Adrian Siadkowski

 

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce w specjalności polityka bezpieczeństwa , absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Wydział Wojsk Pancernych i Logistyki w Poznaniu na kierunku dowodzenie oraz  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku administracja. Podpułkownik Straży Granicznej; przeszedł szczeble od Granicznej Placówce Kontrolnej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; aktualnie Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarach: ochrony lotnictwa cywilnego i  terroryzmu oraz kultury arabsko – islamskiej. W pierwszym obszarze   wiedza i doświadczenia naukowe wpływają na podejmowane inicjatywy szkoleniowe na szczeblu międzynarodowym i krajowym  m.in. ekspert Organization for Security and Co-operation in Europe i wykładowca Border Management Staff College w Dushanbe (Tajikistan); audytor krajowy kontroli jakości w ochronie lotnictwa cywilnego i instruktor krajowy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzędu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. W drugim obszarze wiedzę i doświadczenie wzbogaciły liczne wyjazdy studyjne do krajów Bliskiego Wschodu m.in. Jemen, Oman, Syria, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Jordania.   

Autor prawie 40 publikacji w tym 8 monografii podejmujących problematykę bezpieczeństwa. Stały recenzent naukowy czasopisma „Przegląd Strategiczny” wydawanego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.  Organizator, współorganizator i referent w wielu konferencjach naukowych. 

Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej” oraz brązowym medalem „Za zasługi dla Policji”, przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrnym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji