnie inny charakter i usposobienie, można wyróżnić pewne cechy wspólne, łączące przedstawicieli danych kultur i narodowości. Z drugiej strony miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi wpływ na to, jak myślimy i kim dzięki temu jesteśmy. Czy zatem różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane są kulturowo? Zapraszamy na spotkanie z niezwykłą przewodniczką, która przedstawi klucz do zrozumienia zagadki człowieka w świecie pełnym różnorodności - pięknej, lecz zarazem niebezpiecznej.

czytaj więcej o Zrozumieć odmienność - o znaczeniu różnic kulturowych w życiu człowieka - Elżbieta Dzikowska

Zagłębiowska Wieża Babel - rzecz o mniejszościach narodowych i religijnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego - Dr ks. Mikołaj Dziewiatowski

Godz. 16.00-17.30

Miejsce: sala 122, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl


 

Zagłębiowska Wieża Babel - rzecz o mniejszościach narodowych i religijnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

Zagłębie Dąbrowskie jako region uformowało się w XIX wieku, region ten w wieku XIX i XX bardzo dynamicznie rozwijał się za sprawą  industrializacji. Od samego początku był tworzony przez ludzi różnych kultur, religii i narodowości. Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie żyli wspólnie, pracowali i żenili się przez pokolenia, tworząc unikatowe społeczeństwo - swoistą Zagłębiowską Wieżę Babel. Na wykładzie przyjrzymy się każdej grupie i zrekonstruujemy jej losy oraz przedstawimy specyfikę każdej z nich.

czytaj więcej o Zagłębiowska Wieża Babel - rzecz o mniejszościach narodowych i religijnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego - Dr ks. Mikołaj Dziewiatowski

Jak skutecznie walczyć ze stresem? – trening antystresowy - Dr Magdalena Kraczla

Godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: sala 327, WSB

Zapisy: 32 295 93 93; mkot@wsb.edu.pl


 

Jak skutecznie walczyć ze stresem? – trening antystresowy

Naturalne jest iż każdy z nas chciałby żyć w dobrym samopoczuciu i spokoju. Niestety niemal każdego dnia poddawani jesteśmy różnego rodzaju trudnym zdarzeniom, słyszymy informacje, które wywołują u nas stany napięcia, zdenerwowanie, lęk. Poziom stresu zwiększa się w trudnych dla nas sytuacjach, kiedy nie czujemy się bezpiecznie lub mamy poczucie zagrożenia psychicznego, fizycznego czy społecznego. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat zewnętrznych i wewnętrznych czynników sprzyjających odczuwaniu stresu, a także określenie indywidualnego poziomu podatności na stres. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą na sobie techniki redukujące stres oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową.

czytaj więcej o Jak skutecznie walczyć ze stresem? – trening antystresowy - Dr Magdalena Kraczla

Sesja naukowa doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Godz. 17.30-18.30

Miejsce: Sala Klubowa,  MOPT

Zapisy: 32 2625461, mopt@wp.pl

 

Sesja naukowa doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 

Twórczość chóralna Adriana Robaka

Adrian Robak – kompozytor

 

Symfonia w XXI wieku

Roman Czura – kompozytor

czytaj więcej o Sesja naukowa doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji