2013

PROGRAM

 

IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej  -

Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka

 


27 listopada 2013 r.,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Godzina

Harmonogram

 

 

9.30-10.00

Rejestracja uczestników Konferencji

 

10.00 – 10.15

Oficjalne otwarcie Konferencji

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej –

Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

10.15 – 11.45

Prezentacje prelegentów

Temat: Modele biznesu we współczesnym zarządzaniu

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn – Patrząc w przyszłość - o potrzebie weryfikacji paradygmatów biznesu i zarządzania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Andrzej Szerszeń - GPW – Kapitał dla spółek, Innowacje dla inwestorów - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 3. Aleksandra Wanat - Rola organizacji samorządu gospodarczego we wspieraniu kreacji i rozwoju nowoczesnych modeli biznesu - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 4. Piotr Komraus – Model zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie usług publicznych - Wodociągi Siemianowickie Aqua Sprint Sp. z o.o.
 5. dr Adam Jabłoński, dr Marek Jabłoński – Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstw – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 6. dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska - Rola sektora publicznego w kreowaniu efektywnych modeli biznesu - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 7. dr Krystyna Leszczewska - Koncepcja modelu biznesu jako narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niestabilności otoczenia - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Dyskusja

11.45 – 12.00

Przerwa na kawę

 

12.00 – 14.00

Prezentacje prelegentów

Temat: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw

 1. dr Joanna Korpus - Kreowanie wartości przedsiębiorstw poprzez fuzję
  i przejęcia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. dr Anna Maryniak - Transfer wiedzy w zakresie potrzeb kompetencyjnych świata biznesu jako przykład produktu CSR - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - Szara strefa - zjawisko, uwarunkowania i przyczyny, wielopłaszczyznowe konsekwencje - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 4. dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor - The Consumer as the Creative Artist – The Role of User Creativity in the Process of the Acceptance of Design - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Dyskusja

 

14.00 – 14.30

Przerwa na lunch

 

 

 

14.30 – 17.30

Sesje Panelowe (prowadzone równolegle)

Sesje Panelowe prowadzone są w dwóch obszarach :

 

 1. 1.     Modele biznesu we współczesnym zarządzaniu

Moderator –dr Adam Jabłoński

 1. 2.     Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Moderator – dr Marek Jabłoński

 

 

 

Modele biznesu we współczesnym zarządzaniu

Moderator –dr Adam Jabłoński

 1. dr Katarzyna Piwowar-Sulej - Conditioning of people management in the project-oriented organization Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   
 2. Anna Kurzak - Stosowanie sustainable marketing - elementu sustainable development przez przedsiębiorstwa w zrównoważonej praktyce biznesowej na wybranym przykładzie -  Politechnika Częstochowska
 3. Mateusz Ćwikła -  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - początki, idea i uwarunkowania prawne - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii 
 4. Michał Organa - Dynamika przywództwa w scentralizowanych sieciach międzyorganizacyjnych -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 5. dr Ewa Sadowska - Satysfakcja i lojalność klientów jako element przewagi konkurencyjnej na rynku telefonii mobilnej -  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 6. Justyna Kronstedt - Ocena pracownicza  a planowanie szkoleń - krok w kierunku właściwego zarządzania kapitałem ludzkim
 7. Monika Młynek – Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji wielokulturowej – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Moderator – dr Marek Jabłoński

 1. Katarzyna Oryszczak - Kreowanie wartości dla klienta w modelu zarządzania wynikami badań naukowych -  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 2. Dariusz Porębski - Macierz opłacalności biznesu i model gordona – zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 3. Nina Stępnicka - Model funkcjonowania współczesnego biznesu na przykładzie wybranych serwisów internetowych
 4. dr Bogdan Borowik - Różnice i dystanse w percepcji otoczenia jako bariery w osiąganiu wartości przedsiębiorstw - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
 5. Aleksandra Stańczyk, Anna Bentkowska - Podstawy prawnicze a zarządzanie zmianą w organizacji. Badania własne - Katowicki Holding Węglowy Katowice
 6. Marcin Dąbkiewicz - Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz działalności badawczo-rozwojowej Unii Europejskiej 
 7. Bartosz Truszkiewicz - Wzbogacanie metod pracy w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na wzrost wartości  
 8. Monika Zadłużna - Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu długookresowej wartości przedsiębiorstw        

16.00-16.15

Przerwa na kawę

 

 

 

 

Ok. 17.30

Zakończenie konferencji

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji