Zarządzanie w administracji publicznej

Administracja publiczna

Celem specjalności Zarządzanie w administracji publicznej jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji urzędniczych w jednostkach samorządowych oraz rządowych.


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:


- podstawowych elementów gospodarki finansowej gmin,
- zagadnień zamówień publicznych,
- marketingu gminy,
- zarządzania strategicznego w gminie.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:


- zarządzać gospodarką lokalną,
- rozumieć zasady funkcjonowania struktur władzy lokalnej,
- interpretować przepisy regulujące system zamówień publicznych,
- wykorzystać różne narzędzia promocji w kształtowaniu wizerunku regionów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Gdzie szukać pracy?


Ukończenie specjalności administracja publiczna i gospodarka samorządowa daje możliwość podjęcia pracy w strukturach administracji na szczeblu lokalnym, m. in. w zarządach gmin, w powiatach, w sejmikach wojewódzkich, przedsiębiorstwach i instytucjach szeroko pojętego sektora publicznego.


W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę praktyczną biorąc udział w wizytach studyjnych w instytucjach rządowych i samorządowych, jak i spotkaniach z pracownikami instytucji publicznych.

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia II stopnia magisterskie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji