Informacje

Akademia Trenerów Biznesu

Atuty kierunku:

 - Kierunek zajął 3 miejsce w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów podyplomowych miesięcznika Home&Market,
 - Zapewniamy udział w treningu interpersonalnym, którego ukończenie jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania rekomendacji I stopnia - trener warsztatu umiejętności, psychospołecznych, nadawanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Koszt pokrywa WSB.

 

Zapisz się

Partner studiów: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacja absolwenta:

„Studia oferują kompleksowe szkolenie w zawodzie trenera. Program obejmuje wiele godzin ćwiczeń, które pozwalają na prawdziwe zrozumienie swojej roli, motywacji i możliwości rozwoju jako trenera. W moim przekonaniu jest to podstawa do podjęcia efektywnej pracy z procesem grupowym, co umożliwia wykonywanie tego zawodu. Wszystko to pod okiem wspaniałych, ciekawych, doświadczonych i pełnych pasji ludzi. Dla mnie był to ważny i pasjonujący rok. Nie tylko w zakresie nabycia nowych umiejętności warsztatowych, ale przede wszystkim ze względu na intensywny rozwój osobisty"

Jarosław Olczyk

Szef Regionu Małopolskiego i Śląskiego

Kludi Armmaturen Sp. z o.o

 


Różne są podejścia do prowadzenia szkoleń. Dotyczy to również szkoleń trenerskich. Można o prowadzeniu szkoleń słuchać, rozmawiać, można pokazywać można też od razu zacząć prowadzić elementy szkolenia ucząc się na własnym doświadczeniu. Praktykowanie, doświadczanie grupy, informacja zwrotna, korzystanie z wiedzy  prowadzących   pozwalają najszybciej i najpełniej rozwijać kompetencje trenerskie. Ułatwiają one zrozumienie i uporządkowanie wielu poziomów pracy trenera z grupą, odpowiedzenie sobie na pytanie czym się rożni jakość od jakoś.

 

 Akademia Trenerów Biznesu WSB to program praktyczny prowadzony przez praktyków. To cykl  stworzony w oparciu o doświadczenia z różnych szkół trenerskich,  różne style prowadzenia szkoleń, informacje zwrotne uczestników szkoleń dla prowadzących i wnioski z nich płynące.  Wiemy co jest potrzebne by szkolenie było dobre. Przekazujemy to w trakcie zajęć.  Zapraszamy do udziału w doświadczaniu trenerstwa.

 

Cele:

Nabycie wiedzy pozwalającej na projektowanie i prowadzenie warsztatów kompetencji biznesowych.

Rozwijanie umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów kompetencji biznesowych.

Budowanie postaw sprzyjających skutecznemu, etycznemu prowadzeniu warsztatów biznesowych i znalezieniu własnego stylu trenerskiego oraz miejsca na rynku szkoleń.

 

Korzyści  z uczestnictwa w projekcie :

 • Swoboda i jasność w zakresie projektowania szkoleń dostosowanych do potrzeb uczestników.
 • Efektywne działanie na Sali szkoleniowej, w tym w sytuacjach trudnych.
 • Łatwiejsze dokonywanie wyborów w oparciu o świadomość własnych mocnych stron w zawodzie trenera.

Profil uczestnika :

Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera i  posiadające niewielką  praktykę w pracy  warsztatowej z grupami, osoby prowadzące szkolenia jako działalność dodatkową, chcące rozwijać się w kierunku prowadzenia różnych aktywności związanych z prowadzeniem grup:  trenerzy wewnętrzni w firmach, trenerzy freelancerzy, trenerzy biznesu  trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy dydaktyczni uczelni, pracownicy dydaktyczni uczelni, szkół, organizacji pozarządowych, osoby pracujące z grupami terapeutycznymi.

 

Informacja o trenerach:

 

Bartosz Plazak

Bartosz Płazak        

Trener warsztatów, ekonomista,

bankowiec.

Agnieszka Brongiel

Agnieszka Brongiel

Trener warsztatów, ekonomista

  Elzbieta Zawodniak

Elżbieta Zawodniak

Trener, coach, superwizor

 

 

Posiada 17 lat praktyki  w pracy w instytucjach finansowych - bankach i biurach maklerskich, specjalista ds. marketingu i trener wewnętrzny. Posiada rekomendację trenerską I stopnia – Trener warsztatu, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Realizuje warsztaty w projektach unijnych otwartych i zamkniętych (pracownicy i kadra firm produkcyjnych, handlowych, kadra zarządzająca banków, trenerzy, osoby z wolnego naboru, studenci, osoby bezrobotne). Pomysłodawca i trener projektu Lider na Fali, V-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Rozwiń skrzydła organizującego warsztaty rozwojowe dla trenerów.

 

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Ukończyła Polską Szkoła Coachingu Metrum, specjalizuje się w  pracy z oporem, psychodramie, superwizji; koordynatorka Śląskiego Klubu Trenera Matrik. W trakcie procesu uzyskiwania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zarówno jako autor programów i warsztatów, konsultant merytoryczny, trener i superwizor warsztatów.

 

Jest licencjonowanym superwizorem treningu interpersonalnego i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  trenerem oraz coachem.

Od pięciu lat superwizuje warsztaty  prowadzone przez trenerów ubiegających się o rekomendacje PTP. Prowadzi zajęcia z autoprezentacji i kształtowania wizerunku, konstruowania warsztatów, rozumienia procesu grupowego, budowania zespołu, komunikacji asertywnej, twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności relaksacyjnych oraz wypalenia zawodowego. 

 

Informacja o zajęciach:

Moduły wchodzące w skład programu Akademia Trenerów Biznesu WSB prowadzone są w 100% metodami warsztatowymi – w interakcji prowadzących z uczestnikami.  Trenerzy są praktykami biznesu jednocześnie prowadzącymi szkolenia lub specjalistami posiadającymi przygotowanie trenerskie. Warsztaty są przygotowane w podejściu kompetencyjnym – pracujemy w obszarach wiedzy, umiejętności i postaw. Czas pracy warsztatowej przypada w ok. 70% na doświadczanie, w 20% na emocje, w 10 % na wiedzę twardą. Pracujemy w oparciu o cykl Kolba z uwzględnieniem procesu grupowego.  Większość  zajęć ma charakter treningowy. Przewidywana wielkość maksymalna grup to 16 osób. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów pojedynczo lub w parach trenerskich.

 

I Proces grupowy w pracy trenera

 1. Trening interpersonalny (termin treningu wyjazdowego:  23-26.10.2014r.)
 2. Omówienie  przebiegu treningu i analiza zjawisk procesu grupowego

II Zawód trenera na polskim rynku szkoleniowym

 1. Zawód trenera w Polsce

III Proces szkoleniowy – Badanie potrzeb szkoleniowych

 1. Badanie potrzeb szkoleniowych

IV Proces Szkoleniowy – Projektowanie szkoleń

 1. Projektowanie szkoleń 

IV Proces szkoleniowy -Prowadzenie szkoleń

 1. Narzędzia pracy trenera I Komunikacja trenera
 2. Narzędzia pracy trenera II. Metody i narzędzia prowadzenia szkoleń
 3. Narzędzia pracy trenera III Projektowanie własnych narzędzi szkoleniowych
 4. Narzędzia pracy trenera IV Warsztat pracy z oporem i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

V Proces szkoleniowy - Ewaluacja szkoleń

 1. Narzędzia ewaluacji szkoleń

VI Ja trener

 1. Warsztat rozwoju i planowania przyszłej pracy trenera na rynku szkoleniowym

VII Doskonalenie umiejętności prowadzenia autorskich szkoleń – warsztat zaliczeniowy

 1. Prowadzenie szkoleń trening umiejętności warsztat superwizyjny
 2. Seminarium dyplomowe

Praca końcowa – szczegółowo opisany autorski scenariusz zajęć.

 

Liczba godzin: 220

 

 

Bonifikaty - sprawdźŸ, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

4500

3660 

4500

4200 

4500

4200 

4500

4200 

4500

4290 

4500

4080 

4500

4080

Wysokoœć opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokoœć opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokoœć opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmujš naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Opłata: 4500 zł/rok (czesne płatne w 8 ratach. W dniu zapisu: 300zł,3x700zł, 3x600zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: październik

Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn , WSB Żywiec

Opinie słuchaczy:


Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu (dawniej Akademia Trenerów Grupowych) w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej były dla mnie ogromnym kamieniem milowym na drodze mojego rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego.

 

Po ukończonych kursach trenerskich postanowiłem, pogłębić i ugruntować swoją wiedzę pod okiem takich trenerów jak Sabina, Sylwia czy Bartek. To dzięki tym osobom i studiom podyplomowym ATG zaistniało w moim życiu wiele pozytywnych zmian. Zarażony chęcią dzielenia się wiedzą i zaopatrzony w „narzędzia” i techniki treningu grupowego mogę prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny i skutecznie przekazywać wiedzę oraz doskonalić siebie i innych w zarządzaniu, byciu liderem i skutecznym budowaniu i kierowaniu zespołami.

 

Na jednych z rekolekcji usłyszałem, że dzielenie się wiedzą i uczenie innych to jedna z największych i jedna z trudniejszych form jałmużny, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi. Podyplomówka ATG to bardzo dobra inwestycja w swoją przyszłość, a jednocześnie miejsce, gdzie można spotkać bardzo ciekawych ludzi, z którymi po zakończeniu nauki, wiele można zdziałać, współpracując bądź wspierając się wzajemnie.

 

Reaktywowanie i organizowanie Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK na Śląsku wraz z Andrzejem Miką (też absolwentem), integracja środowiska trenerskiego oraz możliwość dalszego rozwoju przez uczestnictwo w Forum Coachingu czy szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów WSB, daje możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji, budowania własnej marki zawodowej i zjednywania sobie przyjaciół zarażonych dzieleniem się wiedzą i jej zdobywaniem. Dzięki tym studiom podyplomowym, stworzyliśmy z przyjaciółmi poznanymi na WSB jedno z prężniejszych w Polsce zintegrowanych środowisk trenersko – coachingowych, które ciągle się rozwija. Aby „rozwijaków” było więcej, zachęcam do sięgnięcia po ofertę WSB, w której spośród licznych podyplomówek, ja proponuję te dotyczące wspierania rozwoju innych, szczególnie Akademię Trenerów Biznesu.

 

Andrzej Sączek

coach, trener, szkoleniowiec

Kierownik Zespołu Szkoleń w KW S.A. KWK „Jankowice”

Koordynator Śląskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK, V-ce prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu coachingu

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji