Informacje

Administracja publiczna i gospodarka samorządowa

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

Celem specjalności administracja publiczna i gospodarka samorządowa jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji urzędniczych w jednostkach samorządowych oraz rządowych.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

-    podstawowych elementów gospodarki finansowej gmin,
-    zagadnień zamówień publicznych,
-    marketingu gminy,
-    zarządzania strategicznego w gminie.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

-    zarządzać gospodarką lokalną,
-    rozumieć zasady funkcjonowania struktur władzy lokalnej,
-    interpretować przepisy regulujące system zamówień publicznych,
-    wykorzystać różne narzędzia promocji w kształtowaniu wizerunku regionów i jednostek samorządu terytorialnego.

Gdzie szukać pracy?

Ukończenie specjalności administracja publiczna i gospodarka samorządowa daje możliwość podjęcia pracy w strukturach administracji na szczeblu lokalnym, m. in. w zarządach gmin, w powiatach, w sejmikach wojewódzkich, przedsiębiorstwach i instytucjach szeroko pojętego sektora publicznego.


W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę praktyczną biorąc udział w wizytach studyjnych w instytucjach rządowych i samorządowych, jak i spotkaniach z pracownikami instytucji publicznych. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji