2011

Artykuły

II Konferencja Naukowa "Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka"

Termin: 14 czerwca 2011 r.

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Główne obszary tematyczne konferencji dotyczyły tematyki związanej m.in. z kreowaniem efektywnych modeli biznesu, budowy przewag konkurencyjnych w dobie hiperkonkurecji, innowacji wartości w budowie współczesnych modeli biznesu oraz społecznej odpowiedzialność biznesu.

 

 

 

Program konferencji


>>> Pobierz Program II edycji Konferencji

 

 

Obszar tematyczny

Kreowanie efektywnych modeli biznesu
Budowa przewag konkurencyjnych w dobie hiperkonkurecji
Nowoczesne metody budowy wartości przedsiębiorstw
Kreacja wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy
Innowacja wartości w budowie współczesnych modeli biznesu
Zrównoważony wzrost i zrównoważony rozwój w kreacji zrównoważonych modeli biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowie wartości przedsiębiorstw
Strategiczny wymiar zarządzania zmianą a zrównoważony biznes (Sustainability Business)
Bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstw a strategie zarządzania ryzykiem

 

W Konferencji prelekcje wygłosili m.in.:

 

- Andrzej Lewiński – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Przyszłość małych przedsiębiorstw handlu i dystrybucji w świetle rozwoju nowoczesnych technologii i globalizacji”

 

- Zbigniew PodrazaPrezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – „Innowacyjne podejście do inwestycji - Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce gminy Dąbrowa Górnicza”

 

-Joanna Podgórska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – „Rola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kreowaniu innowacyjnych modeli biznesu w gospodarce”

- Monika Rękawek
Giełda Papierów Wartościowych NewConnect, Dział Rozwoju Rynku – „Innowacyjne modele biznesu spółek wchodzących na NewConnect”

-Barbara Hajdas-Nowak
Zastępca Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie – „Wsparcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu procesów restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw”

Rada programowa

-        Honorowy Członek Rady Programowej Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego

-        prof. zw. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

-        prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)

-        prof. zw. dr hab. Marek Lisiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

-        prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

-        prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-        dr Marek Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-        dr Włodzimierz Sroka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-        dr Joanna Stuglik (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-        dr Adam Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) - Przewodniczący Rady Programowej


Patroni konferencji

Patroni konferencji w 2011 r.

czytaj więcej o Patroni konferencji 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji