Informacje

Administracja publiczna i gospodarka samorządowa

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

Celem specjalności administracja publiczna i gospodarka samorządowa jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji urzędniczych w jednostkach samorządowych oraz rządowych.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

- podstawowych elementów gospodarki finansowej gmin,
- zagadnień zamówień publicznych,
- marketingu gminy,
- zarządzania strategicznego w gminie.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

- zarządzać gospodarką lokalną,
- rozumieć zasady funkcjonowania struktur władzy lokalnej,
- interpretować przepisy regulujące system zamówień publicznych,
- wykorzystać różne narzędzia promocji w kształtowaniu wizerunku regionów i jednostek samorządu terytorialnego.

Gdzie szukać pracy?

Ukończenie specjalności administracja publiczna i gospodarka samorządowa daje możliwość podjęcia pracy w strukturach administracji na szczeblu lokalnym, m. in. w zarządach gmin, w powiatach, w sejmikach wojewódzkich, przedsiębiorstwach i instytucjach szeroko pojętego sektora publicznego.


W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę praktyczną biorąc udział w wizytach studyjnych w instytucjach rządowych i samorządowych, jak i spotkaniach z pracownikami instytucji publicznych.
 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji